(EN) Customs Clearance

 

The local Customs Office is dedicated to the terminal and offers all necessary services for export, import and transit of FCL or LCL containers and cargo.

Izba CelnaPhoto: Izba Celna in Gdynia

The office operates 7 days a week to provide:

Inspections and customs clearance: 07:00 – 19:00 and 7 days a week Supervisory staff service (for vessels and cargo): 24 hours and 7 days a week

Cash-desk service: Monday to Friday, 07:15 – 12:00 and 12:30 – 18:00 Saturday and Sunday, 07:15 – 14:30

Customs Office address and contact details: Customs Office “Terminal Kontenerowy” Gdansk  (code no.: 322080) 7 Kontenerowa Str., 80-601 Gdansk

Secretariat (+48) 58 771 56 33
Fax Secretariat (+48) 58 771 56 32
Shift Manager (ECS, MRN) (+48) 58 771 56 05
Fax, ground floor (ECS, MRN) (+48) 58 771 56 10
Cash desk (+48) 58 771 56 07
Severance hall, first floor (imports) (+48) 58 771 56 04
Port Supervision 24h, ground floor (ECS, MRN) (+48) 58 771 56 06
Customs procedure I (+48) 58 771 56 08
Customs procedure II (+48) 58 771 56 09
Customs Branch Manager (+48) 58 771 56 35

Email: OC-322080@gdy.mofnet.gov.pl Email: OC-322080-dozor@gdy.mofnet.gov.pl

Website: Customs Office

Oddział Urzędu Celnego zlokalizowany na terenie terminala DCT Gdańsk oferuje sprawną kontrolę celną eksportu, importu, tranzytu kontenerów i ładunków (FCL i LCL), w oparciu o niezbędne procedury.

Izba CelnaFoto: Izba Celna w Gdyni

Urząd działa 7 dni w tygodniu w następujących godzinach:
Inspekcje i odprawy celne: 07:00 – 19:00 przez 7 dni w tygodniu
Dozór celny (statki i ładunki): 24 godziny przez 7 dni w tygodniu

Kasa:
Poniedziałek – Piątek, 07:15 – 12:00 i 12:30 – 18:00
Sobota i Niedziela, 07:15 – 14:30

Pełne dane kontaktowe Oddziału Celnego :
Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” Gdańsk (numer: 322080)
ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk

Sekretariat Oddziału (+48) 58 771 56 33
Fax Sekretariat (+48) 58 771 56 32
Kierownik Zmiany (ECS, MRN) (+48) 58 771 56 05
Fax parter (ECS, MRN) (+48) 58 771 56 10
Kasa (+48) 58 771 56 07
Sala odpraw I piętro (importy) (+48) 58 771 56 04
dozór portowy 24 h parter (ECS, MRN) (+48) 58 771 56 06
Postępowanie celne I (+48) 58 771 56 08
Postępowanie celne II (+48) 58 771 56 09
Kierownik Oddziału (+48) 58 771 56 35

Sekretariat email: OC-322080@gdy.mofnet.gov.pl
Dozór email: OC-322080-dozor@gdy.mofnet.gov.pl

Strona www: Urząd Celny