CSR

Środowisko i bezpieczeństwo

Terminal kontenerowy DCT Gdańsk  prowadzi swój biznes przejawiając troskę o środowisko naturalne, bezpieczeństwo otoczenia oraz swoich pracowników.

Naszymi priorytetami w zachowaniu zrównoważonego rozwoju jest dbanie o zasoby naturalne, bezpieczeństwo pracy na terminalu oraz minimalizowanie potencjalnych zagrożeń, które możemy kreować dla otoczenia.

Swoje zaangażowanie w tym obszarze DCT przejawia poprzez następujące działania: