CSR

Wizja i cele CSR

Odpowiedzialność społeczna (Corporate Social Responsibility) jest dla DCT Gdańsk niezwykle ważną, integralną częścią strategii biznesowej.
To jedna z wartości, które wyrażają się w naszej codziennej pracy.

Wizja i cele CSR naszej firmy są odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed nami zasady zrównoważonego rozwoju biznesu i opierają się na trzech głównych filarach:

  • Środowisko i Bezpieczeństwo
  • Pracownicy
  • Społeczność lokalna

Wizja:

Bezkompromisowe podejście do bezpieczeństwa i szacunek dla społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego.

Cele:

  • dbanie o zasoby naturalne, bezpieczeństwo pracy na terminalu oraz minimalizowanie potencjalnych zagrożeń, które możemy kreować dla otoczenia.
  • wspieranie pracowników oraz społeczności lokalnych w zachowaniu zdrowia, aktywności fizycznej oraz umysłowej
  • odpowiedzialne i etyczne zachowanie wobec pracowników oraz partnerów biznesowych