BALTIC HUB CONTAINER TERMINAL SP. Z O.O.

Projekty Unijne

DCT Gdańsk S.A. realizuje projekt „Budowa Terminalu Etap 2: rozbudowa bocznicy, zakup sprzętu – DCT Gdańsk bramą do Europy Środkowej”, POIS.07.04.00-00-004/10-01, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 7.4: Rozwój transportu intermodalnego, priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 www.pois.gov.pl

Wartość projektu wynosi: 163 383 265,32 PLN
Kwota przyznanego dofinansowania z funduszy unijnych wynosi: 26 842 587,94 PLN

Projekt jest zgodny z celami szczegółowymi osi priorytetowej VII „Transport przyjazny środowisku” PO IiŚ w zakresie zwiększenia konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenia udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków.

Jest to tzw. „projekt mieszany”, tj. infrastrukturalno-zakupowy. W ramach części infrastrukturalnej zostaną zrealizowane dwa zadania:
1. Rozbudowa bocznicy kolejowej, obsługującej przeładunki w relacji wagon plac składowy oraz budowa trzech przejazdów przez wszystkie (istniejące i projektowane) tory.
2. Przebudowa nawierzchni placu składowego składającego się z 31 pól składowych o łącznej powierzchni placu 84 440 m2.
Ponadto projekt obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w ramach świadczenia usług na terminalu kontenerowym DCT Gdańsk S.A. Sprzęt umożliwi ponad trzykrotne zwiększenie zdolności przeładunkowej terminalu, co wydatnie wzmocni jego pozycję rynkową, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności Spółki i roli Gdańska, jako najważniejszego w Europie Środkowo-Wschodniej głębokowodnego terminalu kontenerowego w akwenie Morza Bałtyckiego.

Do najważniejszych maszyn i urządzeń, jakie zakupione zostaną w ramach projektu należą:

 • suwnice nabrzeżowe STS,
 • chwytnie suwnic STS,
 • samojezdne suwnice placowe RTG,
 • podnośnik do pełnych kontenerów RS,
 • układarka do pustych kontenerów,
 • ciągniki terminalowe,
 • naczepy,
 • suwnica RTG przy placu bocznicy,
 • nowy system operacyjny terminalu.

Realizacja inwestycji DCT Gdańsk S.A. przyczyni się do odwrócenia negatywnych zjawisk w zakresie istniejącej w Polsce infrastruktury transportu intermodalnego i wypromowanie tej formy transportu z jednoczesnym wzmocnieniem roli Gdańska na międzynarodowym rynku przewozu i przeładunku towarów.

DCT Gdańsk S.A. realizuje projekt „Budowa Terminalu Etap 2: rozbudowa bocznicy, zakup sprzętu – DCT Gdańsk bramą do Europy Środkowej”, POIS.07.04.00-00-004/10-01, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 7.4: Rozwój transportu intermodalnego, priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 www.pois.gov.pl

Wartość projektu wynosi: 163 383 265,32 PLN
Kwota przyznanego dofinansowania z funduszy unijnych wynosi: 26 842 587,94 PLN
Koordynator projektu: Przemysław Lenk

Projekt jest zgodny z celami szczegółowymi osi priorytetowej VII „Transport przyjazny środowisku” PO IiŚ w zakresie zwiększenia konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenia udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków.

Jest to tzw. „projekt mieszany”, tj. infrastrukturalno-zakupowy. W ramach części infrastrukturalnej zostaną zrealizowane dwa zadania:
1. Rozbudowa bocznicy kolejowej, obsługującej przeładunki w relacji wagon plac składowy oraz budowa trzech przejazdów przez wszystkie (istniejące i projektowane) tory.
2. Przebudowa nawierzchni placu składowego składającego się z 31 pól składowych o łącznej powierzchni placu 84 440 m2.
Ponadto projekt obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w ramach świadczenia usług na terminalu kontenerowym DCT Gdańsk S.A. Sprzęt umożliwi ponad trzykrotne zwiększenie zdolności przeładunkowej terminalu, co wydatnie wzmocni jego pozycję rynkową, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności Spółki i roli Gdańska, jako najważniejszego w Europie Środkowo-Wschodniej głębokowodnego terminalu kontenerowego w akwenie Morza Bałtyckiego.

Do najważniejszych maszyn i urządzeń, jakie zakupione zostaną w ramach projektu należą:

 • suwnice nabrzeżowe STS,
 • chwytnie suwnic STS,
 • samojezdne suwnice placowe RTG,
 • podnośnik do pełnych kontenerów RS,
 • układarka do pustych kontenerów,
 • ciągniki terminalowe,
 • naczepy,
 • suwnica RTG przy placu bocznicy,
 • nowy system operacyjny terminalu.

Realizacja inwestycji DCT Gdańsk S.A. przyczyni się do odwrócenia negatywnych zjawisk w zakresie istniejącej w Polsce infrastruktury transportu intermodalnego i wypromowanie tej formy transportu z jednoczesnym wzmocnieniem roli Gdańska na międzynarodowym rynku przewozu i przeładunku towarów.