O DCT

Terminal a środowisko

Zgodnie z wymogami Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju opracowany został Pakiet Informacyjny, zawierający dokumenty, które prezentujemy poniżej:
Wszystkich zainteresowanych projektem rozbudowy pt. „T2 – DCT Gdansk SA Expansion” zapraszamy do przesyłania pytań na adresy e-mail:
• pytania dot. kwestii środowiskowych i społecznych: PM@dctgdansk.com
• pytania ogólne:: katarzyna.frankiewicz@dctgdansk.com