07/ES/2019/CISCO Otwarty konkurs ofert na zakup i dostawę bezprzewodowych punktów dostępowych Cisco

28 sierpnia 2019

Szanowni Państwo,

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza otwarty konkurs ofert na zakup i dostawę bezprzewodowych punktów dostępowych CISCO.

Szczegóły postępowania:

  • Termin składania ofert: 05.09.2019 do końca dnia
  • Kryterium oceny ofert: cena 100%
  • Oferta powinna zostać złożona w formie uzupełnionej tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do postępowania
  • Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą
  • Oferta powinna zawierać warunki gwarancji
  • Oczekiwany termin realizacji dostawy: 14.10.2019
  • Obowiązują warunki dostawy (OWZ) stanowiące załącznik nr 2 do postępowania
  • Oferty prosze przesyłać na adres mailowy edyta.schodowska@dctgdansk.com
  • Osoba kontaktowa: p.Edyta Schodowska tel. 058 737 90 24

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru dowolnej oferty, oraz odwołania konkursu na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1 – tabela ofertowa

Załącznik nr 2 – OWZ PL