07/EU/T2/OHF Zakup i dostawa ram do kontenerów ponadgabarytowych (OHF)

10 marca 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę ram do kontenerów ponadgabarytowych (OHF).

Dokumentacja przetargowa jest sporządzona w j. angielskim.

Szczegóły postępowania przetargowego w zakładce angielskiej.