Struktura właścicielska

 (40%) PSA International Ptd Ltd

Wiodąca globalna grupa portowa i zaufany partner dla podmiotów z branży cargo na całym świecie. Portfolio PSA obejmuje sieć ponad 50 morskich, kolejowych i śródlądowych terminali w 19 krajach, w tym m.in. w Singapurze i Antwerpii. Opierając się na głębokiej wiedzy i doświadczeniu zróżnicowanego międzynarodowego zespołu, PSA aktywnie współpracuje ze swoimi klientami i partnerami, aby dostarczyć najwyższe, jakości usługi portowe, innowacyjne rozwiązania w branży cargo i współtworzyć rozwiązania IT dla logistyki.

(30%) Polski Fundusz Rozwoju (PFR)

Instytucja  finansowa oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestującą w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Misją PFR, jako polskiej instytucji finansowej jest promowanie i realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski, oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego.

(30%) IFM Investors

Założona ponad 20 lat temu globalna firma zarządzająca funduszami instytucjonalnymi o wartości 82 miliardów USD (na dzień 31 grudnia 2018 r.). Jest własnością 27 australijskich funduszy emerytalnych, a jego inwestycje są ściśle powiązane z interesami inwestorów. Zespoły inwestycyjne w Australii, Europie, Ameryce Północnej i Azji, zarządzają strategiami instytucjonalnymi w zakresie inwestycji dłużnych, infrastruktury, akcji i funduszy private equity. IFM Investors ma biura w dziewięciu miastach: Melbourne, Sydney, Londynie, Nowym Jorku, Berlinie, Tokio, Hong Kongu, Seulu i Zurichu.