Terminal a środowisko

Deklaracja środowiskowa za 2015 rok

Deklaracja środowiskowa za 2016 rok 

Deklaracja środowiskowa za 2017 rok

Deklaracja środowiskowa za 2018 rok

Zgodnie z wymogami Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju opracowany został Pakiet Informacyjny, zawierający dokumenty, które prezentujemy poniżej :

  1. Streszczenie nietechniczne (NTS)
  2. Plan współpracy z zainteresowanymi stronami (SEP)
  3. Plan działań środowiskowych i społecznych (ESAP)
  4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Certyfikat EMAS

Wszystkich zainteresowanych projektem rozbudowy pt. „T2 – DCT Gdansk SA Expansion” zapraszamy do przesyłania pytań na adresy e-mail: