Wizja, misja i wartości

Nasza wizja

DCT Gdańsk – terminal pierwszego wyboru w sercu Bałtyku

Nasza misja

Nieustannie kreujemy wartość dodaną dla klientów i akcjonariuszy przez innowacyjny sposób zaspakajania ich potrzeb.

Wartości, które wyrażają się w naszej codziennej pracy

  • Konkurencyjność – tworzymy unikatową ofertę zmieniając model logistyczny w regionie.
  • Innowacyjność – nieustająco szukamy coraz lepszych sposobów zaspakajania potrzeb klientów, stawiając sobie nowe wyzwania.
  • Solidność – dostarczamy usług  na najwyższym poziomie, zawsze wywiązujemy się z podjętych zobowiązań.
  • Odpowiedzialność społeczna – w rozumieniu DCT Gdańsk to  bezkompromisowe podejście do bezpieczeństwa pracy i szacunek dla społeczności lokalnej i środowiska naturalnego.