Kompensujemy

Jedyna w Polsce sztuczna wydma – kompensacja na rzecz roślin

Terminal kontenerowy DCT Gdańsk prowadzi działania kompensacyjne ze względu na sąsiedztwo obszaru Natura 2000 i występowanie na terenie inwestycyjnym chronionych,  rzadkich i cennych gatunków roślin takich jak mikołajek nadmorski czy kostrzewa poleska. W zakresie kompensacji roślin, terminal DCT podjął inicjatywę rozszerzenia zaleceń wydanych przez Regionalna Dyrekcję Ochrony Środowiska i dokonał kompensacji w stopniu przewyższającym zalecany poziom. Wspólnie ze Stacją Biologiczną Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego usypaliśmy unikatową, jedyną w Polsce sztuczną wydmę z piasku plażowego, który znajdował się na terenie inwestycyjnym T2 (budowa drugiego głębokowodnego nabrzeża). Cennym i rzadkim gatunkom roślin, które się tam znajdowały, znaleźliśmy bezpieczny dom, który jak najwierniej imituje naturalne siedlisko nadmorskie. Dbałość o środowisko wpisuje się w jeden z trzech głównych filarów, na których opiera się odpowiedzialność społeczna DCT Gdańsk. Projekt „Laboratorium Wydmowe” realizuje nie tylko cele środowiskowe oraz badawcze, ale również edukacyjno-dydaktyczne. DCT Gdańsk finansuje wycieczki oraz warsztaty biologiczne na terenie Stacji Biologicznej UG, gdzie znajduje się wydma, dla uczniów szkół oraz podopiecznych domu opieki społecznej znajdujących się w sąsiedztwie terminalu kontenerowego. I etap "Laboratorium Wydmowego" Uroczyste otwarcie I etapu „Laboratorium Wydmowego” odbyło się 6 maja 2014 roku. W tym dniu posadzone zostały pierwsze gatunki roślin wydmowych: mikołajka nadmorskiego, piaskownicy zwyczajnej, groszka nadmorskiego, bylicy polnej, kostrzewy poleskiej i kocanek piaskowych. II etap "Laboratorium Wydmowego" Uroczyste otwarcie II etapu „Laboratorium Wydmowego” odbyło się 13 października 2016 roku. II etap dotyczył rozbudowy i  modernizacji otoczenia wydmy. Ściągnięto ponad 20-centymetrową warstwę gruntu, teren wyłożono geowłókniną i wysypano 4,5 tysiąca ton piasku nadmorskiego. A wszystko po to, aby sztuczna wydma i teren wokół niej jak najwierniej imitowały naturalne siedlisko nadmorskie. Przed uroczystym otwarciem zakończyła się budowa infrastruktury technicznej - pomostów i wygrodzenie terenu Laboratorium Wydmowego.  

czytaj więcej

Dom dla cennych gatunków ptaków

Terminal kontenerowy DCT Gdańsk prowadzi działania kompensacyjne ze względu na sąsiedztwo obszaru Natura 2000 i występowanie na terenie inwestycyjnym chronionych,  rzadkich i cennych gatunków ptaków. W zakresie kompensacji zwierząt, terminal DCT podjął inicjatywę rozszerzenia zaleceń wydanych przez Regionalna Dyrekcję Ochrony Środowiska i dokonał kompensacji w stopniu przewyższającym zalecany poziom. W wyniku badań okazało się, że to właśnie wśród ptaków, występujących w sąsiedztwie DCT Gdańsk, znajdują się najcenniejsze gatunki. Wygrodzona została plaża na terenie sąsiadującym z terminalem, na której wybudowano gniazda i stanowiska lęgowe dla czterech gatunków: sieweczki obrożnej, ohara, nurogęsi i rybitwy białoczelnej. Fragment plaży, na którym osiedliły się chronione gatunki ptaków jest pod stałą opieką ornitologów. Ogrodzenie ma na celu ochronę nowych stanowisk lęgowych ptaków przed ludźmi oraz drapieżnikami. Kompensacja ptaków jest dużym projektem i odbywa się przy ścisłej współpracy z RDOŚ i ornitologami. Bardzo ważne jest, by zachować istotne parametry tak, by ptaki mogły rzeczywiście skorzystać z wybudowanych dla nich domów. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu o kompensacji na rzecz ptaków: [video width="1440" height="1080" mp4="https://dctgdansk.pl/wp-content/uploads/2016/03/DCT-kompensacja_ptaki.mp4"][/video]

czytaj więcej