Aktualności

14 listopada 2018

Szanowni Państwo, Informujemy, iż sytuacja na drodze dojazdowej do terminalu wróciła do normy. Wczoraj (13.11.2018) w siedzibie DCT odbyło się spotkanie z przedstawicielami kilku firm transportowych, podczas którego prowadzony był konstruktywny dialog. Taka forma komunikacji będzie kontynuowana. Kolejne spotkanie planowane jest na koniec listopada.   DCT Gdańsk

czytaj więcej

Udrożniony ruch na Kontenerowej

13 listopada 2018

Szanowni Państwo, Po zakończeniu spotkania z przedstawicielami firm transportowych, tj. od godz. 17:00 ruch na ulicy Kontenerowej został udrożniony. DCT Gdańsk

czytaj więcej

Sytuacja na drodze dojazdowej do DCT

13 listopada 2018

Szanowni Klienci, Informujemy, że w związku z zablokowaniem w dniu 13.11.2018 dojazdu do DCT Gdańsk przez przedstawicieli kilku firm transportowych, od godziny 12.00 występują utrudnienia z odbiorami i podjęciami kontenerów. Wskazujemy, że działający bez oficjalnego poparcia stowarzyszeń branżowych organizatorzy blokady drogi dojazdowej nie poinformowali oficjalnie DCT Gdańsk o swoich planach. Tym niemniej, Pracownicy DCT Gdańsk rozpoczęli już proces przenoszenia rezerwacji pojazdów ciężarowych w systemie e.Brama na późniejsze godziny, aby zminimalizować wpływ tej sytuacji na pracę naszych kontrahentów. O zasadach awizacji okien do podjęcia lub odbioru kontenerów rozmawiamy z przedstawicielami branży od dłuższego czasu. W zeszłym tygodniu zaproponowaliśmy spotkanie z przedstawicielami firm transportowych, które zostało ustalone na dziś (13.11.2018 r.) na godz. 15:00 w siedzibie DCT Gdańsk. Nagła eskalacja prowadzonych rozmów dokonana przez kilku przedstawicieli firm transportowych jest dla nas niezrozumiała. Preferując w naszej komunikacji formę dialogu, kontynuujemy rozmowy w uzgodnionym standardzie. Bezpieczeństwo naszych klientów oraz kontrahentów jest dla nas najważniejsze, a w trakcie trwania utrudnień DCT Gdańsk będzie oferować najlepszy poziom usług na ile będzie to możliwe. Z wyrazami szacunku, DCT Gdańsk

czytaj więcej

12 listopada – otwarta brama drogowa

9 listopada 2018

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu dotyczącego bieżącej sytuacji operacyjnej spowodowanej opóźnieniami zawinięć statków oceanicznych do DCT uprzejmie informujemy, że dnia 12 listopada 2018 brama drogowa DCT będzie otwarta. Dodatkowo informujemy, że dodatek za pracę we wspomnianym dniu będzie traktowany jak dodatek za pracę w niedzielę, tj. zgodnie z Taryfą Standardową DCT Gdańsk. Z wyrazami szacunku, DCT Gdańsk

czytaj więcej

12 listopada

6 listopada 2018

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w przypadku ustanowienia 12 listopada 2018 dniem wolnym od pracy, brama drogowa DCT będzie zamknięta w godzinach 06:00 – 18:00. Dodatkowo informujemy, że dodatek za pracę we wspomnianym dniu będzie traktowany jak dodatek za pracę w niedzielę, tj. zgodnie z Taryfą Standardową DCT Gdańsk.

czytaj więcej

Sytuacja operacyjna

5 listopada 2018

Szanowni klienci, Chcielibyśmy poinformować, że kumulacja zawinięć statków oceanicznych do DCT Gdańsk w wyniku opóźnień spowodowanych przez niekorzystne warunki pogodowe, z jakimi statki zmagały się na Dalekim Wschodzie spowodowała znaczący wzrost obłożenia placów składowych. Wynika to z niezbalansowanego stosunku ruchów wyładunkowych do załadunkowych. Powyższe może wpłynąć na produktywność operacji na terminalu, a co za tym idzie mogą wystąpić utrudnienia w operacjach drogowych i kolejowych w najbliższych dwóch tygodniach. W celu zminimalizowania tych trudności, DCT zwróci się do armatorów z prośbą, żeby od tygodnia 45 przekierowywali puste kontenery do innych miejsc niż terminal DCT Gdańsk. Ponadto wspólnie z liniami pracujemy nad zorganizowaniem dodatkowych statków w celu ewakuacji nadliczbowych kontenerów z DCT. Będziemy Państwa na bieżąco informować o rozwoju sytuacji. W tym celu, publikujemy cotygodniowe raporty operacyjne na stronie internetowej DCT Gdańsk. Mimo iż, przyczyny zaistniałej sytuacji są całkowicie niezależne od DCT Gdańsk, dołożymy jak zawsze wszelkich starań ( m.in. dodatkowe zasoby ludzkie i sprzętowe), aby zminimalizować utrudnienia w operacjach drogowych i kolejowych. Serdecznie prosimy o wyrozumiałość i chęć współpracy w świetle wyżej opisanych zmian w planie przyjęć statków spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Z wyrazami szacunku, DCT Gdańsk   Raport operacyjny - tydzień 44/45 pobierz

czytaj więcej

Nowe suwnice STS przetransportowane na nabrzeże T2

29 października 2018

Wczoraj dwie dodatkowe suwnice STS zostały przetransportowane na nabrzeże T2. Teraz kiedy dźwigi są już na szynach, mogą rozpocząć się pierwsze uruchomienia i testy. Na początku 2019 suwnice będą w pełni operacyjne. Od 2019 terminal DCT Gdańsk będzie dysponował 13 suwnicami STS przy obu nabrzeżach o łącznej długości 1300 m. Zapraszamy do obejrzenia filmu z procesu przenoszenia suwnic STS z miejsca montażu na szyny. https://www.youtube.com/watch?v=NB5eTi37gWg&feature=youtu.be

czytaj więcej

Zmiany w e.Brama od 21.10.2018r.

19 października 2018

  WAŻNE! Od 21 października 2018r. wchodzą w życie zmiany w systemie e.Brama oraz w regulaminie systemu. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem: Regulamin korzystania z systemu e.Brama obowiązujący od 21.10.2018r.   Szanowni Państwo, Po wysłuchaniu licznych głosów z Państwa strony oraz szczegółowej analizie możliwości systemowych, Terminal DCT zdecydował się na zmiany w sposobie działania systemu oraz wprowadził aktualizację zapisów do nowego Regulaminu Korzystania z Systemu e.Brama. Wierzymy, że zaproponowane przez DCT rozwiązania przyczynią się do oczekiwanych przez Państwa rezultatów, a długofalowe korzyści spowodują, że praca z systemem będzie bardziej przyjazna i skuteczna. Wszystkie zmiany wejdą w życie w dniu 21 października 2018 r. Jaki jest cel wprowadzonych zmian?     Zwiększenie dostępności okien.     Ograniczenie możliwość tworzenia „sztucznych” awizacji.     Optymalizacja wykorzystania slotów.     Stworzenie bardziej przejrzystego systemu. Jakie zmiany wejdą w życie od 21 października 2018? Przygotowanie systemu e.Brama do wdrożenia OCR - obowiązek wpisywania numerów plomb (zmiana wymuszona wdrażaniem systemu OCR). Po okresie przejściowym tj. od 02.01.2019 brak nr plomby najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem slotu będzie powodował automatyczne usunięcie awizacji. Możliwość dodania kontenerów do istniejącego TVA oraz usunięcia awizacji do czasu rozpoczęcia slotu. Po okresie przejściowym tj. od 02.01.2019 najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem slotu. Awizacje będą zakładane tylko na konkretne zlecenia przewozowe - brak możliwości podmiany kontenera (lub kontenerów), na który została założona awizacja. Możliwość zmiany daty, godziny, ciężarówki, naczepy do czasu rozpoczęcia slotu. Po okresie przejściowym tj. od 02.01.2019 najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem slotu. Dostępność Call Center przez 24h na dobę – rozszerzenie godzin pracy Call Center e.Bramy (od niedzieli godz. 18:00 do soboty do godz. 14:00; zmiana wprowadzona do końca roku 2018, po tym okresie zostanie poddana analizie zasadność wprowadzonej zmiany). Poprawa działania systemu e.Brama na urządzeniach mobilnych poprzez zmianę systemu wymiany danych między e.Bramą a NAVIS. Utrzymanie awizacji specjalnych dla kontenerów chłodniczych oraz rozszerzenie tego systemu o kontenery OOG, co jest równoznaczne z przyznaniem dodatkowych awizacji (slotów) na złożenie kontenerów chłodniczych oraz OOG  (Regulamin w załączniku). W odpowiedzi na Państwa zgłoszenia, z dniem 21 października 2018r. wprowadzimy także szereg innych, technicznych usprawnień do systemu e.Brama.       Zmodyfikowany wykres awizacji.       Podgląd wykorzystania okien.       Wyszukiwarka awizacji po numerze kontenera.       Nowa kolumna – „nr kontenera”.       Możliwość zgłaszania błędów poprzez system.       Przycisk „Odśwież” w funkcji tworzenia awizacji.       Wprowadzanie wielu zadań jednocześnie. Mamy nadzieję, że nowe funkcjonalności ułatwią Państwu pracę z systemem. Zapraszamy do zapoznania się z opisem poszczególnych rozwiązań w prezentacji oraz z Regulaminem Korzystania z Systemu e.Brama. Tabela obrazująca logikę zmian w systemie: Liczymy na Państwa współpracę. DCT Gdańsk SA

czytaj więcej

DCT Gdańsk wspiera projekt Szkolna Akademia Gotowania

17 października 2018

W ramach swojej działalności DCT Gdańsk dba nie tylko o jej biznesową stronę, ale także społeczną. Dlatego firma angażuje się w liczne projekty CSR wspierając społeczność lokalną w swoim sąsiedztwie. Dziś w Szkole Podstawowej 61 w Gdańsku obyło się oficjalne otwarcie Szkolnej Akademii Gotowania. DCT Gdańsk pomogło sfinansować ten projekt. W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, ze wszystkimi potrzebnymi do gotowania sprzętami, uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach kulinarnych. Oprócz matematyki, polskiego i innych ważnych przedmiotów, dzieci wyniosą ze szkoły inną ważną umiejętność jaką jest przygotowywanie zdrowych posiłków.DCT Gdańsk chętnie wspiera tak wartościowe inicjatywy, zwłaszcza, że ze Szkolnej Akademii Gotowania będą mogli korzystać również dorośli – rodzice czy sąsiedzi.  

czytaj więcej

Nowe suwnice STS na nabrzeże T2 osiągnęły już wymiar wertykalny

5 października 2018

Pod koniec września elementy dwóch suwnic STS, które przypłynęły do nas drogą morską na początku sierpnia osiągnęły już wymiar wertykalny. Zakończony został już proces podnoszenia głównych elementów dźwigów. Po przypłynięciu elementów suwnic statkiem, i rozładowaniu ich na nabrzeże dźwigami statkowymi, odbył się proces przetransportowania ich z nabrzeża na miejsce składania na placu za pomocą samochodów transportowych jak również specjalistycznych pojazdów SPMT. Teraz, kiedy proces podnoszenia suwnic STS się zakończył, na koniec października planowane jest przestawienie dźwigów na nabrzeże, gdzie odbędą się pierwsze uruchomienia i testy.  

czytaj więcej

Prace w ramach inwestycji T2b w toku

2 października 2018

Prace związane z projektem T2b idą pełną parą. W ramach przygotowań do rozbudowy placów składowych i budowy nowej drogi dojazdowej do DCT wykonano już odhumusowanie, wzmocnienie podłoża gruntowego oraz nasyp pod nową drogę tzw. ul. Nową Kontenerową.  Obecnie trwają prace związane z wykonaniem sieci sanitarnych i elektrycznych. Część istniejącej infrastruktury na parkingu samochodów ciężarowych w sąsiedztwie kompleksu bramowego została przearanżowana. Na tym terenie zostanie wybudowana infrastruktura na potrzeby nowo wdrażanego Systemu Optymalizacji Ruchu Bramowego. Kolejnym etapem prac budowlanych będzie wykonanie konstrukcji nawierzchni na ulicy Nowej Kontenerowej. W najbliższym czasie zostanie zawarta umowa z Generalnym Wykonawcą na prace budowlane dotyczące przebudowy bocznicy kolejowej DCT. Zakończenie prac na kolei planowane jest na III kwartał 2019r.  

czytaj więcej

Sytuacja operacyjna w zbliżających się tygodniach

21 września 2018

Szanowni klienci, Chcielibyśmy poinformować, że plan zawinięć statków oceanicznych do DCT Gdańsk uległ zmianie w wyniku opóźnień spowodowanych przez niekorzystne warunki pogodowe, z jakimi statki zmagały się na Dalekim Wschodzie. W związku z tym, w pierwszych dwóch tygodniach października spodziewamy się większej niż zwykle liczby zawinięć spóźnionych statków. Może to spowodować okresowy wzrost obłożenia naszych bloków składowych, a co za tym idzie mogą wystąpić utrudnienia w operacjach drogowych i kolejowych. W celu zminimalizowania tych trudności, DCT zwróci się do armatorów z prośbą, żeby od tygodnia 40 przekierowywali puste kontenery do innych miejsc niż terminal DCT Gdańsk. Ponadto wspólnie z liniami pracujemy nad zorganizowaniem dodatkowych statków w celu ewakuacji nadliczbowych kontenerów z DCT. Będziemy Państwa na bieżąco informować o rozwoju sytuacji. W tym celu, poczynając od tygodnia 39, będziemy publikować cotygodniowe raporty operacyjne na stronie internetowej DCT Gdańsk. Mimo iż, przyczyny zaistniałej sytuacji są całkowicie niezależne od DCT Gdańsk, dołożymy jak zawsze wszelkich starań, aby zminimalizować utrudnienia w operacjach drogowych i kolejowych. Serdecznie prosimy o wyrozumiałość i chęć współpracy w świetle wyżej opisanych zmian w planie przyjęć statków spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Z wyrazami szacunku, DCT Gdańsk

czytaj więcej

DCT Gdańsk Liderem Inwestycji – 19 edycja konkursu pomorskiej nagrody „Gryfa Gospodarczego 2018”

20 września 2018

19 września 2018 roku w Dworze Artusa odbyła się gala finałowa konkursu „Gryf Gospodarczy 2018”. To już 19 edycja tej prestiżowej nagrody gospodarczej. W konkursie wzięły udział 84 firmy, a w samym finale rywalizowały 34. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że terminal kontenerowy DCT Gdańsk zwyciężył w kategorii Lider Inwestycji. Ta kategoria skierowana była do przedsiębiorstw, których działalność inwestycyjna wyróżnia odwaga podejmowanych decyzji inwestycyjnych, zwłaszcza ich wpływ na rozwój gospodarczy otoczenia. Oprócz Lidera Inwestycji w tegorocznej 19 edycji konkursu wyłonieni zostali zwycięscy w następujących kategoriach: Lider innowacji, Lider eksportu, Lider odpowiedzialność społecznej, Pomorski start-up, Lider kształcenia zawodowego, Lider przedsiębiorczości młodzieżowej. Więcej informacji: https://biznes.trojmiasto.pl/Gryfy-Gospodarcze-2018-rozdane-n127502.html zdjęcie: trojmiasto.pl    

czytaj więcej

Navis – prace serwisowe 15.09.18r.

7 września 2018

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 15/09/2018 od godziny 06:00 będą prowadzone prace serwisowe systemu Navis, które potrwają do 8 godzin. W tym czasie operacje na terminalu zostaną całkowicie wstrzymane, jak również system operacyjny będzie dla Państwa niedostępny. Jednocześnie informujemy, że w tym czasie brama drogowa i kolejowa będą zamknięte. Przepraszamy za niedogodności. Z poważaniem, DCT Gdańsk SA  

czytaj więcej

NOWE SUWNICE STS NA NABRZEŻE T2 JUŻ W DCT GDAŃSK

7 sierpnia 2018

W dniu 4 sierpnia 2018 r. do nabrzeża terminalu DCT Gdańsk dopłynął statek z dwoma supernowoczesnymi suwnicami STS przeznaczonymi do obsługi terminalu T2. Drugie nabrzeże głębokowodnego terminalu kontenerowego DCT Gdańsk wyposażone jest już w pięć najnowocześniejszych suwnic STS o wysięgu 25 rzędów kontenerów, zdolnych do obsługi największych statków kontenerowych na świecie. Dodatkowe dwie suwnice dotarły w częściach drogą morską, a ich montaż potrwa do końca 2018 roku. Suwnice STS zostały zakupione w ramach projektu T2b. Od 2019 roku terminal będzie posiadał trzynaście w pełni operacyjnych suwnic STS do przeładunku kontenerów przy obu nabrzeżach o łącznej długości 1300 m.   FAKTY NT. DOSTARCZONYCH SUWNIC Producent: Liebherr Container Cranes Fabryka: Killarney (Irlandia) Port wyjścia: Fenit port Irlandia Transport morski: statek Combi Dock I, długość statku 162,30m Montaż: Liebherr Container Cranes wraz z podwykonawcą PZT S.A. SPECYFIKACJA NOWO DOSTARCZONYCH SUWNIC STS Wysięg suwnicy – 72 metry od szyny od wodnej, co daje możliwość obsługi największych statków oceanicznych Prędkość wciągarki suwnicy przy pełnym obciążeniu 65 ton – 70m/min Prędkość wciągarki suwnicy bez obciążenia – 175 m/min Całkowita droga wózka –122m Wysokość podnoszenia pod chwytnią: nad statkiem – 64m; nad lądem – 50m Rozstaw (dystans między środkiem szyn) – 35 m Nowe Dźwigi STS na terminal T2 będą jednymi z najwyższych konstrukcji w Gdańsku z wysokością ok. 132,5 m (135,5m n.p.m.)[1], co sprawia, że będą zaznaczone na mapach lotniczych.  [1] Wysokość dotyczy suwnic z podniesionym wysięgnikiem

czytaj więcej

1 2 3 4 5 6