Aktualności

Statek Green Ridge przy nabrzeżu T2

28 marca 2017

W dniu 27 marca 2017 r. do głębokowodnego nabrzeża T2 w DCT Gdańsk S.A. zacumował pływający pod amerykańską banderą transportowiec Green Ridge. Po przybyciu statku, w nocy z 27 marca na 28 marca dokonano niezbędnych rozmocowań i od wczesnych godzin porannych trwają prace wyładunkowe, powinny zakończyć się 30 marca. Green Ridge przewozi amerykański sprzęt wojskowy, w tym pojazdy ciężkie i ciągniki, a także urządzenia wspierające i logistyczne dla armii amerykańskiej. Green Ridge zbudowany został w 1998 r. w japońskiej stoczni Imabari Shipbuilding Co Ltd w Marugame. Długość całkowita statku wynosi 199,94 metrów, szerokość konstrukcyjna 32,2 metra, zanurzenie 10,07 metrów, zaś wyporność 38874 ton.

czytaj więcej

Informacja w sprawie numeru DSK

28 marca 2017

Szanowni Państwo, W imieniu Oddziału Celnego Terminal Kontenerowy w Gdańsku informujemy, że od dnia 3 kwietnia 2017 numer DSK w systemie Navis zostanie zastąpiony numerem podróży przyporządkowanym do danego zawinięcia statku. Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach. W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt z oddziałem celnym pod numerem telefonu: 58 769 54 37. Załącznik 1  Załącznik 2  

czytaj więcej

Z dniem 20 marca 2017 roku zmiany w funkcjonowaniu obsługi samochodów ciężarowych

16 marca 2017

Szanowni Państwo! DCT Gdańsk S.A. informuje, że z dniem 20 marca 2017 roku nastąpią następujące zmiany w funkcjonowaniu obsługi samochodów ciężarowych: Awizacje złożeń i podjęć pełnych kontenerów w systemie e.BRAMA będą obowiązkowe przez całą dobę. Obsługiwani będą tylko zaawizowani kierowcy i kierowcy przewożący wyłącznie puste kontenery. Zostanie wygaszony wewnętrzny parking buforowy – kierowcy bez awizacji będą proszeni przez pracowników Pre-Gate o założenie awizacji. Bezpłatny postój na parkingu DCT zostanie ograniczony do 1 godziny. Jak dotąd w systemie e.BRAMA zarejestrowało się: 693 firm przewozowych, które zgłosiły 2600 kierowców i 2806 zestawów pojazdów. Przewoźników prosimy o dopilnowanie, aby przed tym dniem wszystkie dane kierowców (wraz z numerem telefonu) i pojazdów zostały wprowadzone i zweryfikowane w systemie terminalowym. W okresie 1-10 marca 2017 r. przewoźnicy założyli 6512 awizacji, z czego przeciętnie wykorzystano 72%. Wśród pozostałych 28% awizacji niewykorzystanych, 20% to awizacje skasowane przez przewoźników, a 8% awizacje wygasłe (wygaszone przez pracownika DCT w Pre-Gate, albo wygasłe z powodu niepojawienia się kierowcy). Zauważalne jest, że firmy wykonujące najwięcej awizacji, mają też najmniejszą skuteczność w ich wykorzystywaniu: Kategoria Awizacja stracona Awizacja użyta Wszyscy przewoźnicy 28% 72% Przewoźnicy, którzy wykonują: Więcej niż 20 awizacji na dobę 38% 62% 10-20 awizacji na dobę 29% 71% 5-10 awizacji na dobę 32% 68% 3-5 awizacji na dobę 31% 69% 1-3 awizacji na dobę 24% 76% Z dniem 20 marca 2017 roku zostanie wprowadzona korekta regulaminu parkingu operacyjnego przed DCT Gdańsk. Dopuszczalny postój zostanie ograniczony do 1 godziny, co powinno zlikwidować wąskie gardło związane ze zbyt wczesnymi przyjazdami kierowców. Zachęcamy do korzystania z zewnętrznych parkingów, jak np. otwarty niedawno parking TIR przy stacji paliw LOTOS przy ulicy Sucharskiego. Prosimy o stosowanie się do poniższych zasad dobrej współpracy. 1.Nie należy przyjeżdżać przed rozpoczęciem okna czasowego – powoduje to spiętrzenia aut na parkingu i na ulicy Kontenerowej. Kierowcy, którzy przyjadą 1 godzinę lub wcześniej, niż rozpoczęcie okna czasowego zostaną poproszeni przez pracowników Pre-Gate o zmianę awizacji na wcześniejszą lub opuszczenie parkingu i powrót o czasie. 2. Nie wolno blokować miejsc na parkingu – maksymalny czas postoju na parkingu DCT to od 20 marca 1 godzina. Ochrona DCT weryfikuje czas postoju na bieżąco i odsyła z parkingu samochody, które przekroczyły dozwolony czas. Kierowcy, którzy będą traktować parking DCT jako miejsce długotrwałego postoju, będą wypraszani z parkingu przez ochronę DCT, a w przypadku niezastosowania się do prośby – karani mandatami według regulaminu parkingu. 3. Łączymy jak najwięcej transakcji w ramach jednej awizacji – aby uniknąć blokowania okien czasowych i konieczności wielokrotnego przejeżdżania kierowców przez kompleks bramowy, należy – jeżeli zamierzają Państwo realizować kilka transakcji w jednym oknie jednym zestawem – łączyć je w ramach jednej awizacji. System e.BRAMA pozwala na dokonanie do 4 transakcji w ramach jednej awizacji. Konsekwencją rozdzielania transakcji na pojedyncze awizacje jest blokowanie okien czasowych, a dla kierowcy oznacza to konieczność wielokrotnego pojawiania się w budynku Pre-Gate i przejazdu przez kompleks bramowy. Prosimy, aby w miarę możliwości łączyć jak najwięcej transakcji w ramach jednej awizacji (czyli nie awizować oddzielnie złożenia i pobrania kontenera, ale zaawizować to na jednym zestawie pojazdów w ramach jednej awizacji).

czytaj więcej

Komunikat e.Brama

8 marca 2017

Szanowni Klienci! Informujemy, że w systemie e.BRAMA nie działa chwilowo informacja o zapełnieniu okien przeładunkowych (tzw. kolorowanie okien). Staramy się usunąć awarię jak najszybciej. W celu uzyskania bieżącej informacji o dostępności okien prosimy o bieżący kontakt mailowy z punktem obsługi e.BRAMY (ebrama@dctgdansk.pl).  Z szacunkiem, DCT Gdańsk S.A.

czytaj więcej

Za nami pierwsze 2 tygodnie awizacji w szczytach przewozowych

6 marca 2017

Szanowni Państwo! Za nami pierwsze dwa tygodnie funkcjonowania z awizacjami w godzinach szczytów przewozowych. Dziękujemy za współpracę i wspólną naukę. Jednocześnie potwierdzamy, że widzimy Państwa starania na rzecz dostosowania swojej pracy do systemu e.BRAMA, co jest już widoczne w zdecydowanie większej płynności ruchu na bramach wjazdowych do terminalu. Jak dotąd w systemie e.BRAMA zarejestrowało się: 669 firm przewozowych, które zgłosiły 2523 kierowców 2449 zestawów pojazdów. Biorąc pod uwagę, że te liczby się ustabilizowały, zakładamy, że to jest podstawowa grupa firm obsługujących ruch drogowy do i z DCT Gdańsk. Przypominamy, że 20 marca 2017 roku systemem e.BRAMA zostanie objęty cały tydzień. Zaczęliśmy kolejny etap wdrożenia, poprzez wydłużenie okresu obowiązku awizacji – w 10. tygodniu (06.03-10.03) awizacje są obowiązkowe w godzinach 10:00-02:00. Prosimy o uzupełnienie i zweryfikowanie baz kierowców i samochodów, jak również sprawdzenie poprawności podanych numerów telefonów kierowców. 20 marca 2017 roku zostanie także wprowadzona zmiana w regulaminie parkingu operacyjnego przed DCT Gdańsk. Postój zostanie ograniczony do 1 godziny, co przyczyni się do likwidacji wąskiego gardła związanego ze zbyt wczesnymi przyjazdami kierowców. Zachęcamy do korzystania z zewnętrznych parkingów, jak np. otwarty niedawno parking TIR przy stacji paliw LOTOS przy ulicy Sucharskiego. Statystyki systemu e.BRAMA za 9. tydzień (27.03-03.03; godz. 14:00-22:00): 73% transakcji bramowych dotyczyło samochodów, których przyjazd był zaawizowany; pozostałe 27% dotyczyły aut bez awizacji (samochody z tej drugiej grupy były kierowane na bufor wewnątrz terminalu, co wydłużało ich obsługę o 2 godziny lub więcej). Wskaźnik wykorzystania zaawizowanych okien to 69%: 63% założonych awizacji było wykorzystywanych o czasie; 6% po czasie; z pozostałych 31% niewykorzystanych awizacji: 21% to awizacje samodzielnie skasowane przez użytkowników e.BRAMY, 10% awizacji wygasło samoczynnie (kierowca nie przyjechał w ogóle, albo kierowca przyjechał wcześniej niż 1 godzinę przed swoim oknem i został zanotowany jako przyjazd bez awizacji). Przypominamy, że: 1. Nie należy przyjeżdżać przed rozpoczęciem okna czasowego – powoduje to spiętrzenia aut na parkingu i na ulicy Kontenerowej. Kierowcy, którzy przyjadą 1 godzinę lub wcześniej, niż rozpoczęcie okna czasowego, będą tracić awizacje. Zgodnie z regulaminem systemu e.BRAMA samochody zaawizowane na konkretne okno muszą stawiać się o czasie. Dotyczy to przede wszystkim przyjazdów przed wybranym oknem czasowym. W przypadku wcześniejszego przyjazdu (1 godz. lub szybciej) niż planowane okno czasowe, okno to zostanie anulowane przez pracowników Pre-Gate, a samochód zostanie przekierowany na parking buforowy wewnątrz terminalu, gdzie będzie oczekiwał na obsługę, przy czym może to wydłużyć czas jego obsługi o 2 godz. lub więcej. 2. Nie wolno blokować miejsc na parkingu – maksymalny czas postoju na parkingu DCT to obecnie 2 godziny. Ochrona DCT będzie weryfikować czas postoju na bieżąco i odsyłać z parkingu samochody, które przekroczyły dozwolony czas. Kierowcy, którzy będą traktować parking DCT jako miejsce długotrwałego postoju, będą wypraszani z parkingu przez ochronę DCT, a w przypadku niezastosowania się do prośby – karani , gdyż takim zachowaniem blokują możliwość obsługi tym kierowcom, którzy chcą stawić się w wyznaczonym oknie. 3. Aby uniknąć blokowania okien czasowych i konieczności wielokrotnego przejeżdżania kierowców przez kompleks bramowy, należy – jeżeli zamierzają Państwo realizować kilka transakcji w jednym oknie jednym zestawem – łączyć je w ramach jednej awizacji. System e.BRAMA pozwala na dokonanie do 4 transakcji w ramach jednej awizacji. Konsekwencją rozdzielania transakcji na pojedyncze awizacje jest blokowanie okien czasowych, a dla kierowcy oznacza to konieczność wielokrotnego pojawiania się w budynku Pre-Gate i przejazdu przez kompleks bramowy. Prosimy, aby w miarę możliwości łączyć jak najwięcej transakcji w ramach jednej awizacji (czyli nie awizować oddzielnie złożenia i pobrania kontenera, ale zaawizować to na jednym zestawie pojazdów w ramach jednej awizacji). 4. W godzinach szczytu priorytetowo obsługiwani są zaawizowani kierowcy i kierowcy przewożący puste kontenery. W przypadku, jeśli niezaawizowany samochód zostanie skierowany do terminalu w godzinach szczytu, samochód zostanie obsłużony, niemniej w pierwszej kolejności zostanie skierowany na parking buforowy wewnątrz terminalu, co może wydłużyć obsługę samochodu o 2 godz. lub więcej.      

czytaj więcej

Za nami pierwsze dni awizacji w godzinach szczytu

22 lutego 2017

Szanowni Państwo, W poniedziałek 20 lutego 2017 ruszył obowiązek awizacji samochodów ciężarowych za pomocą systemu e.BRAMA. Przede wszystkim, chcielibyśmy podziękować Państwu za współpracę. Dowodem na to jest fakt, że ponad 2/3 transakcji w godzinach szczytu odbywa się już za pośrednictwem e.BRAMA, a każdego dnia do systemu dołącza kilkuset nowych kierowców i kilkaset zestawów pojazdów. Wdrożenie każdego nowego systemu wymaga współpracy oraz wzajemnej nauki i zrozumienia. Przepraszamy, jeśli mogli Państwo odebrać naszą pracę jako utrudnienia; nikt w DCT nie ma i nie miał takiej intencji. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka kwestii, które pomogą usprawnić proces obsługi kierowców w terminalu. Przypominamy, że: Nie należy przyjeżdżać przed rozpoczęciem okna czasowego – powoduje to spiętrzenia aut na parkingu i na ulicy Kontenerowej. Kierowcy, którzy przyjadą 1 godzinę lub wcześniej, niż rozpoczęcie okna czasowego, będą tracić awizacje.* Nie wolno blokować miejsc na parkingu – maksymalny czas postoju na parkingu DCT to obecnie 2 godziny. Ochrona DCT będzie weryfikować czas postoju na bieżąco i odsyłać z parkingu samochody, które przekroczyły dozwolony czas.** Aby uniknąć blokowania okien czasowych i konieczności wielokrotnego przejeżdżania kierowców przez kompleks bramowy, należy – jeżeli zamierzają Państwo realizować kilka transakcji w jednym oknie jednym zestawem – łączyć je w ramach jednej awizacji.*** W godzinach szczytu priorytetowo obsługiwani są zaawizowani kierowcy.*****   *Przypominamy, że zgodnie z regulaminem systemu e.BRAMA samochody zaawizowane na konkretne okno muszą stawiać się o czasie. Dotyczy to przede wszystkim przyjazdów przed wybranym oknem czasowym. Odnotowaliśmy, że spora grupa kierowców przyjeżdżała do kilku godzin przed swoim oknem, co spowodowało w bardzo krótkim czasie zakorkowanie parkingu oraz końcowego odcinka ul. Kontenerowej. Począwszy od 27 lutego 2017 r. w przypadku wcześniejszego przyjazdu (1 godz. lub szybciej) niż planowane okno czasowe, okno to zostanie anulowane przez pracowników Pre-Gate, a samochód zostanie przekierowany na parking buforowy wewnątrz terminalu, gdzie będzie oczekiwał na obsługę, przy czym może to wydłużyć czas jego obsługi o 2 godz. lub więcej. **Kierowcy, którzy będą traktować parking DCT jako miejsce długotrwałego postoju, będą wypraszani z parkingu przez ochronę DCT, gdyż takim zachowaniem blokują możliwość obsługi tym kolegom, którzy chcą stawić się w wyznaczonym oknie. *** Przypominamy, że system e.BRAMA pozwala na dokonanie do 4 transakcji w ramach jednej awizacji. Konsekwencją rozdzielania transakcji na pojedyncze awizacje jest blokowanie okien czasowych, a dla kierowcy oznacza to konieczność wielokrotnego pojawiania się w budynku Pre-Gate i przejazdu przez kompleks bramowy. Prosimy, aby w miarę możliwości łączyć jak najwięcej transakcji w ramach jednej awizacji (czyli nie awizować oddzielnie złożenia i pobrania kontenera, ale zaawizować to na jednym zestawie pojazdów w ramach jednej awizacji). **** Prosimy, aby samochody dla których nie wykonują Państwo awizacji w systemie e.BRAMA, pojawiały się w DCT poza ogłoszonymi godzinami szczytu. W przypadku, jeśli niezaawizowany samochód zostanie skierowany do terminalu w godzinach szczytu, samochód zostanie obsłużony, niemniej w pierwszej kolejności zostanie skierowany na parking buforowy wewnątrz terminalu, co może wydłużyć obsługę samochodu o 2 godz. lub więcej.  

czytaj więcej

Już w poniedziałek obowiązek awizacji w godzinach szczytu

17 lutego 2017

Szanowni Państwo, Przypominamy, że w poniedziałek 20.02.2017 wchodzi w życie obowiązek awizacji samochodów ciężarowych za pomocą systemu e.Brama w godzinach szczytu. Godziny szczytu dostępne są w 3 miejscach na stronie: główny komunikat, zakładka informacja dla kierowców oraz system e.Brama w strefie klienta. W okresie 20.02-26.02.2017r. awizacja obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-22:00. Szacowane godziny szczytu (na 7 dni tygodnia) podawane będą przez okres 4 tygodni (do 20 marca 2017) w każdy piątek poprzedzający dany tydzień. DCT Gdańsk  

czytaj więcej

Od 20 lutego 2017 obowiązek awizacji samochodów w szczycie

3 lutego 2017

Szanowni Państwo, DCT Gdańsk informuje, że od 20 lutego 2017 wprowadzony zostanie obowiązek awizacji samochodów ciężarowych w godzinach szczytu; od 20 marca 2017 roku awizacje będą obowiązkowe przez całą dobę. Uruchomienie systemu jest podzielone na dwie fazy: Faza I START: 20 lutego 2017 r. Obowiązkowa awizacja w godzinach szczytu. W terminalu kontenerowym DCT Gdańsk godziny szczytu są godzinami ruchomymi. Będziemy na bieżąco informować o przedziałach czasowych, które będą objęte awizacją na oficjalnej stronie internetowej www.dctgdansk.com. W tych terminach nie będzie możliwości wjazdu na terminal po odbiór lub złożenie pełnego kontenera bez wcześniejszej awizacji w systemie e.BRAMA. UWAGA! Kierowcy, którzy przyjadą w tym czasie bez awizacji, nie zostaną obsłużeni. W wyjątkowych przypadkach, kierowcy bez założonej awizacji przekierowani będą na parking buforowy wewnątrz terminalu, gdzie będą czekać na obsługę. W pierwszej kolejności obsługiwani będą ci kierowcy, których przyjazd został w systemie e.BRAMA zaawizowany. Faza II START: 20 marca 2017 r. Od tego momentu system awizacji e.BRAMA to jedyny sposób, aby odebrać lub złożyć pełny kontener w DCT Gdańsk. Wcześniejsza awizacja samochodów ciężarowych obowiązywać będzie całą dobę wszystkich kierowców przyjeżdzających do DCT Gdańsk. Przypominamy, że awizacji będzie można dokonać za pośrednictwem strony internetowej https://ebrama.dctgdansk.com. Do Państwa dyspozycji funkcjonuje także CALL CENTER E.BRAMA dostępne pod adresem ebrama@dctgdansk.com oraz +48 58 737 79 33 PRZEWOŹNIKU I KIEROWCO! PAMIĘTAJ! BEZ REJESTRACJI W SYSTEMIE e.BRAMA PODJĘCIE LUB ZŁOŻENIE KONTENERA NIE BĘDZIE MOŻLIWE. FIRMY I KIEROWCY, KTÓRZY NIE ZAREJESTROWALI SIĘ W SYSTEMIE PROSIMY O JAK NAJSZYBSZE NADESŁANIE FORMULARZY. FORMULARZE MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY https://dctgdansk.pl/pl/strefa-klienta/system-e-brama/.

czytaj więcej

System awizacji samochodów ciężarowych e.Brama – co już za nami, a co przed nami?

1 lutego 2017

Co to jest e.Brama? To system wcześniejszej awizacji samochodów ciężarowych (ang. VBS – vehicle booking system), który obejmie wszystkich przewoźników przyjeżdzających do DCT Gdańsk. Tego typu systemy funkcjonują powszechnie w największych portach Europy i świata, w tym np. w Hamburgu, Antwerpii, Rotterdamie czy Felixstowe. Dzięki systemowi kierowcy oraz firmy przewozowe będą mogli samodzielnie decydować kiedy chcą złożyć lub odebrać pełny kontener (proces nie dotyczy pustych kontenerów). Po wyborze odpowiedniego przedziału czasowego – będzie to możliwe po zalogowaniu się w systemie e.BRAMA – kierowca deklaruje przyjazd na terminal w tych godzinach. Harmonogram Co już za nami? Po pracochłonnym procesie tworzenia systemu e.Brama, w maju 2016 terminal DCT Gdańsk rozpoczął spotkania informacyjne z przewoźnikami oraz spedytorami. Odbyło się 15 spotkań, na których przyszli użytkownicy systemu mieli okazję dowiedzieć się na czym polega proces i porozmawiać ze wszystkimi członkami grupy projektowej e.Brama. Następnie prowadzone były wewnętrzne testy techniczne i dopracowywanie systemu po to, by w grudniu 2016 rozpocząć szkolenia z użytkowania systemu dla firm przewozowych i kierowców. Odbyło się 10 sesji szkoleniowych poza firmą, gdzie zostało przeszkolonych 113 przyszłych użytkowników. DCT zapewniło również bieżące przeszkolenia na terenie firmy dla wszystkich zainteresowanych. Przeszkolono już 382 kierowców. Kolejnym etapem były pierwsze testy systemu na żywo. Specjalne podziękowania dla 25 firm, które zgłosiły się do testowania systemu e.Brama. Testy wypadły pomyślnie, a firmy przewozowe przesyłają swoje uwagi na temat systemu. Na bieżąco otrzymujemy formularze rejestracyjne od firm przewozowych. Proces ten jest niezbędny do rejestracji w systemie i zaktualizowania danych. Otrzymaliśmy już ok. 340 formularzy, a w każdym z nich zgłoszonych jest od kilku do kilkunastu kierowców. BEZ REJESTRACJI W SYSTEMIE e.BRAMA PODJĘCIE LUB ZŁOŻENIE KONTENERA NIE BĘDZIE MOŻLIWE. FIRMY I KIEROWCY, KTÓRZY NIE ZAREJESTROWALI SIĘ W SYSTEMIE PROSIMY O JAK NAJSZYBSZE NADESŁANIE FORMULARZY. OSTATECZNY TERMIN – 10 LUTEGO 2017. Co przed nami? Projekt e.Brama wkracza w dwie końcowe fazy wdrażania: Faza I START: II połowa lutego 2017 r. Obowiązkowa awizacja w godzinach szczytu. W DCT godziny szczytu są godzinami ruchomymi. DCT będzie na bieżąco informować o przedziałach czasowych, które będą objęte awizacją. W tych terminach nie będzie możliwości wjazdu na terminal po odbiór lub złożenie pełnego kontenera bez wcześniejszej awizacji w systemie e.Brama. UWAGA! Kierowcy, którzy przyjadą w tym czasie bez awizacji nie zostaną obsłużeni. W wyjątkowych przypadkach, kierowcy bez awizacji przekierowani będą na parking buforowy wewnątrz terminalu, gdzie będą czekać na obsługę. W pierwszej kolejności obsłużeni będą kierowcy, których przyjazd został zaawizowany w systemie e.Brama. Faza II START: II połowa marca 2017 r. Od tego momentu system awizacji e.Brama to jedyny sposób, aby odebrać lub złożyć pełny kontener w DCT Gdańsk. Wcześniejsza awizacja samochodów ciężarowych obowiązywać będzie wszystkich kierowców przyjeżdzających do DCT całą dobę. Konkretne daty dwóch ostatnich faz wdrożeniowych zostaną udostępnione w najbliższym czasie. Gdzie znaleźć bieżące informacje? Oficjalna strona DCT Gdańsk – główne aktualności bądź zakłada System e.Brama w Strefie Klienta (ważne komunikaty, opis projektu, materiały szkoleniowe, filmiki instruktażowe, najczęściej zadawane pytania) Oficjalny profil DCT Gdańsk na portalu facebook Wysyłka informacji drogą mailową do zarejestrowanych użytkowników systemu e.Brama Ulotki informacyjne na terenie DCT Gdańsk Zapytaj pracowników podczas wizyty w budynku Pre-gate Oglądaj komunikaty wyświetlane w budynku Pre-Gate Jak się zalogować? Adres www: https://ebrama.dctgdansk.com Na głównym ekranie strony internetowej DCT Gdańsk przycisk ‘e.Brama’ przekieruje do systemu. Zapewni to szybki i łatwy dostęp – za pomocą jednego kliknięcia znajdą się Państwo na stronie logowania. Kontakt dla użytkowników systemu e-mail: ebrama@dctgdansk.com telefon: 58 737 79 33 Kontakt dla mediów: e-mail: katarzyna.zabkiewicz@dctgdansk.com telefon: 58 737 75 24

czytaj więcej

Ostateczny termin rejestracji firm przewozowych i kierowców w systemie e.Brama

30 stycznia 2017

Drodzy Przewoźnicy! Przed nami dwie ostatnie fazy wdrożeniowe systemu e.Brama, który będzie w pełni obowiązywał do końca I kwartału 2017. Aby móc korzystać z systemu konieczne jest wysłanie formularza rejestracyjnego. Apelujemy do wszystkich firm przewozowych i kierowców, którzy jeszcze nie zarejestrowali się w systemie, aby wysłali wypełniony formularz na adres ebrama@dctgdansk.com lub wypełnili go w formie papierowej w budynku Pre-gate. Prosimy wszystkie firmy przewozowe i kierowców, którzy przyjeżdżają do DCT o rejestrację oraz aktualizację danych. Bez rejestracji awizacja nie będzie możliwa, a co za tym idzie odbiór lub złożenie pełnego kontenera nie zostanie zrealizowane! UWAGA! Ostateczny termin wysyłki formularzy - do 10. 02.2017!! Przejdź do zakładki e.brama i pobierz formularz

czytaj więcej

Przełomowy rok dla DCT Gdańsk

16 stycznia 2017

Terminal kontenerowy DCT Gdańsk zakończył 2016 rok z wynikiem operacyjnym na poziomie blisko 1,3 mln TEU (kontenerów 20-stopowych). Jest to rekordowy wynik w dotychczasowej historii terminalu oraz całej polskiej konteneryzacji. Już w październiku 2016 roku ilość przeładowanych kontenerów przekroczyła ogólny wynik roku poprzedniego (1,068 mln TEU). Na osiągnięcie takiego wyniku miało wpływ wiele czynników, począwszy od rosnącego zapotrzebowania na bezpośrednie zawinięcia oceanicznych statków kontenerowych na Bałtyk po widoczny wzrost ładunków kierowanych na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto, DCT Gdańsk w ciągu ostatnich lat nieustannie powiększał portfolio klientów o kolejne linie oceaniczne. Pozyskanie nowych partnerów handlowych, a także wzrost przeładunków dowodzi, że DCT Gdańsk jest atrakcyjnym hubem przeładunkowym dla armatorów dostarczających towary w tej części świata. Ubiegły rok był szczególny nie tylko ze względu na rekordowe wyniki, ale również z uwagi na fakt, że jedna z największych inwestycji na Pomorzu – budowa drugiego głębokowodnego nabrzeża (T2) w DCT Gdańsk, została pomyślnie zakończona. Inwestycja T2, zrealizowana o czasie i w budżecie, wzbogaciła terminal o kolejne nabrzeże, nowe place składowe i najnowocześniejszy sprzęt terminalowy, dwukrotnie zwiększając możliwości przeładunkowe DCT z 1,5 mln do 3 mln TEU rocznie. Po zamknięciu inwestycji, z końcem ubiegłego roku udający się na emeryturę Prezes Maciek Kwiatkowski przekazał swoje stanowisko Cameronowi Thorpe, który z nadzieją patrzy w 2017 rok –„Z otwarciem drugiego nabrzeża wiąże się szansa wejścia na kolejny poziom – wykorzystanie tego potencjału i podwojenie przeładunków. DCT Gdańsk zmieniło reguły gry na Bałtyku, otwierając rynek na bezpośrednie zawinięcia z Azji, zapewniając dostęp dla polskich importerów i eksporterów, jak również zwiększony dostęp przeładunkowy poprzez Bałtyk dla linii żeglugowych. Naszym wyzwaniem jest zdobyć nowych klientów przy zachowaniu i umocnieniu naszej pozycji z obecnymi, a także mocniej wejść na rynek Europy Centralnej.”    

czytaj więcej

1 2 3 4 5 6