Aktualności

Zmiana organizacji ruchu na ul. Kontenerowej

22 stycznia 2019

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniach 26-27.01.2019r. nastąpi zmiana dotychczasowej organizacji ruchu na ulicy Kontenerowej prowadzącej do terminalu DCT. Ruch w kierunku DCT odbywać się będzie po nowym śladzie ulicy Kontenerowej, na którą należy skręcić w prawo tuż za zbiornikiem retencyjnym. Wjazd na parking DCT również będzie zmieniony (osobne wjazdy na parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych). Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej uwagi i ostrożności. DCT Gdańsk

czytaj więcej

Sytuacja operacyjna

21 stycznia 2019

Szanowni Klienci, Informujemy, że w związku z niestandardowym harmonogramem zawinięć statków oceanicznych, w drugiej połowie stycznia 2019 r. spodziewamy się znaczącego wzrostu obłożenia placów składowych. Powyższa sytuacja, wywołana obiektywnymi czynnikami niezależnymi od DCT Gdańsk, może wpłynąć na produktywność operacji terminalowych. Jesteśmy w stałym kontakcie z liniami żeglugowymi, mając na celu zminimalizowanie wpływu zaistniałej sytuacji na operacje drogowe i kolejowe. Ponadto informujemy, że dążąc do zapewnienia efektywnej obsługi kompleksu bramowego na terminalu, w najbliższą niedzielę, 27 stycznia 2019 r., bramy będą otwarte już na 8 h wcześniej tj. od godz. 06:00. Z wyrazami szacunku, DCT Gdańsk S.A.

czytaj więcej

Otwarcie bramy 20.01.2019

17 stycznia 2019

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w niedzielę 20.01.2019 bramy terminala DCT Gdańsk będą czynne od godz 06:00 rano. Z poważaniem, DCT Gdańsk S.A

czytaj więcej

Pożegnanie

14 stycznia 2019

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Pana Prezydenta Pawła Adamowicza. Pan Prezydent Paweł Adamowicz zarządzał przez przeszło dwie dekady Gdańskiem, który pod Jego przewodnictwem stał się nowoczesną metropolią. Nieocenione wsparcie Pana Prezydenta dla rozwoju portów morskich i DCT Gdańsk S.A. na zawsze będzie fundamentem silnego Pomorza. W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu i żalu z Rodziną i Najbliższymi Pana Prezydenta.   Zarząd i Pracownicy DCT Gdańsk S.A.  

czytaj więcej

Sytuacja operacyjna

2 stycznia 2019

Szanowni Klienci, terminal kontenerowy DCT Gdańsk wstrzymał do odwołania wszystkie operacje przeładunkowe (na statkach, kolei i drodze) ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe (siła wyższa). Nieregularność zawinięć statków oceanicznych oraz ograniczenia pracy w terminalach Europy Zachodniej w okresie świąteczno-noworocznym, spowodowały maksymalne wypełnienie placów składowych, zbliżające się do 100%. DCT Gdańsk będzie minimalizował utrudnienia poprzez zaangażowanie dodatkowych zasobów sprzętowych i ludzkich. Zapewniamy, iż wspólnie z armatorami oraz operatorami kolejowymi będziemy starać się minimalizować efekty zaistniałej sytuacji. Postanowiliśmy, iż w dniach 5-6 stycznia bramy drogowe będą obsługiwane całą dobę. DCT Gdańsk S.A.

czytaj więcej

Projekt T2b – status prac

13 grudnia 2018

W ramach przygotowań do rozbudowy placów składowych wykonano już wzmocnienie podłoża gruntowego, większą część sieci energetycznych, sanitarnych oraz przeciwpożarowej i gazowej, a także kanalizacji deszczowej. Prace związane z nową drogą dojazdową do terminalu dobiegają końca– właśnie wykonywane są warstwy bitumiczne, a przekazanie do użytkowania Nowej Kontenerowej nastąpi w najbliższych tygodniach. Po całkowitym przeniesieniu ruchu na Nową Kontenerową, co ma nastąpić w połowie stycznia 2019, rozpocznie się rozbiórka istniejącej ulicy Kontenerowej, która znajduje się w samym środku projektowanych placów składowych. Kolejnym elementem robót będzie wykonanie konstrukcji nawierzchni pod przyszłe place składowe. Część istniejącej infrastruktury na parkingu samochodów ciężarowych, w tym w sąsiedztwie kompleksu bramowego jest przebudowywana i aranżowana w celu dostosowania jej do potrzeb nowo wdrażanego Systemu Optymalizacji Ruchu Bramowego. Roboty te polegają na budowie znacznej ilości fundamentów do posadowienia i zasilania infrastruktury takiej jak kamery, szlabany, sygnalizacja świetlna, kioski samoobsługowe itp. Kolejnym elementem robót będzie montaż wyżej wymienionych urządzeń oraz konfiguracja systemu. W ramach Projektu T2b rozpoczęto 1 Etap rozbudowy i przebudowy istniejącej bocznicy kolejowej DCT. Dwie dodatkowe suwnice STS rozpoczęły już pierwsze uruchomienia i testy, natomiast trzecia nowa suwnica nabrzeżowa STS, która przypłynęła na początku grudnia jest w trakcie montażu. Na początku 2019 roku dwie suwnice będą w pełni operacyjne, a trzecia od jego połowy. W rezultacie, w połowie przyszłego roku terminal DCT Gdańsk będzie dysponował 14 suwnicami STS przy obu nabrzeżach o łącznej długości 1300 m.

czytaj więcej

Współpraca z Wojskiem Polskim

10 grudnia 2018

Terminal kontenerowy DCT Gdańsk miał przyjemność obsługiwać zarówno transporty wojsk sojuszniczych jak i Wojska Polskiego. Po raz pierwszy w historii terminala wsparliśmy polskie transporty wojskowe w ramach ćwiczeń NATO Trident Juncture 2018, mające na celu symulację operacji kolektywnej obrony, w których wzięło udział ok. 45 tys. żołnierzy, 60 okrętów i 150 samolotów. Przeładunek sprzętu wojskowego to bez wątpienia pewne wyzwanie dla pracowników DCT Gdańsk, gdyż nie są to operacje wykonywane na co dzień. Dlatego jest nam niezmiernie miło, że zaangażowanie DCT Gdańsk zostało docenione przez Wojsko Polskie. Zwieńczeniem naszej współpracy było podsumowanie ostatnich lat i przekazanie wyrazów uznania oraz  podziękowań dla pracowników DCT przez Komendanta Wojskowej Komendy Transportu Gdańsk mjr Andrzeja Pindora, który bardzo wysoko ocenił poziom realizacji zadań wsparcia transportowego wojsk sojuszniczych w ramach HNS oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w naszym obszarze operacyjnym.  

czytaj więcej

Zmiana organizacji ruchu – aktualizacja

6 grudnia 2018

Szanowni Państwo, Informujemy, że wykonawca przebudowy ulicy Kontenerowej pracujący na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. (firma NDI) zmienił termin prac i poinformował, że w dniach 10.12.2018 – 12.12.2018 w okolicach budowanego wiaduktu nad torami kolejowymi (przy chłodni PAGO) zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na ruchu jednokierunkowym. Wykonawca przebudowy drogi będzie ręcznie regulował ruchem i zapewnia, że nie wpłynie to na płynność ruchu do i z terminalu kontenerowego DCT Gdańsk. Z poważaniem, DCT Gdańsk S.A.  

czytaj więcej

Tymczasowa organizacja ruchu

5 grudnia 2018

Szanowni Państwo, Informujemy, że wykonawca przebudowy ulicy Kontenerowej pracujący na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. (firma NDI) poinformował, że w dniach 6.12.2018 – 11.12.2018 w okolicach budowanego wiaduktu nad torami kolejowymi (przy chłodni PAGO) zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na ruchu jednokierunkowym. Wykonawca przebudowy drogi będzie ręcznie regulował ruchem i zapewnia, że nie wpłynie to na płynność ruchu do i z terminalu kontenerowego DCT Gdańsk.   Z poważaniem, DCT Gdańsk S.A.

czytaj więcej

14 listopada 2018

Szanowni Państwo, Informujemy, iż sytuacja na drodze dojazdowej do terminalu wróciła do normy. Wczoraj (13.11.2018) w siedzibie DCT odbyło się spotkanie z przedstawicielami kilku firm transportowych, podczas którego prowadzony był konstruktywny dialog. Taka forma komunikacji będzie kontynuowana. Kolejne spotkanie planowane jest na koniec listopada.   DCT Gdańsk

czytaj więcej

Udrożniony ruch na Kontenerowej

13 listopada 2018

Szanowni Państwo, Po zakończeniu spotkania z przedstawicielami firm transportowych, tj. od godz. 17:00 ruch na ulicy Kontenerowej został udrożniony. DCT Gdańsk

czytaj więcej

Sytuacja na drodze dojazdowej do DCT

13 listopada 2018

Szanowni Klienci, Informujemy, że w związku z zablokowaniem w dniu 13.11.2018 dojazdu do DCT Gdańsk przez przedstawicieli kilku firm transportowych, od godziny 12.00 występują utrudnienia z odbiorami i podjęciami kontenerów. Wskazujemy, że działający bez oficjalnego poparcia stowarzyszeń branżowych organizatorzy blokady drogi dojazdowej nie poinformowali oficjalnie DCT Gdańsk o swoich planach. Tym niemniej, Pracownicy DCT Gdańsk rozpoczęli już proces przenoszenia rezerwacji pojazdów ciężarowych w systemie e.Brama na późniejsze godziny, aby zminimalizować wpływ tej sytuacji na pracę naszych kontrahentów. O zasadach awizacji okien do podjęcia lub odbioru kontenerów rozmawiamy z przedstawicielami branży od dłuższego czasu. W zeszłym tygodniu zaproponowaliśmy spotkanie z przedstawicielami firm transportowych, które zostało ustalone na dziś (13.11.2018 r.) na godz. 15:00 w siedzibie DCT Gdańsk. Nagła eskalacja prowadzonych rozmów dokonana przez kilku przedstawicieli firm transportowych jest dla nas niezrozumiała. Preferując w naszej komunikacji formę dialogu, kontynuujemy rozmowy w uzgodnionym standardzie. Bezpieczeństwo naszych klientów oraz kontrahentów jest dla nas najważniejsze, a w trakcie trwania utrudnień DCT Gdańsk będzie oferować najlepszy poziom usług na ile będzie to możliwe. Z wyrazami szacunku, DCT Gdańsk

czytaj więcej

12 listopada – otwarta brama drogowa

9 listopada 2018

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu dotyczącego bieżącej sytuacji operacyjnej spowodowanej opóźnieniami zawinięć statków oceanicznych do DCT uprzejmie informujemy, że dnia 12 listopada 2018 brama drogowa DCT będzie otwarta. Dodatkowo informujemy, że dodatek za pracę we wspomnianym dniu będzie traktowany jak dodatek za pracę w niedzielę, tj. zgodnie z Taryfą Standardową DCT Gdańsk. Z wyrazami szacunku, DCT Gdańsk

czytaj więcej

12 listopada

6 listopada 2018

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w przypadku ustanowienia 12 listopada 2018 dniem wolnym od pracy, brama drogowa DCT będzie zamknięta w godzinach 06:00 – 18:00. Dodatkowo informujemy, że dodatek za pracę we wspomnianym dniu będzie traktowany jak dodatek za pracę w niedzielę, tj. zgodnie z Taryfą Standardową DCT Gdańsk.

czytaj więcej

Sytuacja operacyjna

5 listopada 2018

Szanowni klienci, Chcielibyśmy poinformować, że kumulacja zawinięć statków oceanicznych do DCT Gdańsk w wyniku opóźnień spowodowanych przez niekorzystne warunki pogodowe, z jakimi statki zmagały się na Dalekim Wschodzie spowodowała znaczący wzrost obłożenia placów składowych. Wynika to z niezbalansowanego stosunku ruchów wyładunkowych do załadunkowych. Powyższe może wpłynąć na produktywność operacji na terminalu, a co za tym idzie mogą wystąpić utrudnienia w operacjach drogowych i kolejowych w najbliższych dwóch tygodniach. W celu zminimalizowania tych trudności, DCT zwróci się do armatorów z prośbą, żeby od tygodnia 45 przekierowywali puste kontenery do innych miejsc niż terminal DCT Gdańsk. Ponadto wspólnie z liniami pracujemy nad zorganizowaniem dodatkowych statków w celu ewakuacji nadliczbowych kontenerów z DCT. Będziemy Państwa na bieżąco informować o rozwoju sytuacji. W tym celu, publikujemy cotygodniowe raporty operacyjne na stronie internetowej DCT Gdańsk. Mimo iż, przyczyny zaistniałej sytuacji są całkowicie niezależne od DCT Gdańsk, dołożymy jak zawsze wszelkich starań ( m.in. dodatkowe zasoby ludzkie i sprzętowe), aby zminimalizować utrudnienia w operacjach drogowych i kolejowych. Serdecznie prosimy o wyrozumiałość i chęć współpracy w świetle wyżej opisanych zmian w planie przyjęć statków spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Z wyrazami szacunku, DCT Gdańsk   Raport operacyjny - tydzień 44/45 pobierz

czytaj więcej

Nowe suwnice STS przetransportowane na nabrzeże T2

29 października 2018

Wczoraj dwie dodatkowe suwnice STS zostały przetransportowane na nabrzeże T2. Teraz kiedy dźwigi są już na szynach, mogą rozpocząć się pierwsze uruchomienia i testy. Na początku 2019 suwnice będą w pełni operacyjne. Od 2019 terminal DCT Gdańsk będzie dysponował 13 suwnicami STS przy obu nabrzeżach o łącznej długości 1300 m. Zapraszamy do obejrzenia filmu z procesu przenoszenia suwnic STS z miejsca montażu na szyny. https://www.youtube.com/watch?v=NB5eTi37gWg&feature=youtu.be

czytaj więcej

Zmiany w e.Brama od 21.10.2018r.

19 października 2018

  WAŻNE! Od 21 października 2018r. wchodzą w życie zmiany w systemie e.Brama oraz w regulaminie systemu. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem: Regulamin korzystania z systemu e.Brama obowiązujący od 21.10.2018r.   Szanowni Państwo, Po wysłuchaniu licznych głosów z Państwa strony oraz szczegółowej analizie możliwości systemowych, Terminal DCT zdecydował się na zmiany w sposobie działania systemu oraz wprowadził aktualizację zapisów do nowego Regulaminu Korzystania z Systemu e.Brama. Wierzymy, że zaproponowane przez DCT rozwiązania przyczynią się do oczekiwanych przez Państwa rezultatów, a długofalowe korzyści spowodują, że praca z systemem będzie bardziej przyjazna i skuteczna. Wszystkie zmiany wejdą w życie w dniu 21 października 2018 r. Jaki jest cel wprowadzonych zmian?     Zwiększenie dostępności okien.     Ograniczenie możliwość tworzenia „sztucznych” awizacji.     Optymalizacja wykorzystania slotów.     Stworzenie bardziej przejrzystego systemu. Jakie zmiany wejdą w życie od 21 października 2018? Przygotowanie systemu e.Brama do wdrożenia OCR - obowiązek wpisywania numerów plomb (zmiana wymuszona wdrażaniem systemu OCR). Po okresie przejściowym tj. od 02.01.2019 brak nr plomby najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem slotu będzie powodował automatyczne usunięcie awizacji. Możliwość dodania kontenerów do istniejącego TVA oraz usunięcia awizacji do czasu rozpoczęcia slotu. Po okresie przejściowym tj. od 02.01.2019 najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem slotu. Awizacje będą zakładane tylko na konkretne zlecenia przewozowe - brak możliwości podmiany kontenera (lub kontenerów), na który została założona awizacja. Możliwość zmiany daty, godziny, ciężarówki, naczepy do czasu rozpoczęcia slotu. Po okresie przejściowym tj. od 02.01.2019 najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem slotu. Dostępność Call Center przez 24h na dobę – rozszerzenie godzin pracy Call Center e.Bramy (od niedzieli godz. 18:00 do soboty do godz. 14:00; zmiana wprowadzona do końca roku 2018, po tym okresie zostanie poddana analizie zasadność wprowadzonej zmiany). Poprawa działania systemu e.Brama na urządzeniach mobilnych poprzez zmianę systemu wymiany danych między e.Bramą a NAVIS. Utrzymanie awizacji specjalnych dla kontenerów chłodniczych oraz rozszerzenie tego systemu o kontenery OOG, co jest równoznaczne z przyznaniem dodatkowych awizacji (slotów) na złożenie kontenerów chłodniczych oraz OOG  (Regulamin w załączniku). W odpowiedzi na Państwa zgłoszenia, z dniem 21 października 2018r. wprowadzimy także szereg innych, technicznych usprawnień do systemu e.Brama.       Zmodyfikowany wykres awizacji.       Podgląd wykorzystania okien.       Wyszukiwarka awizacji po numerze kontenera.       Nowa kolumna – „nr kontenera”.       Możliwość zgłaszania błędów poprzez system.       Przycisk „Odśwież” w funkcji tworzenia awizacji.       Wprowadzanie wielu zadań jednocześnie. Mamy nadzieję, że nowe funkcjonalności ułatwią Państwu pracę z systemem. Zapraszamy do zapoznania się z opisem poszczególnych rozwiązań w prezentacji oraz z Regulaminem Korzystania z Systemu e.Brama. Tabela obrazująca logikę zmian w systemie: Liczymy na Państwa współpracę. DCT Gdańsk SA

czytaj więcej

DCT Gdańsk wspiera projekt Szkolna Akademia Gotowania

17 października 2018

W ramach swojej działalności DCT Gdańsk dba nie tylko o jej biznesową stronę, ale także społeczną. Dlatego firma angażuje się w liczne projekty CSR wspierając społeczność lokalną w swoim sąsiedztwie. Dziś w Szkole Podstawowej 61 w Gdańsku obyło się oficjalne otwarcie Szkolnej Akademii Gotowania. DCT Gdańsk pomogło sfinansować ten projekt. W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, ze wszystkimi potrzebnymi do gotowania sprzętami, uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach kulinarnych. Oprócz matematyki, polskiego i innych ważnych przedmiotów, dzieci wyniosą ze szkoły inną ważną umiejętność jaką jest przygotowywanie zdrowych posiłków.DCT Gdańsk chętnie wspiera tak wartościowe inicjatywy, zwłaszcza, że ze Szkolnej Akademii Gotowania będą mogli korzystać również dorośli – rodzice czy sąsiedzi.  

czytaj więcej

1 2 3 4 5 6