Aktualności

DCT GDAŃSK, BRAMA DO EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ,GOŚCI PANA PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO, I OGŁASZA NOWY PROGRAM INWESTYCYJNY O WARTOŚCI 280 MLN ZŁ

7 października 2017

W październiku 2017 r. przypada dziesięciolecie działalności operacyjnej DCT Gdańsk – największego i jedynego głębokowodnego terminalu kontenerowego w Polsce. Z tej okazji Zarząd DCT Gdańsk S.A. ma zaszczyt gościć Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów Pana Mateusza Morawieckiego. Po uruchomieniu w 2007 r. terminal kontenerowy DCT Gdańsk posiadał jedno głębokowodne nabrzeże przeładunkowe i wyposażony był w trzy suwnice nabrzeżowe STS, osiągając roczną zdolność przeładunkową na poziomie 500 000 TEU (kontenerów dwudziestostopowych). W ciągu dziesięciu lat działalności terminal sześciokrotnie zwiększył swe możliwości operacyjne i wraz z oddanym do eksploatacji pod koniec 2016 r. głębokowodnym nabrzeżem T2, obecnie posiada roczną zdolność przeładunkową na poziomie 3 milionów TEU, co czyni go największym terminalem kontenerowym na Morzu Bałtyckim. Aktualnie DCT Gdańsk dysponuje głębokowodną linią nabrzeżową o długości 1,3 km, posiada 11 suwnic nabrzeżowych STS i rocznie obsługuje ponad 460 statków, w tym 100 największych na świecie kontenerowych statków oceanicznych. - Jedna czwarta z przyjmowanych w gdańskim terminalu statków to największe kontenerowce oceaniczne. W przypadku DCT Gdańsk dwa słowa wydają się kluczowe: "tempo" i "rozwój". Inwestycja w terminal to reakcja na to, ile dla importu i eksportu znaczy obecnie czas transportu. Z kolei decyzja o rozbudowie terminala idzie w parze z odbudową stoczni czy wspieraniem badań, dzięki którym polskie jachty są uważane za najlepiej wykonane w Europie - powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki, minister rozwoju i finansów. Z okazji jubileuszu dziesięciolecia oraz wizyty Pana Wicepremiera Mateusza Morawieckiego, DCT Gdańsk ma przyjemność ogłosić nowy inwestycyjny program rozwojowy o wartości 280 mln zł. Jestem niezwykle dumny z tego, co zespół DCT osiągnął na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Nowa inwestycja potwierdza wiarę inwestorów i akcjonariuszy DCT w przyszłość gospodarczą Polski oraz potencjał DCT w świadczeniu najwyższej jakości usług z korzyścią dla wszystkich klientów – powiedział Cameron Thorpe, Prezes Zarządu DCT Gdańsk. DCT Gdańsk jest jednym z najbardziej efektywnych łączników z rynkami zlokalizowanymi        w obrębie Morza Bałtyckiego, jak również stanowi konkurencyjną ofertę obsługi rynków wewnątrzlądowych takich jak Czechy, Słowacja czy inne sąsiadujące z Polską kraje. DCT Gdańsk jest prawdziwą bramą do Europy Środkowo-Wschodniej – dodał. Nowa inwestycja zakłada doposażenie istniejącego głębokowodnego nabrzeża przeładunkowego T2 w dwie dodatkowe suwnice STS, których parametry sytuują je wśród największych tego typu urządzeń na świecie. Wspierane będą one przez pięć nowych elektrycznych suwnic placowych RTG. Odpowiednio zwiększona zostanie także powierzchnia placów składowych. Ponadto, obecnie istniejący kompleks bramowy dla samochodów ciężarowych zostanie całkowicie zautomatyzowany i zoptymalizowany, aby kierowcy nie musieli wysiadać z pojazdów podczas przekraczania granicy terminalu, co nie tylko podniesie poziom bezpieczeństwa ich obsługi, ale uczyni cały proces wydajniejszym. Jednym z kluczowych elementów nowej inwestycji będzie znaczące podniesienie intermodalnej zdolności operacyjnej. Rozbudowa bocznicy kolejowej o dwa dodatkowe tory oraz wydłużenie do maksymalnej dopuszczalnej obecnie długości w Europie wszystkich torów do 750 metrów stworzy klientom prowadzącym działalność w niemających dostępu do morza krajach, takich jak Czechy czy Słowacja, atrakcyjną kosztowo oraz niezawodną i wydajną alternatywę dostępową do zlokalizowanych w tych państwach centrów logistycznych i przeładunkowych. Cieszę się, ze mogę być częścią strategicznego projektu, jakim jest DCT. Zmienił i zmienia on znacząco rzeczywistość polskiego sektora morskiego i przynosi wymierne korzyści polskiej gospodarce, wzmacniając też pozycję geopolityczną naszego kraju. Wierzę, że tempo rozwoju terminalu zostanie zachowane w przyszłości, dzięki czemu nasi klienci, konsumenci i polscy przedsiębiorcy w pełni wykorzystają możliwości płynące z wymiany handlowej z całym światem – powiedział Adam Żołnowski, wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w DCT Gdańsk S.A. Przygotowany program inwestycyjny zostanie ukończony w ciągu najbliższych trzech lat, wzmacniając pozycję DCT Gdańsk jako unikalnej platformy logistyczno-transportowej umożliwiającej obsługę handlu międzynarodowego w sercu Morza Bałtyckiego oraz najbardziej optymalnej i konkurencyjnej kontenerowej bramy do Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. DCT Gdańsk, Brama do Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.   Informacje o DCT: DCT Gdańsk umożliwia Polsce połączenie z największym szlakiem handlowym transportu morskiego między Europą a Azją. Jest to doskonały przykład bezpośredniej inwestycji zagranicznej, zapewniającej efektywniejszą wymianę handlową polskich produktów z Chinami, przy jednoczesnej redukcji kosztów, bardziej konkurencyjnych terminach dostaw oraz niższej emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na jeden kontener w stosunku do innych portów. W 2017 r. DCT Gdańsk przeładuje ponad 1,5 mln TEU, regularnie obsługując zawinięcia największych kontenerowych statków na świecie. DCT Gdańsk jest jedynym terminalem na Morzu Bałtyckim zdolnym do obsługi statków o tej wielkości. Działalność terminalu umożliwia generowanie rocznie ponad 6 miliardów złotych wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku VAT, akcyzy i ceł. Pod koniec 2016 r. DCT Gdańsk uruchomił nowe głębokowodne nabrzeże przeładunkowe wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt przeładunkowy (terminal T2), podwajając swą roczną zdolność przeładunkową do 3 milionów TEU i obecnie przygotowuje się do dalszej rozbudowy. DCT Gdańsk obsługuje nie tylko Polskę, ale jest również jednym z najbardziej atrakcyjnych modeli biznesowych obsługujących rynki Morza Bałtyckiego. Stanowi on także najbardziej opłacalny sposób dotarcia do wewnątrzlądowych rynków zagranicznych Czech, Słowacji i innych krajów.   O międzynarodowym handlu kontenerowym: Mówi się, że kontener to pudełko, które zmieniło świat. Dzisiejsze statki, które regularnie zawijają do DCT Gdańsk z Azji są największymi kontenerowymi jednostkami pływającymi na świecie. Gdyby z jednego takiego w pełni załadowanego statku zdjąć wszystkie kontenery i postawić jeden na drugim, powstałaby kontenerowa wieża o wysokości ponad 50 kilometrów, sześć razy wyższa niż Mount Everest. A to wszystko na jednym tylko statku. Oczywiście nie wszystkie te kontenery przeładowywane są w DCT Gdańsk, jednak wiele z nich jest, ponieważ rynek obsługiwany przez DCT Gdańsk należy do najszybciej rozwijających się w Europie. Sama wielkość statków zawijających do DCT Gdańsk świadczy o ogromnej skali światowego handlu, a także o tym, jak ważne jest, aby Polska była jego aktywnym uczestnikiem.

czytaj więcej

DCT Gdańsk obsługuje sprzęt wojskowy 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej 1. Dywizji Piechoty z Fort Riley w Kansas

15 września 2017

12 września 2017 o godz. 10:00 do nabrzeża terminalu DCT Gdańsk zacumował transportowiec Endurance amerykańskiego armatora American Roll-on Roll-off Carrier (ARC). Po raz pierwszy sprzęt amerykańskiej brygady pancernej został przywieziony bezpośrednio do polskiego portu. Wśród pojazdów, które przybyły do Polski znajduje się 87 czołgów M1 Abrams, 103 pojazdy bojowe Bradley, 18 samobieżnych haubic Paladin, oraz inne sprzęty wojskowe i ciężarówki. Łącznie to prawie 1000 sztuk sprzętu. Cameron Thorpe, Prezes Zarządu DCT Gdańsk komentuje: „DCT Gdańsk jest dumne, że zostało wybrane jako pierwszy port w Polsce, aby asystować w misji amerykańskiego wojska, która jest częścią relokacji sił NATO. DCT zostało wybrane, ponieważ jesteśmy jedynym terminalem na Bałtyku, który zapewnia głębokowodne nabrzeże, a także dlatego, że mamy najlepszy dostęp do infrastruktury drogowej oraz kolejowej ze wszystkich terminali w Polsce. To oczywiście zazwyczaj korzyść dla naszych klientów handlowych, ale oznacza także, że jesteśmy idealnie umiejscowieni, aby asystować również bardziej specjalistycznym klientom takim jak wojsko amerykańskie. Cała operacja rozładunku zakończyła się przed czasem i miło mi poinformować, że pierwszy pociąg ze sprzętem amerykańskim odjechał również bez żadnych zakłóceń minionej nocy”. Po zakończeniu operacji morskich, sprzęt wojskowy ładowany jest na 21 pociągów, z których każdy wymaga specjalistycznego załadunku i mocowania, a także na około 150 ciężarówek, a następnie transportowany w ciągu 7-10 dni do kilku jednostek wojskowych w Polsce. Statek Endurance zbudowany został w 1996 r. Długość całkowita statku wynosi 265 metrów, szerokość konstrukcyjna 32 metrów, zaś wyporność 72708 ton. DCT Gdańsk to największy terminal kontenerowy w regionie Morza Bałtyckiego o rocznej zdolności przeładunkowej do 3 milionów TEU (kontenerów 20-stopowych). DCT może obsługiwać największe statki kontenerowe na świecie i jest idealnie zlokalizowany, aby dotrzeć do szybko rozwijających się rynków Europy Środkowej i Wschodniej.  

czytaj więcej

Amerykański sprzęt wojskowy w DCT Gdańsk

13 września 2017

W dniu 12 września 2017 r., o godzinie 10:00 do nabrzeża T1 w terminalu DCT Gdańsk S.A. zacumował pływający pod amerykańską banderą transportowiec Endurance armatora American Roll-on Roll-off Carrier (ARC). Po przybyciu statku, od 12 do 13 września dokonane zostaną niezbędne rozmocowania, a od wczesnych godzin porannych 13 września trwać będą prace wyładunkowe. Endurance przewozi amerykański sprzęt wojskowy, w tym czołgi, inny sprzęt poruszający się na gąsienicach, różnego rodzaju pojazdy ciężkie i ciągniki, a także urządzenia wspierające i logistyczne dla armii amerykańskiej oraz kontenery. Następnie sprzęt zostanie przetransportowany, głównie koleją, w głąb Polski. Statek Endurance zbudowany został w 1996 r. Długość całkowita statku wynosi 265 metrów, szerokość konstrukcyjna 32 metrów, zaś wyporność 72708 ton.

czytaj więcej

Ograniczenia ruchu kolejowego w dniach 14-24 września 2017

5 września 2017

Szanowni Klienci! DCT Gdańsk S.A . informuje, że od godziny 12:00 w dniu 14 września do godziny 24:00 w dniu 24 września zostaną wprowadzone ograniczenia ruchu kolejowego na bocznicy kolejowej DCT Gdańsk. Spowodowane jest to koniecznością wyłączenia z przeładunków kontenerowych torów nr 901 i 904 bocznicy kolejowej oraz skrócenia maksymalnej długości pociągów na torach 902 i 903 do 500 metrów (bez lokomotywy) w tym terminie. W związku z powyższym DCT Gdańsk S.A. prosi, aby operatorzy intermodalni w porozumieniu z przewoźnikami kolejowymi i biurem koordynacji ruchu kolejowego DCT Gdańsk dokonali odpowiednich korekt w obsłudze pociągów w celu zminimalizowania skutków powyższych ograniczeń. DCT Gdańsk we wskazanym okresie dołoży wszelkich starań, aby w jak najmniejszym stopniu utrudnienia te wpływały na Klientów. W tym celu m.in. zostaną otwarte bramy drogowe w weekendy, w terminach 16-17 września i 23-24 września. Z poważaniem, Zespół DCT Gdańsk  

czytaj więcej

NAJWIĘKSZY STATEK NA ŚWIECIE PRZYPŁYNĄŁ DO DCT GDAŃSK

29 czerwca 2017

28 czerwca 2017 roku w swoim dziewiczym rejsie do DCT Gdańsk przypłynął największy obecnie statek kontenerowy na świecie OOCL Hong Kong o pojemności 21 413 TEU (kontenerów 20-stopowych) oraz długości blisko 400 m. Zawinięcie tego giganta do Gdańska potwierdza, iż DCT Gdańsk jest kluczowym terminalem kontenerowym w rejonie Morza Bałtyckiego. "Zawinięcie OOCL Hong Kong do Gdańska stanowi wyraz ogromnego zaufania największych światowych linii żeglugowych dla DCT Gdańsk. Dbałość o jakość  obsługi klienta oraz osiągane wyniki operacyjne potwierdzają, że realizowana przez DCT strategia przynosi rezultaty. Nowoczesna infrastruktura DCT Gdańsk oraz znakomita kadra wyszkolonych specjalistów przyczynia się do tego, że linie oceaniczne mogły zaoferować unikalną ofertę eksporterom i importerom nie tylko na rynku polskim. Dzięki połączeniom kolejowym, z atrakcyjnej oferty linii oceanicznych zawijających do Gdańska może korzystać coraz więcej konsumentów i przedsiębiorców poza Polską. Fakt, że część Europy, która w coraz większym stopniu obsługiwana jest przez DCT Gdańsk, charakteryzuje się największą dynamika wzrostu gospodarczego w całej Europie,  tylko potwierdza znaczenie DCT Gdańsk jako kluczowego elementu infrastruktury ”– komentuje Prezes Zarządu DCT Gdańsk Cameron Thorpe. Zacumowany przy nowym nabrzeżu największy statek świata z kontenerami płynącymi z Azji potwierdza, że DCT Gdańsk staje się bramą dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Jest to możliwe dzięki znakomitej współpracy rządu, władz samorządowych, miejskich i portowych. „W tym roku mija 10 lat od rozpoczęcia przeładunków w DCT Gdańsk. W pierwszym roku naszej działalności przeładowaliśmy przez cały rok 4423 TEU. To tyle ile dziś przeładowujemy w mniej niż jeden dzień. Dynamiczny rozwój polskiej konteneryzacji współgra z dobrą kondycją krajowej gospodarki. Daje to także widoczne korzyści w postaci wielomiliardowych wpływów do budżetu państwa. Zachęca też do dalszych inwestycji”- dodaje Adam Żołnowski, Wiceprezes Zarządu DCT Gdańsk. DCT Gdańsk jest największym polskim głębokowodnym terminalem kontenerowym, zmieniającym handel dla Polski, Europy Centralnej oraz Bałtyku. W 2016 roku przeładował prawie 1,3 mln TEU. Obecnie spółka zatrudnia ponad 800 osób. Pod koniec 2016 roku terminal DCT Gdańsk uruchomił nabrzeże T2, podwajając tym samym swoje możliwości przeładunkowe do 3 mln TEU.

czytaj więcej

Informacja o ataku hakerskim na systemy Mearsk Line

28 czerwca 2017

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wiadomością uzyskaną od grupy A.P. Moller - Maersk w dniu wczorajszym systemy informatyczne armatora padły ofiarą ataku hakerskiego i pozostają niedostępne. Status jest przekazywany na bieżąco na stronie http://www.maersk.com/en Wspólnie z armatorem pracujemy nad tymczasowymi rozwiązaniami o czym będziemy informować na bieżąco. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie DCT Gdansk. Bardzo prosimy przewoźników, aby nie wysyłali kierowców, którzy nie posiadają awizacji w sytemie e.Brama.  Z wyrazami szacunku, Zespół DCT Gdańsk    

czytaj więcej

Zmiany godziny pracy e-Brama call center

12 czerwca 2017

Szanowni Klienci, Uprzejmie informujemy, że z dniem 25.06.2017r. ulegną zmianie godziny pracy Call Center, które wspiera Państwa w obsłudze systemu e- Brama. Poniżej przedstawiamy godziny pracy Call Center od 25.06.2017r.: Poniedziałek – Piątek: 08:00 – 02:00 Niedziela: 18:00 – 02:00 Zapraszamy do kontaktu z Call Center e-Brama: tel. (58) 737 79 33 e-mail: ebrama@dctgdansk.com

czytaj więcej

Nowy alians w DCT

9 maja 2017

Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż następujące linie żeglugowe: APL, CMA-CGM, COSCO SHIPPING, EVERGREEN i OOCL rozpoczęły współpracę z DCT Gdańsk w ramach nowego aliansu OCEAN. Bezpośrednie połączenie z Dalekiego Wschodu do terminalu DCT Gdańsk będzie docelowo realizowane przy użyciu największych jednostek we flocie armatorów z grupy OCEAN Alliance o pojemności od 19000 TEU do 21 000 TEU (kontenerów 20-stopowych). Trasa statków z Dalekiego Wschodu w serwisie jest następująca: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Yantian, Singapore, Felixstowe, Rotterdam, Gdańsk. Pierwszy statek serwisu Ocean Alliance OOCL Tianjin spodziewany jest w terminalu DCT Gdańsk dziś wieczorem. Więcej informacji odnośnie serwisu dostępnych jest na oficjalnych stronach armatorów Aliansu.

czytaj więcej

Statek Green Ridge przy nabrzeżu T2

28 marca 2017

W dniu 27 marca 2017 r. do głębokowodnego nabrzeża T2 w DCT Gdańsk S.A. zacumował pływający pod amerykańską banderą transportowiec Green Ridge. Po przybyciu statku, w nocy z 27 marca na 28 marca dokonano niezbędnych rozmocowań i od wczesnych godzin porannych trwają prace wyładunkowe, powinny zakończyć się 30 marca. Green Ridge przewozi amerykański sprzęt wojskowy, w tym pojazdy ciężkie i ciągniki, a także urządzenia wspierające i logistyczne dla armii amerykańskiej. Green Ridge zbudowany został w 1998 r. w japońskiej stoczni Imabari Shipbuilding Co Ltd w Marugame. Długość całkowita statku wynosi 199,94 metrów, szerokość konstrukcyjna 32,2 metra, zanurzenie 10,07 metrów, zaś wyporność 38874 ton.

czytaj więcej

Informacja w sprawie numeru DSK

28 marca 2017

Szanowni Państwo, W imieniu Oddziału Celnego Terminal Kontenerowy w Gdańsku informujemy, że od dnia 3 kwietnia 2017 numer DSK w systemie Navis zostanie zastąpiony numerem podróży przyporządkowanym do danego zawinięcia statku. Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach. W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt z oddziałem celnym pod numerem telefonu: 58 769 54 37. Załącznik 1  Załącznik 2  

czytaj więcej

Z dniem 20 marca 2017 roku zmiany w funkcjonowaniu obsługi samochodów ciężarowych

16 marca 2017

Szanowni Państwo! DCT Gdańsk S.A. informuje, że z dniem 20 marca 2017 roku nastąpią następujące zmiany w funkcjonowaniu obsługi samochodów ciężarowych: Awizacje złożeń i podjęć pełnych kontenerów w systemie e.BRAMA będą obowiązkowe przez całą dobę. Obsługiwani będą tylko zaawizowani kierowcy i kierowcy przewożący wyłącznie puste kontenery. Zostanie wygaszony wewnętrzny parking buforowy – kierowcy bez awizacji będą proszeni przez pracowników Pre-Gate o założenie awizacji. Bezpłatny postój na parkingu DCT zostanie ograniczony do 1 godziny. Jak dotąd w systemie e.BRAMA zarejestrowało się: 693 firm przewozowych, które zgłosiły 2600 kierowców i 2806 zestawów pojazdów. Przewoźników prosimy o dopilnowanie, aby przed tym dniem wszystkie dane kierowców (wraz z numerem telefonu) i pojazdów zostały wprowadzone i zweryfikowane w systemie terminalowym. W okresie 1-10 marca 2017 r. przewoźnicy założyli 6512 awizacji, z czego przeciętnie wykorzystano 72%. Wśród pozostałych 28% awizacji niewykorzystanych, 20% to awizacje skasowane przez przewoźników, a 8% awizacje wygasłe (wygaszone przez pracownika DCT w Pre-Gate, albo wygasłe z powodu niepojawienia się kierowcy). Zauważalne jest, że firmy wykonujące najwięcej awizacji, mają też najmniejszą skuteczność w ich wykorzystywaniu: Kategoria Awizacja stracona Awizacja użyta Wszyscy przewoźnicy 28% 72% Przewoźnicy, którzy wykonują: Więcej niż 20 awizacji na dobę 38% 62% 10-20 awizacji na dobę 29% 71% 5-10 awizacji na dobę 32% 68% 3-5 awizacji na dobę 31% 69% 1-3 awizacji na dobę 24% 76% Z dniem 20 marca 2017 roku zostanie wprowadzona korekta regulaminu parkingu operacyjnego przed DCT Gdańsk. Dopuszczalny postój zostanie ograniczony do 1 godziny, co powinno zlikwidować wąskie gardło związane ze zbyt wczesnymi przyjazdami kierowców. Zachęcamy do korzystania z zewnętrznych parkingów, jak np. otwarty niedawno parking TIR przy stacji paliw LOTOS przy ulicy Sucharskiego. Prosimy o stosowanie się do poniższych zasad dobrej współpracy. 1.Nie należy przyjeżdżać przed rozpoczęciem okna czasowego – powoduje to spiętrzenia aut na parkingu i na ulicy Kontenerowej. Kierowcy, którzy przyjadą 1 godzinę lub wcześniej, niż rozpoczęcie okna czasowego zostaną poproszeni przez pracowników Pre-Gate o zmianę awizacji na wcześniejszą lub opuszczenie parkingu i powrót o czasie. 2. Nie wolno blokować miejsc na parkingu – maksymalny czas postoju na parkingu DCT to od 20 marca 1 godzina. Ochrona DCT weryfikuje czas postoju na bieżąco i odsyła z parkingu samochody, które przekroczyły dozwolony czas. Kierowcy, którzy będą traktować parking DCT jako miejsce długotrwałego postoju, będą wypraszani z parkingu przez ochronę DCT, a w przypadku niezastosowania się do prośby – karani mandatami według regulaminu parkingu. 3. Łączymy jak najwięcej transakcji w ramach jednej awizacji – aby uniknąć blokowania okien czasowych i konieczności wielokrotnego przejeżdżania kierowców przez kompleks bramowy, należy – jeżeli zamierzają Państwo realizować kilka transakcji w jednym oknie jednym zestawem – łączyć je w ramach jednej awizacji. System e.BRAMA pozwala na dokonanie do 4 transakcji w ramach jednej awizacji. Konsekwencją rozdzielania transakcji na pojedyncze awizacje jest blokowanie okien czasowych, a dla kierowcy oznacza to konieczność wielokrotnego pojawiania się w budynku Pre-Gate i przejazdu przez kompleks bramowy. Prosimy, aby w miarę możliwości łączyć jak najwięcej transakcji w ramach jednej awizacji (czyli nie awizować oddzielnie złożenia i pobrania kontenera, ale zaawizować to na jednym zestawie pojazdów w ramach jednej awizacji).

czytaj więcej

Komunikat e.Brama

8 marca 2017

Szanowni Klienci! Informujemy, że w systemie e.BRAMA nie działa chwilowo informacja o zapełnieniu okien przeładunkowych (tzw. kolorowanie okien). Staramy się usunąć awarię jak najszybciej. W celu uzyskania bieżącej informacji o dostępności okien prosimy o bieżący kontakt mailowy z punktem obsługi e.BRAMY (ebrama@dctgdansk.pl).  Z szacunkiem, DCT Gdańsk S.A.

czytaj więcej

Za nami pierwsze 2 tygodnie awizacji w szczytach przewozowych

6 marca 2017

Szanowni Państwo! Za nami pierwsze dwa tygodnie funkcjonowania z awizacjami w godzinach szczytów przewozowych. Dziękujemy za współpracę i wspólną naukę. Jednocześnie potwierdzamy, że widzimy Państwa starania na rzecz dostosowania swojej pracy do systemu e.BRAMA, co jest już widoczne w zdecydowanie większej płynności ruchu na bramach wjazdowych do terminalu. Jak dotąd w systemie e.BRAMA zarejestrowało się: 669 firm przewozowych, które zgłosiły 2523 kierowców 2449 zestawów pojazdów. Biorąc pod uwagę, że te liczby się ustabilizowały, zakładamy, że to jest podstawowa grupa firm obsługujących ruch drogowy do i z DCT Gdańsk. Przypominamy, że 20 marca 2017 roku systemem e.BRAMA zostanie objęty cały tydzień. Zaczęliśmy kolejny etap wdrożenia, poprzez wydłużenie okresu obowiązku awizacji – w 10. tygodniu (06.03-10.03) awizacje są obowiązkowe w godzinach 10:00-02:00. Prosimy o uzupełnienie i zweryfikowanie baz kierowców i samochodów, jak również sprawdzenie poprawności podanych numerów telefonów kierowców. 20 marca 2017 roku zostanie także wprowadzona zmiana w regulaminie parkingu operacyjnego przed DCT Gdańsk. Postój zostanie ograniczony do 1 godziny, co przyczyni się do likwidacji wąskiego gardła związanego ze zbyt wczesnymi przyjazdami kierowców. Zachęcamy do korzystania z zewnętrznych parkingów, jak np. otwarty niedawno parking TIR przy stacji paliw LOTOS przy ulicy Sucharskiego. Statystyki systemu e.BRAMA za 9. tydzień (27.03-03.03; godz. 14:00-22:00): 73% transakcji bramowych dotyczyło samochodów, których przyjazd był zaawizowany; pozostałe 27% dotyczyły aut bez awizacji (samochody z tej drugiej grupy były kierowane na bufor wewnątrz terminalu, co wydłużało ich obsługę o 2 godziny lub więcej). Wskaźnik wykorzystania zaawizowanych okien to 69%: 63% założonych awizacji było wykorzystywanych o czasie; 6% po czasie; z pozostałych 31% niewykorzystanych awizacji: 21% to awizacje samodzielnie skasowane przez użytkowników e.BRAMY, 10% awizacji wygasło samoczynnie (kierowca nie przyjechał w ogóle, albo kierowca przyjechał wcześniej niż 1 godzinę przed swoim oknem i został zanotowany jako przyjazd bez awizacji). Przypominamy, że: 1. Nie należy przyjeżdżać przed rozpoczęciem okna czasowego – powoduje to spiętrzenia aut na parkingu i na ulicy Kontenerowej. Kierowcy, którzy przyjadą 1 godzinę lub wcześniej, niż rozpoczęcie okna czasowego, będą tracić awizacje. Zgodnie z regulaminem systemu e.BRAMA samochody zaawizowane na konkretne okno muszą stawiać się o czasie. Dotyczy to przede wszystkim przyjazdów przed wybranym oknem czasowym. W przypadku wcześniejszego przyjazdu (1 godz. lub szybciej) niż planowane okno czasowe, okno to zostanie anulowane przez pracowników Pre-Gate, a samochód zostanie przekierowany na parking buforowy wewnątrz terminalu, gdzie będzie oczekiwał na obsługę, przy czym może to wydłużyć czas jego obsługi o 2 godz. lub więcej. 2. Nie wolno blokować miejsc na parkingu – maksymalny czas postoju na parkingu DCT to obecnie 2 godziny. Ochrona DCT będzie weryfikować czas postoju na bieżąco i odsyłać z parkingu samochody, które przekroczyły dozwolony czas. Kierowcy, którzy będą traktować parking DCT jako miejsce długotrwałego postoju, będą wypraszani z parkingu przez ochronę DCT, a w przypadku niezastosowania się do prośby – karani , gdyż takim zachowaniem blokują możliwość obsługi tym kierowcom, którzy chcą stawić się w wyznaczonym oknie. 3. Aby uniknąć blokowania okien czasowych i konieczności wielokrotnego przejeżdżania kierowców przez kompleks bramowy, należy – jeżeli zamierzają Państwo realizować kilka transakcji w jednym oknie jednym zestawem – łączyć je w ramach jednej awizacji. System e.BRAMA pozwala na dokonanie do 4 transakcji w ramach jednej awizacji. Konsekwencją rozdzielania transakcji na pojedyncze awizacje jest blokowanie okien czasowych, a dla kierowcy oznacza to konieczność wielokrotnego pojawiania się w budynku Pre-Gate i przejazdu przez kompleks bramowy. Prosimy, aby w miarę możliwości łączyć jak najwięcej transakcji w ramach jednej awizacji (czyli nie awizować oddzielnie złożenia i pobrania kontenera, ale zaawizować to na jednym zestawie pojazdów w ramach jednej awizacji). 4. W godzinach szczytu priorytetowo obsługiwani są zaawizowani kierowcy i kierowcy przewożący puste kontenery. W przypadku, jeśli niezaawizowany samochód zostanie skierowany do terminalu w godzinach szczytu, samochód zostanie obsłużony, niemniej w pierwszej kolejności zostanie skierowany na parking buforowy wewnątrz terminalu, co może wydłużyć obsługę samochodu o 2 godz. lub więcej.      

czytaj więcej

Za nami pierwsze dni awizacji w godzinach szczytu

22 lutego 2017

Szanowni Państwo, W poniedziałek 20 lutego 2017 ruszył obowiązek awizacji samochodów ciężarowych za pomocą systemu e.BRAMA. Przede wszystkim, chcielibyśmy podziękować Państwu za współpracę. Dowodem na to jest fakt, że ponad 2/3 transakcji w godzinach szczytu odbywa się już za pośrednictwem e.BRAMA, a każdego dnia do systemu dołącza kilkuset nowych kierowców i kilkaset zestawów pojazdów. Wdrożenie każdego nowego systemu wymaga współpracy oraz wzajemnej nauki i zrozumienia. Przepraszamy, jeśli mogli Państwo odebrać naszą pracę jako utrudnienia; nikt w DCT nie ma i nie miał takiej intencji. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka kwestii, które pomogą usprawnić proces obsługi kierowców w terminalu. Przypominamy, że: Nie należy przyjeżdżać przed rozpoczęciem okna czasowego – powoduje to spiętrzenia aut na parkingu i na ulicy Kontenerowej. Kierowcy, którzy przyjadą 1 godzinę lub wcześniej, niż rozpoczęcie okna czasowego, będą tracić awizacje.* Nie wolno blokować miejsc na parkingu – maksymalny czas postoju na parkingu DCT to obecnie 2 godziny. Ochrona DCT będzie weryfikować czas postoju na bieżąco i odsyłać z parkingu samochody, które przekroczyły dozwolony czas.** Aby uniknąć blokowania okien czasowych i konieczności wielokrotnego przejeżdżania kierowców przez kompleks bramowy, należy – jeżeli zamierzają Państwo realizować kilka transakcji w jednym oknie jednym zestawem – łączyć je w ramach jednej awizacji.*** W godzinach szczytu priorytetowo obsługiwani są zaawizowani kierowcy.*****   *Przypominamy, że zgodnie z regulaminem systemu e.BRAMA samochody zaawizowane na konkretne okno muszą stawiać się o czasie. Dotyczy to przede wszystkim przyjazdów przed wybranym oknem czasowym. Odnotowaliśmy, że spora grupa kierowców przyjeżdżała do kilku godzin przed swoim oknem, co spowodowało w bardzo krótkim czasie zakorkowanie parkingu oraz końcowego odcinka ul. Kontenerowej. Począwszy od 27 lutego 2017 r. w przypadku wcześniejszego przyjazdu (1 godz. lub szybciej) niż planowane okno czasowe, okno to zostanie anulowane przez pracowników Pre-Gate, a samochód zostanie przekierowany na parking buforowy wewnątrz terminalu, gdzie będzie oczekiwał na obsługę, przy czym może to wydłużyć czas jego obsługi o 2 godz. lub więcej. **Kierowcy, którzy będą traktować parking DCT jako miejsce długotrwałego postoju, będą wypraszani z parkingu przez ochronę DCT, gdyż takim zachowaniem blokują możliwość obsługi tym kolegom, którzy chcą stawić się w wyznaczonym oknie. *** Przypominamy, że system e.BRAMA pozwala na dokonanie do 4 transakcji w ramach jednej awizacji. Konsekwencją rozdzielania transakcji na pojedyncze awizacje jest blokowanie okien czasowych, a dla kierowcy oznacza to konieczność wielokrotnego pojawiania się w budynku Pre-Gate i przejazdu przez kompleks bramowy. Prosimy, aby w miarę możliwości łączyć jak najwięcej transakcji w ramach jednej awizacji (czyli nie awizować oddzielnie złożenia i pobrania kontenera, ale zaawizować to na jednym zestawie pojazdów w ramach jednej awizacji). **** Prosimy, aby samochody dla których nie wykonują Państwo awizacji w systemie e.BRAMA, pojawiały się w DCT poza ogłoszonymi godzinami szczytu. W przypadku, jeśli niezaawizowany samochód zostanie skierowany do terminalu w godzinach szczytu, samochód zostanie obsłużony, niemniej w pierwszej kolejności zostanie skierowany na parking buforowy wewnątrz terminalu, co może wydłużyć obsługę samochodu o 2 godz. lub więcej.  

czytaj więcej

1 2 3 4 5 6