Aktualności

Za nami pierwsze dni awizacji w godzinach szczytu

22 lutego 2017

Szanowni Państwo, W poniedziałek 20 lutego 2017 ruszył obowiązek awizacji samochodów ciężarowych za pomocą systemu e.BRAMA. Przede wszystkim, chcielibyśmy podziękować Państwu za współpracę. Dowodem na to jest fakt, że ponad 2/3 transakcji w godzinach szczytu odbywa się już za pośrednictwem e.BRAMA, a każdego dnia do systemu dołącza kilkuset nowych kierowców i kilkaset zestawów pojazdów. Wdrożenie każdego nowego systemu wymaga współpracy oraz wzajemnej nauki i zrozumienia. Przepraszamy, jeśli mogli Państwo odebrać naszą pracę jako utrudnienia; nikt w DCT nie ma i nie miał takiej intencji. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka kwestii, które pomogą usprawnić proces obsługi kierowców w terminalu. Przypominamy, że: Nie należy przyjeżdżać przed rozpoczęciem okna czasowego – powoduje to spiętrzenia aut na parkingu i na ulicy Kontenerowej. Kierowcy, którzy przyjadą 1 godzinę lub wcześniej, niż rozpoczęcie okna czasowego, będą tracić awizacje.* Nie wolno blokować miejsc na parkingu – maksymalny czas postoju na parkingu DCT to obecnie 2 godziny. Ochrona DCT będzie weryfikować czas postoju na bieżąco i odsyłać z parkingu samochody, które przekroczyły dozwolony czas.** Aby uniknąć blokowania okien czasowych i konieczności wielokrotnego przejeżdżania kierowców przez kompleks bramowy, należy – jeżeli zamierzają Państwo realizować kilka transakcji w jednym oknie jednym zestawem – łączyć je w ramach jednej awizacji.*** W godzinach szczytu priorytetowo obsługiwani są zaawizowani kierowcy.*****   *Przypominamy, że zgodnie z regulaminem systemu e.BRAMA samochody zaawizowane na konkretne okno muszą stawiać się o czasie. Dotyczy to przede wszystkim przyjazdów przed wybranym oknem czasowym. Odnotowaliśmy, że spora grupa kierowców przyjeżdżała do kilku godzin przed swoim oknem, co spowodowało w bardzo krótkim czasie zakorkowanie parkingu oraz końcowego odcinka ul. Kontenerowej. Począwszy od 27 lutego 2017 r. w przypadku wcześniejszego przyjazdu (1 godz. lub szybciej) niż planowane okno czasowe, okno to zostanie anulowane przez pracowników Pre-Gate, a samochód zostanie przekierowany na parking buforowy wewnątrz terminalu, gdzie będzie oczekiwał na obsługę, przy czym może to wydłużyć czas jego obsługi o 2 godz. lub więcej. **Kierowcy, którzy będą traktować parking DCT jako miejsce długotrwałego postoju, będą wypraszani z parkingu przez ochronę DCT, gdyż takim zachowaniem blokują możliwość obsługi tym kolegom, którzy chcą stawić się w wyznaczonym oknie. *** Przypominamy, że system e.BRAMA pozwala na dokonanie do 4 transakcji w ramach jednej awizacji. Konsekwencją rozdzielania transakcji na pojedyncze awizacje jest blokowanie okien czasowych, a dla kierowcy oznacza to konieczność wielokrotnego pojawiania się w budynku Pre-Gate i przejazdu przez kompleks bramowy. Prosimy, aby w miarę możliwości łączyć jak najwięcej transakcji w ramach jednej awizacji (czyli nie awizować oddzielnie złożenia i pobrania kontenera, ale zaawizować to na jednym zestawie pojazdów w ramach jednej awizacji). **** Prosimy, aby samochody dla których nie wykonują Państwo awizacji w systemie e.BRAMA, pojawiały się w DCT poza ogłoszonymi godzinami szczytu. W przypadku, jeśli niezaawizowany samochód zostanie skierowany do terminalu w godzinach szczytu, samochód zostanie obsłużony, niemniej w pierwszej kolejności zostanie skierowany na parking buforowy wewnątrz terminalu, co może wydłużyć obsługę samochodu o 2 godz. lub więcej.  

czytaj więcej

Już w poniedziałek obowiązek awizacji w godzinach szczytu

17 lutego 2017

Szanowni Państwo, Przypominamy, że w poniedziałek 20.02.2017 wchodzi w życie obowiązek awizacji samochodów ciężarowych za pomocą systemu e.Brama w godzinach szczytu. Godziny szczytu dostępne są w 3 miejscach na stronie: główny komunikat, zakładka informacja dla kierowców oraz system e.Brama w strefie klienta. W okresie 20.02-26.02.2017r. awizacja obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-22:00. Szacowane godziny szczytu (na 7 dni tygodnia) podawane będą przez okres 4 tygodni (do 20 marca 2017) w każdy piątek poprzedzający dany tydzień. DCT Gdańsk  

czytaj więcej

Od 20 lutego 2017 obowiązek awizacji samochodów w szczycie

3 lutego 2017

Szanowni Państwo, DCT Gdańsk informuje, że od 20 lutego 2017 wprowadzony zostanie obowiązek awizacji samochodów ciężarowych w godzinach szczytu; od 20 marca 2017 roku awizacje będą obowiązkowe przez całą dobę. Uruchomienie systemu jest podzielone na dwie fazy: Faza I START: 20 lutego 2017 r. Obowiązkowa awizacja w godzinach szczytu. W terminalu kontenerowym DCT Gdańsk godziny szczytu są godzinami ruchomymi. Będziemy na bieżąco informować o przedziałach czasowych, które będą objęte awizacją na oficjalnej stronie internetowej www.dctgdansk.com. W tych terminach nie będzie możliwości wjazdu na terminal po odbiór lub złożenie pełnego kontenera bez wcześniejszej awizacji w systemie e.BRAMA. UWAGA! Kierowcy, którzy przyjadą w tym czasie bez awizacji, nie zostaną obsłużeni. W wyjątkowych przypadkach, kierowcy bez założonej awizacji przekierowani będą na parking buforowy wewnątrz terminalu, gdzie będą czekać na obsługę. W pierwszej kolejności obsługiwani będą ci kierowcy, których przyjazd został w systemie e.BRAMA zaawizowany. Faza II START: 20 marca 2017 r. Od tego momentu system awizacji e.BRAMA to jedyny sposób, aby odebrać lub złożyć pełny kontener w DCT Gdańsk. Wcześniejsza awizacja samochodów ciężarowych obowiązywać będzie całą dobę wszystkich kierowców przyjeżdzających do DCT Gdańsk. Przypominamy, że awizacji będzie można dokonać za pośrednictwem strony internetowej https://ebrama.dctgdansk.com. Do Państwa dyspozycji funkcjonuje także CALL CENTER E.BRAMA dostępne pod adresem ebrama@dctgdansk.com oraz +48 58 737 79 33 PRZEWOŹNIKU I KIEROWCO! PAMIĘTAJ! BEZ REJESTRACJI W SYSTEMIE e.BRAMA PODJĘCIE LUB ZŁOŻENIE KONTENERA NIE BĘDZIE MOŻLIWE. FIRMY I KIEROWCY, KTÓRZY NIE ZAREJESTROWALI SIĘ W SYSTEMIE PROSIMY O JAK NAJSZYBSZE NADESŁANIE FORMULARZY. FORMULARZE MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY https://dctgdansk.pl/pl/strefa-klienta/system-e-brama/.

czytaj więcej

System awizacji samochodów ciężarowych e.Brama – co już za nami, a co przed nami?

1 lutego 2017

Co to jest e.Brama? To system wcześniejszej awizacji samochodów ciężarowych (ang. VBS – vehicle booking system), który obejmie wszystkich przewoźników przyjeżdzających do DCT Gdańsk. Tego typu systemy funkcjonują powszechnie w największych portach Europy i świata, w tym np. w Hamburgu, Antwerpii, Rotterdamie czy Felixstowe. Dzięki systemowi kierowcy oraz firmy przewozowe będą mogli samodzielnie decydować kiedy chcą złożyć lub odebrać pełny kontener (proces nie dotyczy pustych kontenerów). Po wyborze odpowiedniego przedziału czasowego – będzie to możliwe po zalogowaniu się w systemie e.BRAMA – kierowca deklaruje przyjazd na terminal w tych godzinach. Harmonogram Co już za nami? Po pracochłonnym procesie tworzenia systemu e.Brama, w maju 2016 terminal DCT Gdańsk rozpoczął spotkania informacyjne z przewoźnikami oraz spedytorami. Odbyło się 15 spotkań, na których przyszli użytkownicy systemu mieli okazję dowiedzieć się na czym polega proces i porozmawiać ze wszystkimi członkami grupy projektowej e.Brama. Następnie prowadzone były wewnętrzne testy techniczne i dopracowywanie systemu po to, by w grudniu 2016 rozpocząć szkolenia z użytkowania systemu dla firm przewozowych i kierowców. Odbyło się 10 sesji szkoleniowych poza firmą, gdzie zostało przeszkolonych 113 przyszłych użytkowników. DCT zapewniło również bieżące przeszkolenia na terenie firmy dla wszystkich zainteresowanych. Przeszkolono już 382 kierowców. Kolejnym etapem były pierwsze testy systemu na żywo. Specjalne podziękowania dla 25 firm, które zgłosiły się do testowania systemu e.Brama. Testy wypadły pomyślnie, a firmy przewozowe przesyłają swoje uwagi na temat systemu. Na bieżąco otrzymujemy formularze rejestracyjne od firm przewozowych. Proces ten jest niezbędny do rejestracji w systemie i zaktualizowania danych. Otrzymaliśmy już ok. 340 formularzy, a w każdym z nich zgłoszonych jest od kilku do kilkunastu kierowców. BEZ REJESTRACJI W SYSTEMIE e.BRAMA PODJĘCIE LUB ZŁOŻENIE KONTENERA NIE BĘDZIE MOŻLIWE. FIRMY I KIEROWCY, KTÓRZY NIE ZAREJESTROWALI SIĘ W SYSTEMIE PROSIMY O JAK NAJSZYBSZE NADESŁANIE FORMULARZY. OSTATECZNY TERMIN – 10 LUTEGO 2017. Co przed nami? Projekt e.Brama wkracza w dwie końcowe fazy wdrażania: Faza I START: II połowa lutego 2017 r. Obowiązkowa awizacja w godzinach szczytu. W DCT godziny szczytu są godzinami ruchomymi. DCT będzie na bieżąco informować o przedziałach czasowych, które będą objęte awizacją. W tych terminach nie będzie możliwości wjazdu na terminal po odbiór lub złożenie pełnego kontenera bez wcześniejszej awizacji w systemie e.Brama. UWAGA! Kierowcy, którzy przyjadą w tym czasie bez awizacji nie zostaną obsłużeni. W wyjątkowych przypadkach, kierowcy bez awizacji przekierowani będą na parking buforowy wewnątrz terminalu, gdzie będą czekać na obsługę. W pierwszej kolejności obsłużeni będą kierowcy, których przyjazd został zaawizowany w systemie e.Brama. Faza II START: II połowa marca 2017 r. Od tego momentu system awizacji e.Brama to jedyny sposób, aby odebrać lub złożyć pełny kontener w DCT Gdańsk. Wcześniejsza awizacja samochodów ciężarowych obowiązywać będzie wszystkich kierowców przyjeżdzających do DCT całą dobę. Konkretne daty dwóch ostatnich faz wdrożeniowych zostaną udostępnione w najbliższym czasie. Gdzie znaleźć bieżące informacje? Oficjalna strona DCT Gdańsk – główne aktualności bądź zakłada System e.Brama w Strefie Klienta (ważne komunikaty, opis projektu, materiały szkoleniowe, filmiki instruktażowe, najczęściej zadawane pytania) Oficjalny profil DCT Gdańsk na portalu facebook Wysyłka informacji drogą mailową do zarejestrowanych użytkowników systemu e.Brama Ulotki informacyjne na terenie DCT Gdańsk Zapytaj pracowników podczas wizyty w budynku Pre-gate Oglądaj komunikaty wyświetlane w budynku Pre-Gate Jak się zalogować? Adres www: https://ebrama.dctgdansk.com Na głównym ekranie strony internetowej DCT Gdańsk przycisk ‘e.Brama’ przekieruje do systemu. Zapewni to szybki i łatwy dostęp – za pomocą jednego kliknięcia znajdą się Państwo na stronie logowania. Kontakt dla użytkowników systemu e-mail: ebrama@dctgdansk.com telefon: 58 737 79 33 Kontakt dla mediów: e-mail: katarzyna.zabkiewicz@dctgdansk.com telefon: 58 737 75 24

czytaj więcej

Ostateczny termin rejestracji firm przewozowych i kierowców w systemie e.Brama

30 stycznia 2017

Drodzy Przewoźnicy! Przed nami dwie ostatnie fazy wdrożeniowe systemu e.Brama, który będzie w pełni obowiązywał do końca I kwartału 2017. Aby móc korzystać z systemu konieczne jest wysłanie formularza rejestracyjnego. Apelujemy do wszystkich firm przewozowych i kierowców, którzy jeszcze nie zarejestrowali się w systemie, aby wysłali wypełniony formularz na adres ebrama@dctgdansk.com lub wypełnili go w formie papierowej w budynku Pre-gate. Prosimy wszystkie firmy przewozowe i kierowców, którzy przyjeżdżają do DCT o rejestrację oraz aktualizację danych. Bez rejestracji awizacja nie będzie możliwa, a co za tym idzie odbiór lub złożenie pełnego kontenera nie zostanie zrealizowane! UWAGA! Ostateczny termin wysyłki formularzy - do 10. 02.2017!! Przejdź do zakładki e.brama i pobierz formularz

czytaj więcej

Przełomowy rok dla DCT Gdańsk

16 stycznia 2017

Terminal kontenerowy DCT Gdańsk zakończył 2016 rok z wynikiem operacyjnym na poziomie blisko 1,3 mln TEU (kontenerów 20-stopowych). Jest to rekordowy wynik w dotychczasowej historii terminalu oraz całej polskiej konteneryzacji. Już w październiku 2016 roku ilość przeładowanych kontenerów przekroczyła ogólny wynik roku poprzedniego (1,068 mln TEU). Na osiągnięcie takiego wyniku miało wpływ wiele czynników, począwszy od rosnącego zapotrzebowania na bezpośrednie zawinięcia oceanicznych statków kontenerowych na Bałtyk po widoczny wzrost ładunków kierowanych na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto, DCT Gdańsk w ciągu ostatnich lat nieustannie powiększał portfolio klientów o kolejne linie oceaniczne. Pozyskanie nowych partnerów handlowych, a także wzrost przeładunków dowodzi, że DCT Gdańsk jest atrakcyjnym hubem przeładunkowym dla armatorów dostarczających towary w tej części świata. Ubiegły rok był szczególny nie tylko ze względu na rekordowe wyniki, ale również z uwagi na fakt, że jedna z największych inwestycji na Pomorzu – budowa drugiego głębokowodnego nabrzeża (T2) w DCT Gdańsk, została pomyślnie zakończona. Inwestycja T2, zrealizowana o czasie i w budżecie, wzbogaciła terminal o kolejne nabrzeże, nowe place składowe i najnowocześniejszy sprzęt terminalowy, dwukrotnie zwiększając możliwości przeładunkowe DCT z 1,5 mln do 3 mln TEU rocznie. Po zamknięciu inwestycji, z końcem ubiegłego roku udający się na emeryturę Prezes Maciek Kwiatkowski przekazał swoje stanowisko Cameronowi Thorpe, który z nadzieją patrzy w 2017 rok –„Z otwarciem drugiego nabrzeża wiąże się szansa wejścia na kolejny poziom – wykorzystanie tego potencjału i podwojenie przeładunków. DCT Gdańsk zmieniło reguły gry na Bałtyku, otwierając rynek na bezpośrednie zawinięcia z Azji, zapewniając dostęp dla polskich importerów i eksporterów, jak również zwiększony dostęp przeładunkowy poprzez Bałtyk dla linii żeglugowych. Naszym wyzwaniem jest zdobyć nowych klientów przy zachowaniu i umocnieniu naszej pozycji z obecnymi, a także mocniej wejść na rynek Europy Centralnej.”    

czytaj więcej

Kolejny termin testów e.Brama

5 stycznia 2017

Szanowni Państwo, Ze względu na panujące warunki atmosferyczne test sytemu e.Brama został odwołany. Kolejny termin testowania systemu wcześniejszej awizacji samochodów ciężarowych planowany jest na 12 i 13 stycznia 2017 r.   Z wyrazami szacunku, DCT Gdańsk  

czytaj więcej

Pierwsze testy „live” systemu e.Brama 5 stycznia 2017r.

4 stycznia 2017

Szanowni Państwo, Po zakończonych szkoleniach wkraczamy w kolejny etap wdrażania systemu e.Brama. W dniu 5 stycznia 2017 odbędą się pierwsze testy „live” systemu wcześniejszej awizacji samochodów ciężarowych (e.Brama). Pierwsze próby użytkowania systemu odbędą się z wybraną grupą przewoźników, którzy zgłosili się do testowania podczas szkoleń. Informacja dla przewoźników, którzy zgłosili się do testów: Dziękujemy Państwu za chęć udziału w próbnych testach. Będą mieli Państwo okazję przekonać się jak system funkcjonuje. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag - będą dla nas bardzo cenne. Testy potrwają od godz. 6:00 do 22:00. Państwa loginy i hasła do systemu e.Brama zostaną wysłane dziś drogą mailową. Zapewniamy również telefoniczne wsparcie systemu e.Brama jutro w godzinach 6:00 – 22:00 pod numerem telefonu +48 58 737 79 33. Z wyrazami szacunku, DCT Gdańsk

czytaj więcej

Opóźnienia serwisów oceanicznych

29 grudnia 2016

Szanowni Państwo, W związku z opóźnieniami spowodowanymi przerwą świąteczno-noworoczną w portach zachodnich, oba serwisy oceaniczne przypłyną do DCT poza swoimi standardowymi oknami obsługi. Opóźniony statek Madison Maersk wpływa do DCT w niedzielę 1 stycznia  2017r. o godz. 8:00. Natomiast APL Raffles z serwisu oceanicznego G6 wpływa w poniedziałek 2 stycznia 2018r. o godz. 5:00  - wcześniej niż zaplanowane dla niego okno czasowe. Powyższe terminy są aktualne na dzień 29.12.2016r. Będziemy na bieżąco informować o jakichkolwiek zmianach. W konsekwencji, od środy 4 stycznia 2017 r. przewidujemy wzmożony ruch na kompleksie bramowym. Prosimy o wzięcie pod uwagę powyższych informacji podczas planowania złożeń/podjęć kontenerów.

czytaj więcej

Ruch na kompleksie bramowym

28 grudnia 2016

Szanowni Państwo, Jak informowaliśmy wczoraj na bieżąco w komunikatach operacyjnych, prace na terminalu musiały zostać wstrzymane podczas prawie całej zmiany dziennej oraz zmiany nocnej z powodu silnego wiatru. Niebezpieczne warunki pogodowe, a co za tym idzie wstrzymanie operacji przyczyniły się do wzmożonego porannego ruchu na kompleksie bramowym. Zapewniamy Państwa, że uruchomiliśmy dodatkowe siły przeznaczone tylko do obsługi drogi, dzięki czemu ruch na ulicy Kontenerowej jest już płynny. Około południa sytuacja na bramie będzie już całkowicie unormowana.  

czytaj więcej

Nowy termin pierwszych testów e.Brama

21 grudnia 2016

Szanowni Państwo, Informujemy, że pierwsze próbne testy systemu awizacji samochodów ciężarowych zostają przesunięte na 4-5 stycznia 2017. Obsługa systemu e.Brama będzie bezpośrednio kontaktować się z przewoźnikami, którzy zgłosili się do testowania systemu.      

czytaj więcej

Cameron Thorpe nowym Prezesem Zarządu w DCT Gdańsk S.A.

19 grudnia 2016

16 grudnia 2016 r. Pan Cameron Thorpe oficjalnie przejął stanowisko Prezesa Zarządu DCT Gdańsk od udającego się na emeryturę Pana Maćka Kwiatkowskiego. Maciek Kwiatkowski, który znacząco przyczynił się do rozwoju DCT Gdańsk z sukcesem realizując jedną z największych inwestycji na Pomorzu – budowę drugiego nabrzeża (T2), komentuje „Jestem przekonany, że zostawiam terminal DCT i cały zespół w dobrych rękach”. Cameron ma 30-letnie doświadczenie w branży morskiej. W 2003 r. dołączył do DP World jako Global Business Development Manager, biorąc udział w audycie ponad 12 terminali kontenerowych na całym świecie podczas dynamicznego rozwoju firmy. W 2005 r. został powołany na stanowisko General Manager w terminalu kontenerowym Constanta w Rumunii. Po przejęciu grupy P&O przez DP World w 2006 r., Cameron przeprowadził się do Australii, aby objąć stanowisko Director and General Manager w Brisbane. W 2009 r. został Prezesem terminalu LCIT w Tajlandii, następnie w 2013 r. przyjął propozycję pracy jako Dyrektor Zarządzający DP World Korea oraz Wiceprezes PNC - największego terminalu kontenerowego w Korei Południowej. Na początku 2015 r. Cameron przeniósł się do terminalu London Gateway w Wielkiej Brytanii, gdzie objął stanowisko Prezesa. „Cieszę się z możliwości, jakie ma przed sobą DCT – terminal kontenerowy, który pomaga napędzać polską gospodarkę, ze światową reputacją najbardziej profesjonalnego obiektu w rejonie Morza Bałtyckiego. Z naszym nowo otwartym drugim nabrzeżem T2 będziemy umacniać wysoki poziom obsługi oraz umożliwiać rozwój przewozów intermodalnych, jako główny hub portowy w regionie” – mówi nowy Prezes DCT Gdańsk S.A. Zanim Cameron dołączył do środowiska terminalowego pracował dla P&O Nedllyod – światowej linii żeglugowej. W ciągu 16 lat pracy zawodowej Cameron podejmował role obejmujące zarządzanie, zaopatrzenie i rozwój terminali kontenerowych w krajach od Wschodniej Afryki po Europę kontynentalną.  

czytaj więcej

Od 1 stycznia 2017 r. następuje zmiana godzin pracy kompleksu bramowego w weekendy

15 grudnia 2016

UWAGA! Od 01.01.2017 cały kompleks bramowy pracuje w soboty w godzinach 6:00 -14:00 i w niedziele od godz. 14:00. Godziny pracy Pre-gate (kompleksu bramowego): Bramy terminala i biuro Pre-gate pracują w ruchu ciągłym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem godzin: od 14:00 w sobotę do 14:00 w niedzielę , 15 minutowej przerwy zmianowej biura Pre-Gate w godzinach 05:45 – 6:00 oraz 17:45 – 18:00. Obsługa bramowa w niedziele i święta przypadające w niedziele jest możliwa tylko w przypadku uprzedniej awizacji zlecenia, dokonanej przez danego armatora, do piątku do godziny 15:00 na adres pregate@dctgdansk.com W przypadku świąt przypadających w inny dzień tygodnia awizacja musi być dokonana co najmniej na 1 dzień przed danym świętem. W awizacji prosimy o podanie nr kontenera do złożenia/podjęcia oraz przybliżonego czasu przyjazdu kierowcy (tolerancja +/- 2 godziny). Lista dni świątecznych w roku 2017: DATA ŚWIĘTO GODZINY ZAMKNIĘCIA KOMPLEKSU BRAMOWEGO 01.01.2017 Nowy Rok 6:00-18:00 06.01.2017 Dzień Świąteczny (Trzech Króli) 6:00-18:00 16.04.2017 Dzień Świąteczny (Wielkanoc) od 15.04.17 18:00 do 17.04.16 18:00 17.04.2017 Dzień Świąteczny (Wielkanoc) od 15.04.17 18:00 do 17.04.16 18:00 01.05.2017 Święto Pracy 6:00-18:00 03.05.2017 Święto Konstytucji 3 Maja 6:00-18:00 04.06.2017 Dzień Świąteczny (Zielone Świątki) 6:00-18:00 15.06.2017 Dzień Świąteczny (Boże Ciało) 6:00-18:00 15.08.2017 Dzień Świąteczny (Święto Wojska Polskiego) 6:00-18:00 01.11.2017 Dzień Świąteczny (Wszystkich Świętych) 6:00-18:00 11.11.2017 Dzień Świąteczny (Narodowe Święto Niepodległości) 6:00-18:00 25.12.2017 Dzień Świąteczny (Boże Narodzenie) od 24.12.17 18:00 do 26.12.17 18:00 26.12.2017 Dzień Świąteczny (Boże Narodzenie) od 24.12.17 18:00 do 26.12.17 18:00 01.01.2018 Dzień Świąteczny (Nowy Rok) od 31.12.17 18:00 do 01.01.18 18:00 Czas pracy DCT Gdańsk w okresie świąteczno-noworocznym 2017: Data Statki Brama Kolej Magazyn/CFS Dodatek świąteczny 16.04.2017 do 15:00 do 15:00 do 15:00 do 15:00 od 15:00 17.04.2017 na zlecenie na zlecenie na zlecenie na zlecenie cały dzień 24.12.2017 do 15:00* do 18:00** do 15:00* do 15:00* od 15:00 25.12.2017 na zlecenie na zlecenie na zlecenie na zlecenie cały dzień 26.12.2017 na zlecenie na zlecenie na zlecenie na zlecenie cały dzień 31.12.2017 do 15:00 do 18:00 do 15:00 do 15:00 od 15:00 01.01.2018 na zlecenie na zlecenie na zlecenie na zlecenie cały dzień zlecenia na pracę w okresie wielkanocnym będą przyjmowane do godz. 15:00 w dniu 14.04.2017   zlecenia na pracę w okresie świątecznym będą przyjmowane do godz. 15:00 w dniu 23 grudnia zlecenia na pracę w okresie noworocznym będą przyjmowane do godz. 15:00 w dniu 30 grudnia** od 18:00 na zlecenie * od 15:00 na zlecenie

czytaj więcej

Dodatkowe terminy szkoleń z awizacji samochodów ciężarowych (e.Brama)

12 grudnia 2016

Szanowni Przewoźnicy, Ze względu na duże zainteresowanie, wyznaczyliśmy kolejne terminy szkoleń. DATA GODZINA UWAGI 9.12.2016 13:00-16:00 ODBYŁO SIĘ 15.12.2016 9:00-12:00 KOMPLET 15.12.2016 13:00-16:00 KOMPLET 16.12.2016 9:00-12:00 KOMPLET 16.12.2016 13:00-16:00 KOMPLET 20.12.2016 9:00-12:00 WOLNE MIEJSCA 20.12.2016 12:30-15:30 WOLNE MIEJSCA 21.12.2016 9:00-12:00 WOLNE MIEJSCA Miejsce: Sala B211 (sala komputerowa) Adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, aleja Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, BUDYNEK „B” Potwierdzenia wraz ze wskazaniem terminu prosimy przysłać tylko drogą mailową na adres marcin.kamola@dctgdansk.com. Prosimy o wskazywanie maksymalnie 2 osób z każdej firmy, ze względu na ograniczoną pojemność sali komputerowej.  

czytaj więcej

1 2 3 4 5 6