Aktywne przetargi

P-18-6-PO.1 Wymiana oświetlenia/Lights replacement

28 września 2018

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany istniejącego oświetlenia metahalogenowego na oświetlenie typu LED na terenie DCT Gdańsk S.A.

DCT Gdansk S.A. invites to submit a price offer to replace existing metal-halide light with LED lighting in DCT Gdansk S.A.

Termin składania ofert/Deadline for offers submission: 22.10.2018

Zapytanie ofertowe

Request for proposal

07/EU/2018/CCTV Dostawa i montaż kamer CCTV

19 lipca 2018

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż kamer CCTV w kabinach operatorów suwnic nabrzeżowych typu STS oraz suwnic bramowych typu RTG.

 

Szczegóły postępowania:

1.Ogłoszenie o przetargu

2.Warunki przystąpienia do przetargu

3.Wzór umowy

Dokumentacja techniczna zostanie udostępniona wyłącznie na pisemne (w tym e-mail) zapytanie zainteresowanego.

Termin składania ofert: 03/08/2018 godz. 10:00

Aktualizacja Nr 1 (24/07/2018)

Zmianie ulega treść III Ogłoszenia o przetargu oraz sekcja I Warunków przystąpienia do przetargu.

1.Ogłoszenie o przetargu – Aktualizacja Nr 1

2.Warunki przystąpienia do przetargu – Aktualizacja Nr 1

Aktualizacja Nr 2 (31/07/2018)

Zmianie ulega termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert: 31/08/2018 godz. 10.00

1.Ogłoszenie o przetargu Aktualizacja Nr 2

2.Warunki przystąpienia do przetargu Aktualizacja nr 2

Aktualizacja Nr 3 (28/08/2018)

Zmianie ulega treść dokumentacji przetargowej. Poniżej do pobrania zaktualizowane dokumenty.

Ogłoszenie o przetargu v 3.0

Warunki przystąpienia do przetargu v 3.0

Wzór umowy świadczenia usług v 3.0

 

P-17-13-PO.6 Nadzór nad realizacją Projektu RailRMG – 1 Etap rozbudowy bocznicy kolejowej DCT

19 czerwca 2018

——Wpis nr 1 z dnia 19 czerwca 2018r.——

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania Ofert na nadzór nad realizacją projektu P-17-13-PO.5  Projekt Rail RMG  – 1 Etap  rozbudowy bocznicy kolejowej DCT (nr ref. zam. P-17-13-PO.6).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT GDAŃSK S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-15:30 do dnia: 25.07.2018r. do godz. 13:00.

——koniec wpisu nr 1——

——Wpis nr 2 z dnia 26 czerwca 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (1).

W celu ułatwienia przygotowywania Ofert umieszczamy edytowalną wersję Listy Sprawdzającej i Formularza Oferty (DOC).

——koniec wpisu nr 2——

——Wpis nr 3 z dnia 04 lipca 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (2).

——koniec wpisu nr 3——

——Wpis nr 4 z dnia 11 lipca 2018r.——

Zgodnie z p. IV Warunków Przetargu publikujemy ostateczne wersje Dokumentów Przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

——koniec wpisu nr 4——

——Wpis nr 5 z dnia 26 lipca 2018r.——

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do DCT Gdańsk SA do dnia 25.07.2018 r. wpłynęły Oferty następujących Oferentów:

 1. SGS Polska Sp. z o.o.
 2. Multiconsult Polska Sp. z o.o.
 3. TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
 4. EKOCENTRUM Sp. z o.o.

——koniec wpisu nr 5——

——Wpis nr 6 z dnia 09 października 2018r.——

Informujemy, że Komisja Przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu P-17-13-PO.6, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDAŃSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

——koniec wpisu nr 6——

P-17-13-PO.5 Projekt RailRMG – 1 Etap rozbudowy bocznicy kolejowej DCT

27 kwietnia 2018

——Wpis nr 1 z dnia 27 kwietnia 2018r.——

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania Ofert na wykonanie rozbudowy bocznicy kolejowej DCT (nr ref. zam. P-17-13-PO.5).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

 • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
 • Warunki Przetargu (PDF)
 • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)
 • Zestawienie Ceny Ofertowej i Cena Skorygowana (PDF)
 • Wzór Umowy (PDF) wraz z załącznikami (WZ, 1, 2, 3, 4, 5)

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT GDAŃSK S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-15:30 do dnia: 12.06.2018r. do godz. 13:00.

——koniec wpisu nr 1——

——Wpis nr 2 z dnia 21 maja 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (1-3).

——koniec wpisu nr 2——

——Wpis nr 3 z dnia 25 maja 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (4-37).

Dodatkowo umieszczamy orzeczenia dotyczące istniejącej belki podsuwnicowej (część 1, część 2).

——koniec wpisu nr 3——

——Wpis nr 4 z dnia 29 maja 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (38-62).

——koniec wpisu nr 4——

——Wpis nr 5 z dnia 30.05.2018r.——

Zgodnie z p. IV Warunków Przetargu publikujemy ostateczne wersje Dokumentów Przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

Dodatkowo przedkładamy wykaz udostępnionych i obowiązujących dokumentów (PDF).

Z uwagi na zmieniony harmonogram postępowania przetargowego informujemy, że termin złożenia Ofert został zmieniony na 19.06.2018r.

——koniec wpisu nr 5——

——Wpis nr 6 z dnia 20.06.2018r.——

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do DCT Gdańsk SA do dnia 19.06.2018 r. wpłynęły Oferty następujących Oferentów:

 1. Konsorcjum: RoverPol Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Rover Alcisa S.A. – Partner Konsorcjum
 2. Konsorcjum: NDI S.A. – Lider Konsorcjum, NDI Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

——koniec wpisu nr 6——

——Wpis nr 7 z dnia 01.10.2018r.——

Informujemy, że Komisja Przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu P-17-13-PO.5, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDAŃSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

——koniec wpisu nr 7——

03/PL/2018/Office – zakup 17 subskrypcji Office 365 Enterprise E

19 marca 2018

DCT ogłasza konkurs ofert na zakup 17 subskrypcji Office 365 Enterprise E

 Szczegóły:

Office 365 Enterprise E3

Ilość: 17 subsrypcji

Plan/Program produkut: CSP, Open lub MPSA (najtańszy z wariantów)

Ważność licencji: 06.04.2018 – 05.04.2019

 

Prosimy o przesłanie ofert na adres tenders-it@dctgdansk.com do dnia 27/03/2018 do godziny 11:00

 

 

P-17-1-PO.3 Nadzór nad realizacją Projektu T2B – 1 Etap rozbudowy terminalu T2

15 lutego 2018

——Wpis nr 1 z dnia 15 lutego 2018 r.——

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na pełnienie Nadzoru inwestorskiego nad pierwszym etapem rozbudowy terminalu T2 (zam. nr ref. P-17-1-PO.3).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

 • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
 • Warunki Przetargu (PDF)
 • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)
 • Wzór Umowy (PDF) wraz z Załącznikami

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 do dnia: 09/03/2018 r. do godz. 13:00

——koniec wpisu nr 1——

——Wpis nr 2 z dnia 23 lutego 2018 r.——

Z uwagi na pojawiające się trudności przy pobieraniu Załączników do Umowy (wpis z 15.02.2018) poniżej podajemy adresy, z których można pobrać dane:

——koniec wpisu nr 2—-

——Wpis nr 3 z dnia 28 luty 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (1-7).

——koniec wpisu nr 3——

——Wpis nr 4 z dnia 2 marca 2018 r.——

Zgodnie z p. IV Warunków Przetargu publikujemy ostateczne wersje Dokumentów Przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
 • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)

——koniec wpisu nr 4——

——Wpis nr 5 z dnia 6 marca 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (8).

W celu ułatwienia przygotowywania Ofert umieszczamy edytowalną wersję Listy Sprawdzającej i Formularza Oferty (DOC).

——koniec wpisu nr 5——

——Wpis nr 6 z dnia 12 marca 2018r.——

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do DCT Gdańsk SA do dnia 09.03.2018 r. wpłynęła Oferty następujących Oferentów:

 • ECM Group Polska S.A.
 • EKOCENTRUM Sp. z o.o.
 • SAFEGE S.A.S.

——koniec wpisu nr 6——

——Wpis nr 7 z dnia 11 kwietnia 2018r.——

Informujemy, że Komisja Przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu P-17-1-PO.3, ogłoszonego w Sumplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDAŃSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

——koniec wpisu nr 7——

 

01/2018/subskrypcja poczty Exchange

7 lutego 2018

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na w konkursie na zakup subskrypcji rocznej na pocztę Exchange

Liczba subskrypcji do odnowienia:350

Szczegóły:

350x ExchngOnlnPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVLOLP NL Annual

Lub

350x Exchange Online (Plan 2) w programie CSP

Lub

350x Exchange Online (Plan 2) w programie MPSA

 

Oferty proszę przesyłać na adres mailowy : przemyslaw.lenk@dctgdansk.com do dnia 16/02/2018 do godziny 11:00

Zapytanie ofertowe Nr 01/KO/2018

18 stycznia 2018

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego marki Lenovo, w ilościach i specyfikacji technicznej wskazanej w załączniku.

Termin składania ofert: 23/01/2018

Oferty proszę przesyłać na adres: cezary.osipuk@dctgdansk.com

Zapytanie_ofertowe_01_KO_2018

P-17-1-PO2 Projekt T2B – 1 Etap rozbudowy terminalu T2

16 stycznia 2018

——Wpis nr 1 z dnia 16 stycznia 2018 r.——

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na wykonanie Pierwszego Etapu rozbudowy terminalu T2 (zam. nr ref. P-17-1-PO2).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

 • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
 • Warunki Przetargu (PDF)
 • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)
 • Wzór Umowy (PDF)
 • Zestawienie Ceny Ofertowej i Cena Skorygowana (XLSX)

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 do dnia: 16/02/2018 r. do godz. 13:00

——koniec wpisu nr 1——

——Wpis nr 2 z dnia 17 stycznia 2018 r.——

Uzupełniamy Dokumentację Przetargową o Załączniki do dokumentów umieszczonych w wpisie nr 1.

PLIK ZIP Nr 1

PLIK ZIP Nr 2

——koniec wpisu nr 2——

——Wpis nr 3 z dnia 18 stycznia 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (1).20180118

——koniec wpisu nr 3——

——Wpis nr 4 z dnia 23 stycznia 2018 r.——

Z uwagi na pojawiające się trudności przy pobieraniu Załącznika nr 1 (PLIK ZIP Nr 1 wpis z 17.01.2018) podajemy dodatkowy adres, z którego można pobrać dane Załącznik nr 1

——koniec wpisu nr 4——

——Wpis nr 5 z dnia 23 stycznia 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (2).20180119

——koniec wpisu nr 5——

——Wpis nr 6 z dnia 26 stycznia 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (3).20180126

Równocześnie publikujemy korektę Listy Sprawdzającej i Formularza Oferty (PDF).

——koniec wpisu nr 6——

——Wpis nr 7 z dnia 2 lutego 2018 r.——

Informujemy, że udostępniamy kompletną rewizję dokumentacji. W szczególności zmianie uległy Rysunki przetargowe (część Załącznika nr 6 do Wymogów Zamawiającego) oraz Projekt budowlany sporządzony przez firmę Tebodin (Załącznik nr 1 do Wymogów Zamawiającego).

Rewizja Dokumentacji wykonawczej (Załącznik nr 5 do Wymogów Zamawiającego) zostanie opublikowana w ciągu paru dni.

——koniec wpisu nr 7——

——Wpis nr 8 z dnia 6 lutego 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (4-19).

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 ponownie udostępniamy Projekt budowlany sporządzony przez firmę Tebodin (Załącznik nr 1 do Wymogów Zamawiającego).

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 udostępniamy Decyzje dotyczące zezwolenia na usunięcie drzew.

——koniec wpisu nr 8——

——Wpis nr 9 z dnia 8 lutego 2018 r.——

Z uwagi na zmianę terminu złożenia Ofert, umieszczamy rewizje dokumentów opisujących Przetarg:

 • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
 • Warunki Przetargu (PDF)

Dokumentację wykonawczą (Załącznik nr 5 do Wymogów Zamawiającego) uzupełniamy o projekt organizacji ruchu.

——koniec wpisu nr 9——

——Wpis nr 10 z dnia 14 lutego 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (20-21).

Informujemy, że uzupełniamy teczkę I.B projektu budowlanego o kolejne uzgodnienia. Dodatkowo, uzupełniamy Dokumentację wykonawczą (Załącznik nr 5 do Wymogów Zamawiającego) o kompletną rewizję projektu organizacji ruchu.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 udostępniamy edytowalne wersje następujacych dokumentów:

 • Projekt budowlany sporządzony przez firmę Tebodin (Załącznik nr 1 do Wymogów Zamawiającego)

PLIK ZIP Nr 1

PLIK ZIP Nr 2

——koniec wpisu nr 10——

——Wpis nr 11 z dnia 14 lutego 2018 r.——

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 i poprzednim wpisem udostępniamy kompletną rewizję edytowalnej wersji Projektu organizacji ruchu (część Załącznika nr 5 do Wymogów Zamawiającego).

——koniec wpisu nr 11——

——Wpis nr 12 z dnia 16 lutego 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (22-24).

——koniec wpisu nr 12——

——Wpis nr 13 z dnia 21 lutego 2018 r.——

Zgodnie z p. IV Warunków Przetargu publikujemy ostateczne wersje Dokumentów Przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
 • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)
 • Wzór Umowy (PDF)

Równocześnie informujemy, że uzupełniamy teczkę I.B projektu budowlanego o kolejne uzgodnienia.

Dodatkowo przedkładamy wykaz udostępnionych i obowiązujących dokumentów (PDF).

——koniec wpisu nr 13——

——Wpis nr 14 z dnia 23 lutego 2018 r.——

W celu ułatwienia przygotowywania Ofert umieszczamy edytowalną wersję Listy Sprawdzającej i Formularza Oferty (DOC).

——koniec wpisu nr 14——

——Wpis nr 15 z dnia 6 marca 2018 r.——

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do DCT Gdańsk SA do dnia 26.02.2018 r. wpłynęła Oferta następującego Oferenta:

 • konsorcjum: Rover Rail Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Rover Alcisa S.A. – Partner Konsorcjum, Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A. – Partner Konsorcjum

——koniec wpisu nr 15——

——Wpis nr 16 z dnia 27 marca 2018 r.——

Informujemy, że Komisja Przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu nr P-17-1-PO2, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDAŃSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

——koniec wpisu nr 16——

 

22/EU/2017/BACKUP HARDWARE

30 listopada 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert w przetargu na zakup urządzeń do backupu wraz z oprogramowaniem. Szczegóły znajdują się w specyfikacji.

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
 3. Specyfikacja zamówienia
 4. Wzór umowy

Oferty należy nadsyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com lub w formie papierowaj do siedziby Spółki do dnia 08/12/2017 do godziny 11:00

Aktualizacja nr 1 (12/12/2017)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 22/EU/2017/BACKUP HARDWARE, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie wyników przetargu