Aktywne przetargi

07/EU/2018/CCTV Dostawa i montaż kamer CCTV

19 lipca 2018

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż kamer CCTV w kabinach operatorów suwnic nabrzeżowych typu STS oraz suwnic bramowych typu RTG.

 

Szczegóły postępowania:

1.Ogłoszenie o przetargu

2.Warunki przystąpienia do przetargu

3.Wzór umowy

Dokumentacja techniczna zostanie udostępniona wyłącznie na pisemne (w tym e-mail) zapytanie zainteresowanego.

Termin składania ofert: 03/08/2018 godz. 10:00

Aktualizacja Nr 1 (24/07/2018)

Zmianie ulega treść III Ogłoszenia o przetargu oraz sekcja I Warunków przystąpienia do przetargu.

1.Ogłoszenie o przetargu – Aktualizacja Nr 1

2.Warunki przystąpienia do przetargu – Aktualizacja Nr 1

Aktualizacja Nr 2 (31/07/2018)

Zmianie ulega termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert: 31/08/2018 godz. 10.00

1.Ogłoszenie o przetargu Aktualizacja Nr 2

2.Warunki przystąpienia do przetargu Aktualizacja nr 2

 

P-17-13-PO.6 Nadzór nad realizacją Projektu RailRMG – 1 Etap rozbudowy bocznicy kolejowej DCT

19 czerwca 2018

——Wpis nr 1 z dnia 19 czerwca 2018r.——

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania Ofert na nadzór nad realizacją projektu P-17-13-PO.5  Projekt Rail RMG  – 1 Etap  rozbudowy bocznicy kolejowej DCT (nr ref. zam. P-17-13-PO.6).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT GDAŃSK S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-15:30 do dnia: 25.07.2018r. do godz. 13:00.

——koniec wpisu nr 1——

——Wpis nr 2 z dnia 26 czerwca 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (1).

W celu ułatwienia przygotowywania Ofert umieszczamy edytowalną wersję Listy Sprawdzającej i Formularza Oferty (DOC).

——koniec wpisu nr 2——

——Wpis nr 3 z dnia 04 lipca 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (2).

——koniec wpisu nr 3——

——Wpis nr 4 z dnia 11 lipca 2018r.——

Zgodnie z p. IV Warunków Przetargu publikujemy ostateczne wersje Dokumentów Przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

——koniec wpisu nr 4——

——Wpis nr 5 z dnia 26 lipca 2018r.——

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do DCT Gdańsk SA do dnia 25.07.2018 r. wpłynęły Oferty następujących Oferentów:

 1. SGS Polska Sp. z o.o.
 2. Multiconsult Polska Sp. z o.o.
 3. TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
 4. EKOCENTRUM Sp. z o.o.

——koniec wpisu nr 5——

P-17-13-PO.5 Projekt RailRMG – 1 Etap rozbudowy bocznicy kolejowej DCT

27 kwietnia 2018

——Wpis nr 1 z dnia 27 kwietnia 2018r.——

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania Ofert na wykonanie rozbudowy bocznicy kolejowej DCT (nr ref. zam. P-17-13-PO.5).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

 • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
 • Warunki Przetargu (PDF)
 • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)
 • Zestawienie Ceny Ofertowej i Cena Skorygowana (PDF)
 • Wzór Umowy (PDF) wraz z załącznikami (WZ, 1, 2, 3, 4, 5)

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT GDAŃSK S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-15:30 do dnia: 12.06.2018r. do godz. 13:00.

——koniec wpisu nr 1——

——Wpis nr 2 z dnia 21 maja 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (1-3).

——koniec wpisu nr 2——

——Wpis nr 3 z dnia 25 maja 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (4-37).

Dodatkowo umieszczamy orzeczenia dotyczące istniejącej belki podsuwnicowej (część 1, część 2).

——koniec wpisu nr 3——

——Wpis nr 4 z dnia 29 maja 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (38-62).

——koniec wpisu nr 4——

——Wpis nr 5 z dnia 30.05.2018r.——

Zgodnie z p. IV Warunków Przetargu publikujemy ostateczne wersje Dokumentów Przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

Dodatkowo przedkładamy wykaz udostępnionych i obowiązujących dokumentów (PDF).

Z uwagi na zmieniony harmonogram postępowania przetargowego informujemy, że termin złożenia Ofert został zmieniony na 19.06.2018r.

——koniec wpisu nr 5——

——Wpis nr 6 z dnia 20.06.2018r.——

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do DCT Gdańsk SA do dnia 19.06.2018 r. wpłynęły Oferty następujących Oferentów:

 1. Konsorcjum: RoverPol Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Rover Alcisa S.A. – Partner Konsorcjum
 2. Konsorcjum: NDI S.A. – Lider Konsorcjum, NDI Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

——koniec wpisu nr 6——

03/PL/2018/Office – zakup 17 subskrypcji Office 365 Enterprise E

19 marca 2018

DCT ogłasza konkurs ofert na zakup 17 subskrypcji Office 365 Enterprise E

 Szczegóły:

Office 365 Enterprise E3

Ilość: 17 subsrypcji

Plan/Program produkut: CSP, Open lub MPSA (najtańszy z wariantów)

Ważność licencji: 06.04.2018 – 05.04.2019

 

Prosimy o przesłanie ofert na adres tenders-it@dctgdansk.com do dnia 27/03/2018 do godziny 11:00

 

 

P-17-1-PO.3 Nadzór nad realizacją Projektu T2B – 1 Etap rozbudowy terminalu T2

15 lutego 2018

——Wpis nr 1 z dnia 15 lutego 2018 r.——

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na pełnienie Nadzoru inwestorskiego nad pierwszym etapem rozbudowy terminalu T2 (zam. nr ref. P-17-1-PO.3).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

 • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
 • Warunki Przetargu (PDF)
 • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)
 • Wzór Umowy (PDF) wraz z Załącznikami

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 do dnia: 09/03/2018 r. do godz. 13:00

——koniec wpisu nr 1——

——Wpis nr 2 z dnia 23 lutego 2018 r.——

Z uwagi na pojawiające się trudności przy pobieraniu Załączników do Umowy (wpis z 15.02.2018) poniżej podajemy adresy, z których można pobrać dane:

——koniec wpisu nr 2—-

——Wpis nr 3 z dnia 28 luty 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (1-7).

——koniec wpisu nr 3——

——Wpis nr 4 z dnia 2 marca 2018 r.——

Zgodnie z p. IV Warunków Przetargu publikujemy ostateczne wersje Dokumentów Przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
 • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)

——koniec wpisu nr 4——

——Wpis nr 5 z dnia 6 marca 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (8).

W celu ułatwienia przygotowywania Ofert umieszczamy edytowalną wersję Listy Sprawdzającej i Formularza Oferty (DOC).

——koniec wpisu nr 5——

——Wpis nr 6 z dnia 12 marca 2018r.——

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do DCT Gdańsk SA do dnia 09.03.2018 r. wpłynęła Oferty następujących Oferentów:

 • ECM Group Polska S.A.
 • EKOCENTRUM Sp. z o.o.
 • SAFEGE S.A.S.

——koniec wpisu nr 6——

——Wpis nr 7 z dnia 11 kwietnia 2018r.——

Informujemy, że Komisja Przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu P-17-1-PO.3, ogłoszonego w Sumplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDAŃSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

——koniec wpisu nr 7——

 

01/2018/subskrypcja poczty Exchange

7 lutego 2018

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na w konkursie na zakup subskrypcji rocznej na pocztę Exchange

Liczba subskrypcji do odnowienia:350

Szczegóły:

350x ExchngOnlnPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVLOLP NL Annual

Lub

350x Exchange Online (Plan 2) w programie CSP

Lub

350x Exchange Online (Plan 2) w programie MPSA

 

Oferty proszę przesyłać na adres mailowy : przemyslaw.lenk@dctgdansk.com do dnia 16/02/2018 do godziny 11:00

Zapytanie ofertowe Nr 01/KO/2018

18 stycznia 2018

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego marki Lenovo, w ilościach i specyfikacji technicznej wskazanej w załączniku.

Termin składania ofert: 23/01/2018

Oferty proszę przesyłać na adres: cezary.osipuk@dctgdansk.com

Zapytanie_ofertowe_01_KO_2018

P-17-1-PO2 Projekt T2B – 1 Etap rozbudowy terminalu T2

16 stycznia 2018

——Wpis nr 1 z dnia 16 stycznia 2018 r.——

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na wykonanie Pierwszego Etapu rozbudowy terminalu T2 (zam. nr ref. P-17-1-PO2).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

 • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
 • Warunki Przetargu (PDF)
 • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)
 • Wzór Umowy (PDF)
 • Zestawienie Ceny Ofertowej i Cena Skorygowana (XLSX)

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 do dnia: 16/02/2018 r. do godz. 13:00

——koniec wpisu nr 1——

——Wpis nr 2 z dnia 17 stycznia 2018 r.——

Uzupełniamy Dokumentację Przetargową o Załączniki do dokumentów umieszczonych w wpisie nr 1.

PLIK ZIP Nr 1

PLIK ZIP Nr 2

——koniec wpisu nr 2——

——Wpis nr 3 z dnia 18 stycznia 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (1).20180118

——koniec wpisu nr 3——

——Wpis nr 4 z dnia 23 stycznia 2018 r.——

Z uwagi na pojawiające się trudności przy pobieraniu Załącznika nr 1 (PLIK ZIP Nr 1 wpis z 17.01.2018) podajemy dodatkowy adres, z którego można pobrać dane Załącznik nr 1

——koniec wpisu nr 4——

——Wpis nr 5 z dnia 23 stycznia 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (2).20180119

——koniec wpisu nr 5——

——Wpis nr 6 z dnia 26 stycznia 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (3).20180126

Równocześnie publikujemy korektę Listy Sprawdzającej i Formularza Oferty (PDF).

——koniec wpisu nr 6——

——Wpis nr 7 z dnia 2 lutego 2018 r.——

Informujemy, że udostępniamy kompletną rewizję dokumentacji. W szczególności zmianie uległy Rysunki przetargowe (część Załącznika nr 6 do Wymogów Zamawiającego) oraz Projekt budowlany sporządzony przez firmę Tebodin (Załącznik nr 1 do Wymogów Zamawiającego).

Rewizja Dokumentacji wykonawczej (Załącznik nr 5 do Wymogów Zamawiającego) zostanie opublikowana w ciągu paru dni.

——koniec wpisu nr 7——

——Wpis nr 8 z dnia 6 lutego 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (4-19).

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 ponownie udostępniamy Projekt budowlany sporządzony przez firmę Tebodin (Załącznik nr 1 do Wymogów Zamawiającego).

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 udostępniamy Decyzje dotyczące zezwolenia na usunięcie drzew.

——koniec wpisu nr 8——

——Wpis nr 9 z dnia 8 lutego 2018 r.——

Z uwagi na zmianę terminu złożenia Ofert, umieszczamy rewizje dokumentów opisujących Przetarg:

 • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
 • Warunki Przetargu (PDF)

Dokumentację wykonawczą (Załącznik nr 5 do Wymogów Zamawiającego) uzupełniamy o projekt organizacji ruchu.

——koniec wpisu nr 9——

——Wpis nr 10 z dnia 14 lutego 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (20-21).

Informujemy, że uzupełniamy teczkę I.B projektu budowlanego o kolejne uzgodnienia. Dodatkowo, uzupełniamy Dokumentację wykonawczą (Załącznik nr 5 do Wymogów Zamawiającego) o kompletną rewizję projektu organizacji ruchu.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 udostępniamy edytowalne wersje następujacych dokumentów:

 • Projekt budowlany sporządzony przez firmę Tebodin (Załącznik nr 1 do Wymogów Zamawiającego)

PLIK ZIP Nr 1

PLIK ZIP Nr 2

——koniec wpisu nr 10——

——Wpis nr 11 z dnia 14 lutego 2018 r.——

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 i poprzednim wpisem udostępniamy kompletną rewizję edytowalnej wersji Projektu organizacji ruchu (część Załącznika nr 5 do Wymogów Zamawiającego).

——koniec wpisu nr 11——

——Wpis nr 12 z dnia 16 lutego 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (22-24).

——koniec wpisu nr 12——

——Wpis nr 13 z dnia 21 lutego 2018 r.——

Zgodnie z p. IV Warunków Przetargu publikujemy ostateczne wersje Dokumentów Przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
 • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)
 • Wzór Umowy (PDF)

Równocześnie informujemy, że uzupełniamy teczkę I.B projektu budowlanego o kolejne uzgodnienia.

Dodatkowo przedkładamy wykaz udostępnionych i obowiązujących dokumentów (PDF).

——koniec wpisu nr 13——

——Wpis nr 14 z dnia 23 lutego 2018 r.——

W celu ułatwienia przygotowywania Ofert umieszczamy edytowalną wersję Listy Sprawdzającej i Formularza Oferty (DOC).

——koniec wpisu nr 14——

——Wpis nr 15 z dnia 6 marca 2018 r.——

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do DCT Gdańsk SA do dnia 26.02.2018 r. wpłynęła Oferta następującego Oferenta:

 • konsorcjum: Rover Rail Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Rover Alcisa S.A. – Partner Konsorcjum, Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A. – Partner Konsorcjum

——koniec wpisu nr 15——

——Wpis nr 16 z dnia 27 marca 2018 r.——

Informujemy, że Komisja Przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu nr P-17-1-PO2, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDAŃSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

——koniec wpisu nr 16——

 

22/EU/2017/BACKUP HARDWARE

30 listopada 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert w przetargu na zakup urządzeń do backupu wraz z oprogramowaniem. Szczegóły znajdują się w specyfikacji.

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
 3. Specyfikacja zamówienia
 4. Wzór umowy

Oferty należy nadsyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com lub w formie papierowaj do siedziby Spółki do dnia 08/12/2017 do godziny 11:00

Aktualizacja nr 1 (12/12/2017)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 22/EU/2017/BACKUP HARDWARE, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie wyników przetargu

21/EU/2017/BACKUP

30 listopada 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert w przetargu na zakup oprogramowania do backupu. Szczegóły znajduja się w specyfikacji.

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
 3. Specyfikacja zamówienia
 4. Wzór umowy

Oferty należy nadsyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com lub w formie papierowaj do siedziby Spółki do dnia 08/12/2017 do godziny 11:00

Aktualizacja nr 1 (13/12/2017)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 21/EU/2017/BACKUP, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie wyników przetargu

08/10/2017/Gondole – Usługa w zakresie przeglądów i napraw klatek bezpieczeństwa i gondol

19 października 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na w konkursie na świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw klatek bezpieczeństwa i gondol

 1. Szczegółowe Warunki Zamówienia
 2. Instrukcja eksploatacji Klatki Gondola 40′ v3
 3. Instrukcja eksploatacji Klatki Gondola 45′ v3
 4. klatka 1 – 3
 5. klatka 4 – 5
 6. platforma robocza
 7. pomost roboczy do wózków jezdniowych

Termin składania ofert ustalony został na 3 listopada 2017 r. do godziny 13.00 na adres e-mail: przemyslaw.lenk@dctgdansk.com