Aktywne przetargi

10/PL/2018/Stacja

16 listopada 2018

Szanowni Państwo,

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie:

 1. Stacji do mocowania kontenerów – 6 szt.
 2. Tablic informacyjnych – 2 szt.

zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna

Uprzejmie informujemy, że specyfikacja techniczna dostępna jest jedynie w j.angielskim.

Oferty proszę przesyłać najpóźniej do 30 listopada 2018 do godz. 11.00 na adres tenders@dctgdansk.com

Aktualizacja Nr 1

Uprzejmie informuję, że termin składania ofert zostaje przedłużony do piątku, 07/12/2018 do godz. 11.00.

 

P-18-6-PO.1 Wymiana oświetlenia/Lights replacement

28 września 2018

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany istniejącego oświetlenia metahalogenowego na oświetlenie typu LED na terenie DCT Gdańsk S.A.

DCT Gdansk S.A. invites to submit a price offer to replace existing metal-halide light with LED lighting in DCT Gdansk S.A.

Termin składania ofert/Deadline for offers submission: 22.10.2018

Zapytanie ofertowe

Request for proposal

07/EU/2018/CCTV Dostawa i montaż kamer CCTV

19 lipca 2018

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż kamer CCTV w kabinach operatorów suwnic nabrzeżowych typu STS oraz suwnic bramowych typu RTG.

 

Szczegóły postępowania:

1.Ogłoszenie o przetargu

2.Warunki przystąpienia do przetargu

3.Wzór umowy

Dokumentacja techniczna zostanie udostępniona wyłącznie na pisemne (w tym e-mail) zapytanie zainteresowanego.

Termin składania ofert: 03/08/2018 godz. 10:00

Aktualizacja Nr 1 (24/07/2018)

Zmianie ulega treść III Ogłoszenia o przetargu oraz sekcja I Warunków przystąpienia do przetargu.

1.Ogłoszenie o przetargu – Aktualizacja Nr 1

2.Warunki przystąpienia do przetargu – Aktualizacja Nr 1

Aktualizacja Nr 2 (31/07/2018)

Zmianie ulega termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert: 31/08/2018 godz. 10.00

1.Ogłoszenie o przetargu Aktualizacja Nr 2

2.Warunki przystąpienia do przetargu Aktualizacja nr 2

Aktualizacja Nr 3 (28/08/2018)

Zmianie ulega treść dokumentacji przetargowej. Poniżej do pobrania zaktualizowane dokumenty.

Ogłoszenie o przetargu v 3.0

Warunki przystąpienia do przetargu v 3.0

Wzór umowy świadczenia usług v 3.0

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

P-17-13-PO.6 Nadzór nad realizacją Projektu RailRMG – 1 Etap rozbudowy bocznicy kolejowej DCT

19 czerwca 2018

——Wpis nr 1 z dnia 19 czerwca 2018r.——

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania Ofert na nadzór nad realizacją projektu P-17-13-PO.5  Projekt Rail RMG  – 1 Etap  rozbudowy bocznicy kolejowej DCT (nr ref. zam. P-17-13-PO.6).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT GDAŃSK S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-15:30 do dnia: 25.07.2018r. do godz. 13:00.

——koniec wpisu nr 1——

——Wpis nr 2 z dnia 26 czerwca 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (1).

W celu ułatwienia przygotowywania Ofert umieszczamy edytowalną wersję Listy Sprawdzającej i Formularza Oferty (DOC).

——koniec wpisu nr 2——

——Wpis nr 3 z dnia 04 lipca 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (2).

——koniec wpisu nr 3——

——Wpis nr 4 z dnia 11 lipca 2018r.——

Zgodnie z p. IV Warunków Przetargu publikujemy ostateczne wersje Dokumentów Przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

——koniec wpisu nr 4——

——Wpis nr 5 z dnia 26 lipca 2018r.——

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do DCT Gdańsk SA do dnia 25.07.2018 r. wpłynęły Oferty następujących Oferentów:

 1. SGS Polska Sp. z o.o.
 2. Multiconsult Polska Sp. z o.o.
 3. TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
 4. EKOCENTRUM Sp. z o.o.

——koniec wpisu nr 5——

——Wpis nr 6 z dnia 09 października 2018r.——

Informujemy, że Komisja Przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu P-17-13-PO.6, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDAŃSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

——koniec wpisu nr 6——

P-17-13-PO.5 Projekt RailRMG – 1 Etap rozbudowy bocznicy kolejowej DCT

27 kwietnia 2018

——Wpis nr 1 z dnia 27 kwietnia 2018r.——

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania Ofert na wykonanie rozbudowy bocznicy kolejowej DCT (nr ref. zam. P-17-13-PO.5).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

 • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
 • Warunki Przetargu (PDF)
 • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)
 • Zestawienie Ceny Ofertowej i Cena Skorygowana (PDF)
 • Wzór Umowy (PDF) wraz z załącznikami (WZ, 1, 2, 3, 4, 5)

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT GDAŃSK S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-15:30 do dnia: 12.06.2018r. do godz. 13:00.

——koniec wpisu nr 1——

——Wpis nr 2 z dnia 21 maja 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (1-3).

——koniec wpisu nr 2——

——Wpis nr 3 z dnia 25 maja 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (4-37).

Dodatkowo umieszczamy orzeczenia dotyczące istniejącej belki podsuwnicowej (część 1, część 2).

——koniec wpisu nr 3——

——Wpis nr 4 z dnia 29 maja 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (38-62).

——koniec wpisu nr 4——

——Wpis nr 5 z dnia 30.05.2018r.——

Zgodnie z p. IV Warunków Przetargu publikujemy ostateczne wersje Dokumentów Przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

Dodatkowo przedkładamy wykaz udostępnionych i obowiązujących dokumentów (PDF).

Z uwagi na zmieniony harmonogram postępowania przetargowego informujemy, że termin złożenia Ofert został zmieniony na 19.06.2018r.

——koniec wpisu nr 5——

——Wpis nr 6 z dnia 20.06.2018r.——

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do DCT Gdańsk SA do dnia 19.06.2018 r. wpłynęły Oferty następujących Oferentów:

 1. Konsorcjum: RoverPol Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Rover Alcisa S.A. – Partner Konsorcjum
 2. Konsorcjum: NDI S.A. – Lider Konsorcjum, NDI Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

——koniec wpisu nr 6——

——Wpis nr 7 z dnia 01.10.2018r.——

Informujemy, że Komisja Przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu P-17-13-PO.5, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDAŃSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

——koniec wpisu nr 7——

03/PL/2018/Office – zakup 17 subskrypcji Office 365 Enterprise E

19 marca 2018

DCT ogłasza konkurs ofert na zakup 17 subskrypcji Office 365 Enterprise E

 Szczegóły:

Office 365 Enterprise E3

Ilość: 17 subsrypcji

Plan/Program produkut: CSP, Open lub MPSA (najtańszy z wariantów)

Ważność licencji: 06.04.2018 – 05.04.2019

 

Prosimy o przesłanie ofert na adres tenders-it@dctgdansk.com do dnia 27/03/2018 do godziny 11:00

 

 

P-17-1-PO.3 Nadzór nad realizacją Projektu T2B – 1 Etap rozbudowy terminalu T2

15 lutego 2018

——Wpis nr 1 z dnia 15 lutego 2018 r.——

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na pełnienie Nadzoru inwestorskiego nad pierwszym etapem rozbudowy terminalu T2 (zam. nr ref. P-17-1-PO.3).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

 • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
 • Warunki Przetargu (PDF)
 • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)
 • Wzór Umowy (PDF) wraz z Załącznikami

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 do dnia: 09/03/2018 r. do godz. 13:00

——koniec wpisu nr 1——

——Wpis nr 2 z dnia 23 lutego 2018 r.——

Z uwagi na pojawiające się trudności przy pobieraniu Załączników do Umowy (wpis z 15.02.2018) poniżej podajemy adresy, z których można pobrać dane:

——koniec wpisu nr 2—-

——Wpis nr 3 z dnia 28 luty 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (1-7).

——koniec wpisu nr 3——

——Wpis nr 4 z dnia 2 marca 2018 r.——

Zgodnie z p. IV Warunków Przetargu publikujemy ostateczne wersje Dokumentów Przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
 • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)

——koniec wpisu nr 4——

——Wpis nr 5 z dnia 6 marca 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (8).

W celu ułatwienia przygotowywania Ofert umieszczamy edytowalną wersję Listy Sprawdzającej i Formularza Oferty (DOC).

——koniec wpisu nr 5——

——Wpis nr 6 z dnia 12 marca 2018r.——

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do DCT Gdańsk SA do dnia 09.03.2018 r. wpłynęła Oferty następujących Oferentów:

 • ECM Group Polska S.A.
 • EKOCENTRUM Sp. z o.o.
 • SAFEGE S.A.S.

——koniec wpisu nr 6——

——Wpis nr 7 z dnia 11 kwietnia 2018r.——

Informujemy, że Komisja Przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu P-17-1-PO.3, ogłoszonego w Sumplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDAŃSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

——koniec wpisu nr 7——

 

01/2018/subskrypcja poczty Exchange

7 lutego 2018

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na w konkursie na zakup subskrypcji rocznej na pocztę Exchange

Liczba subskrypcji do odnowienia:350

Szczegóły:

350x ExchngOnlnPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVLOLP NL Annual

Lub

350x Exchange Online (Plan 2) w programie CSP

Lub

350x Exchange Online (Plan 2) w programie MPSA

 

Oferty proszę przesyłać na adres mailowy : przemyslaw.lenk@dctgdansk.com do dnia 16/02/2018 do godziny 11:00