Aktywne przetargi

Zapytanie ofertowe Nr 01/KO/2018

18 stycznia 2018

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego marki Lenovo, w ilościach i specyfikacji technicznej wskazanej w załączniku.

Termin składania ofert: 23/01/2018

Oferty proszę przesyłać na adres: cezary.osipuk@dctgdansk.com

Zapytanie_ofertowe_01_KO_2018

P-17-1-PO2 Projekt T2B – 1 Etap rozbudowy terminalu T2

16 stycznia 2018

——Wpis nr 1 z dnia 16 stycznia 2018 r.——

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na wykonanie Pierwszego Etapu rozbudowy terminalu T2 (zam. nr ref. P-17-1-PO2).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

 • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
 • Warunki Przetargu (PDF)
 • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)
 • Wzór Umowy (PDF)
 • Zestawienie Ceny Ofertowej i Cena Skorygowana (XLSX)

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 do dnia: 16/02/2018 r. do godz. 13:00

——koniec wpisu nr 1——

——Wpis nr 2 z dnia 17 stycznia 2018 r.——

Uzupełniamy Dokumentację Przetargową o Załączniki do dokumentów umieszczonych w wpisie nr 1.

PLIK ZIP Nr 1

PLIK ZIP Nr 2

——koniec wpisu nr 2——

——Wpis nr 3 z dnia 18 stycznia 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (1).20180118

——koniec wpisu nr 3——

22/EU/2017/BACKUP HARDWARE

30 listopada 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert w przetargu na zakup urządzeń do backupu wraz z oprogramowaniem. Szczegóły znajdują się w specyfikacji.

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
 3. Specyfikacja zamówienia
 4. Wzór umowy

Oferty należy nadsyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com lub w formie papierowaj do siedziby Spółki do dnia 08/12/2017 do godziny 11:00

Aktualizacja nr 1 (12/12/2017)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 22/EU/2017/BACKUP HARDWARE, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie wyników przetargu

21/EU/2017/BACKUP

30 listopada 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert w przetargu na zakup oprogramowania do backupu. Szczegóły znajduja się w specyfikacji.

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
 3. Specyfikacja zamówienia
 4. Wzór umowy

Oferty należy nadsyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com lub w formie papierowaj do siedziby Spółki do dnia 08/12/2017 do godziny 11:00

Aktualizacja nr 1 (13/12/2017)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 21/EU/2017/BACKUP, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie wyników przetargu

08/10/2017/Gondole – Usługa w zakresie przeglądów i napraw klatek bezpieczeństwa i gondol

19 października 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na w konkursie na świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw klatek bezpieczeństwa i gondol

 1. Szczegółowe Warunki Zamówienia
 2. Instrukcja eksploatacji Klatki Gondola 40′ v3
 3. Instrukcja eksploatacji Klatki Gondola 45′ v3
 4. klatka 1 – 3
 5. klatka 4 – 5
 6. platforma robocza
 7. pomost roboczy do wózków jezdniowych

Termin składania ofert ustalony został na 3 listopada 2017 r. do godziny 13.00 na adres e-mail: przemyslaw.lenk@dctgdansk.com

P-17-13-PO1 Zaprojektowanie rozbudowy i przebudowy bocznicy kolejowej DCT

22 sierpnia 2017

—Ogłoszenie. Wpis nr 1 z dnia 22/08/2017 r.—

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na zaprojektowanie rozbudowy i przebudowy bocznicy kolejowej DCT (zam. nr ref. P-17-13-PO1).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

 • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
 • Warunki Przetargu (PDF)
 • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (DOCX)
 • Wzór Umowy (PDF, załączniki ZIP)
 • Specyfikacja Przetargowa Zakresu Prac Projektowych (PDF, załączniki ZIP)

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 do dnia:  06/10/2017 r. do godz. 13:00.

—Koniec wpisu nr 1—

—Wpis nr 2 z dnia 15/09/2017 r.—

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (1-3). PLIK PDF.

—Koniec wpisu nr 2—

—Wpis nr 3 z dnia 20/09/2017 r.—

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na dwa dodatkowe pytania Ofernetów (1-5; PLIK PDF) oraz adekwatnie do odpowiedzi zmienioną treścią Ogłoszenia o Przetargu (PLIK PDF).

—Koniec wpisu nr 3—

—Wpis nr 4 z dnia 09/10/2017 r.—

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do DCT Gdańsk SA do dnia 06.10.2017 r. wpłynęły Oferty następujących Oferentów:

 • Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o.

—Koniec wpisu nr 4—

—Wpis nr 5 z dnia 07/11/2017 r.—

Informujemy, że w Komisja Przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu nr P-17-13-PO-1, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik)

—Koniec wpisu nr 5—

 

05/08/2017/Odnowienia wsparcia SA do MS Office Standard 2016.

22 sierpnia 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na w konkursie na zakup odnowienia wsparcia SA do MS Office Standard 2016

Szczegóły:

Liczba licencji do odnowienia:100

Numer licencji Open:65582291

Program nadrzędny: OPEN 95586098ZZS1708

Dopuszczamy opcję zakupu w programie CSP

Czas trwania odnowienia: 2 lata

 

Oferty proszę przesyłać na adres mailowy : przemyslaw.lenk@dctgdansk.com do dnia 01/09/2017 do godziny 11:00

 

03/KO/2017/BNF Obsługa świadczeń pozapłacowych dla pracowników DCT GDAŃSK S.A.

21 czerwca 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania ofert na w konkursie na „Obsługę świadczeń pozapłacowych dla pracowników DCT GDAŃSK S.A.

Szczegółowe Warunki Zamówienia wraz z formularzem ofertowym

Oferty należy przesyłać w terminie do 07 lipca 2017 r. do godziny 11.00 na adres e-mail: cezary.osipuk@dctgdansk.com

Aktualizacja nr 1 (07/07/2017)

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zapytania dostawców uprzejmie informuję, że termin składania ofert został przedłużony do 14 lipca 2017 do godz. 11.00

P-17-1-PO1 Zaprojektowanie rozbudowy terminalu – faza T2B

9 czerwca 2017

—Ogłoszenie. Wpis nr 1 z dnia 09/06/2017 r.—

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na zaprojektowanie rozbudowy terminalu – faza T2B (zam. nr ref. P-17-1-PO1).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

 • Ogłoszenie o Przetargu (PLIK PDF)
 • Warunki Przetargu (PLIK PDF)
 • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty  (wersja edytowalna – PLIK DOCX).
 • Wzór Umowy (PLIK PDF) z Załącznikami do Wzoru Umowy  (PLIK ZIP), w tym Zał. 2 – Specyfikacja Przetargowa Zakresu Prac Projektowych (PLIK PDF)

Jednocześnie informujemy, że załączniki do Specyfikacji Przetargowej Zakresu Prac Projektowych są dostępne na żądanie. W tym celu prosimy o kontakt na adres e-mail: tenders-infra@dctgdansk.com .

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 do dnia:  04/07/2017 r. do godz. 13:00

—Koniec wpisu nr 1—

—Wpis nr 2 z dnia 22/06/2017 r.—

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami Zamawiającego na pytania Oferentów.

Plik: Odpowiedzi 1-15 (PDF)

—Koniec wpisu nr 2—

—Wpis nr 3 z dnia 28/06/2017 r.—

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami Zamawiającego na pytania Oferentów.

Plik: Odpowiedzi 16-27 (PDF)

—Koniec wpisu nr 3—

—Wpis nr 4 z dnia 29/06/2017 r.—

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie Oferenta nr 28, oraz do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do Ogłoszenia o Przetargu, Fromularza Oferty i Wzoru Umowy.

Plik: Odpowiedź 28 (PDF)

Plik: Zmienione Dokumenty Przetargowe (ZIP/PDF, zmiany w trybie śledzenia zmian)

—Koniec wpisu nr 4—

—Wpis nr 5 z dnia 03/07/2017—

Informujemy, że otwarcie Ofert odbędzie się o godz. 13:30 dnia 04/07/2017 r. w DCT Gdańsk SA  (ul. Kontenerowa 7, Gdańsk).

Oferentów, którzy złożyli Oferty i są zainteresowani udziałem w otwarciu ofert prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres  tenders-infra@dctgdansk.com do 4 lipca 2017 r. do godz. 12:00. W treści wiadomości prosimy o podanie imion i nazwisk osób reprezentujących Oferenta. Ze względu na ograniczane miejsce, Zamawiający dopuszcza, aby Oferent był reprezentowany przez maksymalnie 2 osoby.

—Koniec wpisu nr 5—

—Wpis nr 6 z dnia 05/07/2017—

Informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do DCT Gdańsk SA wpłynęły Oferty następujących Oferentów:

 • Multiconsult Polska sp. z o.o.
 • TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
 • TEBODIN POLAND Sp. z o.o.
 • PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o.

—Koniec wpisu nr 6—

—Wpis nr 7 z dnia 20/07/2017—

Informujemy, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu nr P-17-1-PO-1, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

—Koniec wpisu nr 7—

 

P-15-1-PO2 Rozdzielenie kanalizacji technologicznej od kanalizacji sanitarnej na terenie DCT w Gdańsku

17 maja 2017

—Ogłoszenie. Wpis nr 1 z dnia 17/05/2017—

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie i budowę rozdzielenia kanalizacji technologicznej od kanalizacji sanitarnej na terenie DCT Gdańsk S.A.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 do dnia:
19/06/2017 r. do godz. 13:00

—Koniec wpisu nr 1—

—Wpis nr 2 z dnia 17/05/2017—

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na obowiązek odbycia wizji lokalnej przez oferenta jako warunek złożenia oferty. Prosimy o zapoznanie się z punktem VI ust. 7 Warunków Przetargu. Wizja lokalna odbędzie się 29.05.2017 (poniedziałek) o godz. 10:00.

—Koniec wpisu nr 2—

—Wpis nr 3 z dnia 07/06/2017—

Zapraszamy do zapoznania się z Odpowiedziami na pytania Oferentów (plik) oraz o pobranie powiązanego z nimi zestawu dokumentów (plik).

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległ zapis pkt 5 ust. 9 Warunków Przetargu (plik). Jego nowe brzmienie to:

Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej – zwłaszcza te opisane w podpunkcie 6 (b) i (c) powyżej uważa się za złożone w wymaganym terminie, jeżeli ich treść (tożsama z wersją elektroniczną) dotrze w formie papierowej do Zamawiającego na adres korespondencyjny (podany w pkt I Ogłoszenia o przetargu) najpóźniej w wymaganym dniu.

—Koniec wpisu nr 3—

—Wpis nr 4 z dnia 13/06/2017—

W związku z pytaniem Oferenta, Zamawiający zmiania termin składania ofert. Nowy termin składania ofert to 22/06/2017 r., godz. 13:00.

Jednoczesnie, termin otwarcia ofert zostaje przesunięty odpowiednio na 22/06/2017 r. na godz. 13:30.

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie 13 (plik).

Pozostałe daty Harmonogramu Przetargu (por. Warunki Przetargu) pozostają bez zmian.

—Koniec wpisu nr 4—

—Wpis nr 5 z dnia 14/06/2017—

Informujemy, że otwarcie Ofert odbędzie się o godz. 13:30 22/06/2017 r. w DCT Gdańsk SA  (ul. Kontenerowa 7, Gdańsk).

Oferentów, którzy złożyli Oferty i są zainteresowani udziałem w otwarciu ofert prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres  tenders-infra@dctgdansk.com do 21 czerwca 2017r. do godz. 15:00. W treści wiadomości prosimy o podanie imion i nazwisk osób reprezentujących oferenta. Zamawiający dopuszcza, aby oferent był reprezentowany przez maksymalnie 3 osoby.

—Koniec wpisu nr 5—

—Wpis nr 6 z dnia 05/07/2017—

Informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do terminu otwarcia ofert wpłynęła do DCT Gdańsk SA jedna Oferta, złożona przez firmę „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.

—Koniec wpisu nr 6—

———————————————————————-

—Wpis nr 7 z dnia 18/07/2017—

Informujemy, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu nr P-15-1-PO.2, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie wyników przetargu

—Koniec wpisu nr 7—

 

12/EU/2016/EDI – system zarządzania i publikowania usług API

21 listopada 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na zakup systemu zarządzania i publikowania usług API (appliance for EDI storage)

Termin składania ofert: 02 grudnia 2016 godz. 12.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com

 

Aktualizacja nr 1 (09/12/2016)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 12/EU/2016/EDI, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

01/11/IT – zakup 20 licencji Microsoft Office z 2 letnim Software Assurance w ramach programu OLP

15 listopada 2016

DCT ogłasza konkurs ofert 01/11/IT na zakup 20 licencji Microsoft Office z 2 letnim Software Assurance w ramach programu OLP.

Szczegóły zamówienia:

P/N: 021-05429 (jest to numer jednoznacznie identyfikujący powyższe wymaganie)

Nazwa licencji: OfficeSTD SNGL LicSAPk OLP NL

Język pakietu: Angielski

Realizacja: do 15 grudnia 2016

Płatność: 100% po dostawie na podstawie wystawionej faktury z terminem płatności 14 dni.

Zapraszamy do składania ofert cenowych na adres przemyslaw.lenk@dctgdansk.com do dnia 25/11/2016 do godziny 14:00

 

Aktualizacja nr 1 (30/11/2016)

Zamawiający informuje, że w dniu 30/11/2016 Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 01/11/IT, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie wyników konkursu

06/ES/2016 – ATESTACJA ZAWIESI I SYSTEMÓW PODNOSZENIA

26 października 2016

DCT Gdańsk S.A. zaprasza do składania ofert na usługi związane z atestacją zawiesi oraz innych systemów podnoszenia.

Termin składania ofert: 07 listopad 2016

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty na atestację zawiesi i systemów podnoszenia
 2. Formularz cenowy

 

Aktualizacja nr 1 (04/11/2016)

Niniejszym informujemy, iż w odpowiedzi na prośby napływające ze strony oferentów przedłużamy termin składania ofert do czwartku tj. 10/11/2016.

11/EU/2016/WIFI – (access points)

19 października 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę 12-tu punktów dostępowych sieci bezprzewodowej (access points).

Termin składania ofert: 28 października 2016 godz. 11.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com

 

Aktualizacja nr 1 (08/11/2016)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 11/EU/2016/WIFI, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Ogłoszenie o Wyborze najkorzystniejszej oferty

 

10/EU/2016/CCTV RTG&ECH

13 października 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę systemu kamer CCTV dla dźwigów RTG oraz ECH.

Termin składania ofert: 21 października 2016 godz. 13.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com

 

Aktualizacja nr 1 (18/10/2016)

Informujemy, iż w dniu 19/10/2016 o godzinie 9:00 Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej. W tym celu prosimy o wcześniejsze przesłanie zgłoszenia wraz z imieniem i nazwiskiem oraz numerem dowodu osobistego osoby, która pragnie uczestniczyć w wizji lokalnej na adres tenders-it@dctgdansk.com

 

Aktualizacja nr 2 (25/10/2016)

Zamawiający informuje, że w dniu 25/10/2016 Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 10/EU/2016/CCTV RTG&ECH, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY