Aktywne przetargi

03/PM/2019/FLK8T Otwarty konkurs ofert na zakup i dostawę wozu widłowego o udźwigu do 8 ton.

11 października 2019

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza otwarty konkurs ofert na zakup i dostawę wozu widłowego o udźwigu do 8 ton.

Szczegóły postępowania:

 • Termin składania ofert: 25.10.2019, do godziny 15:00.
 • Kryterium oceny ofert: cena 100%.
 • Oferta powinna zostać złożona w formie uzupełnionej tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do postępowania oraz powinna zawierać specyfikację techniczną oferowanego wozu.
 • Oferty proszę przesyłać na adres mailowy pawel.mazur@dctgdansk.com.
 • Oczekiwany termin realizacji dostawy: do 20 tygodni od momentu podpisania umowy.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru dowolnej oferty oraz odwołania konkursu na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.
 • Obowiązują warunki dostawy (OWZ) stanowiące załącznik do postępowania.
  Załączniki:
  Zapytanie ofertowe 03.PM.2019.FLK8t
  Zał. 1. TechSpec – FKL_8T_20190806PSA.
  Zał. 2. Formularz cenowy
  OWZ

Update I [25/10/2019]

Przesunięty został termin składania ofert na dzień 08/11/2019r., do godziny 15:00.

Update II [08/11/2019]

Przesunięty został termin składania ofert na dzień 18/11/2019r., do godziny 15:00.

Aktualizacja I do Specyfikacji Technicznej

Aktualizacja I do Specyfikacji Technicznej w trybie śledzenia zmian

07/ES/2019/CISCO Otwarty konkurs ofert na zakup i dostawę bezprzewodowych punktów dostępowych Cisco

28 sierpnia 2019

Szanowni Państwo,

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza otwarty konkurs ofert na zakup i dostawę bezprzewodowych punktów dostępowych CISCO.

Szczegóły postępowania:

 • Termin składania ofert: 05.09.2019 do końca dnia
 • Kryterium oceny ofert: cena 100%
 • Oferta powinna zostać złożona w formie uzupełnionej tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do postępowania
 • Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą
 • Oferta powinna zawierać warunki gwarancji
 • Oczekiwany termin realizacji dostawy: 14.10.2019
 • Obowiązują warunki dostawy (OWZ) stanowiące załącznik nr 2 do postępowania
 • Oferty prosze przesyłać na adres mailowy edyta.schodowska@dctgdansk.com
 • Osoba kontaktowa: p.Edyta Schodowska tel. 058 737 90 24

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru dowolnej oferty, oraz odwołania konkursu na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1 – tabela ofertowa

Załącznik nr 2 – OWZ PL

 

 

P-19-4-PO1 PROJEKT PRZEBUDOWY/NADBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SZATNIOWEGO – DOBUDOWA PIĘTRA WRAZ Z ARANŻACJĄ ISTNIEJĄCEGO PIĘTRA

13 maja 2019

——Wpis nr 1 z dnia 13 maja 2019r.——

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania Ofert w postępowaniu:

P-19-4-PO1 PROJEKT PRZEBUDOWY/NADBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SZATNIOWEGO – DOBUDOWA PIĘTRA WRAZ Z ARANŻACJĄ ISTNIEJĄCEGO PIĘTRA

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT GDAŃSK S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-15:30 do dnia: 03.06.2019r. do godz. 13:00.

——koniec wpisu nr 1——

——Wpis nr 2 z dnia 22 maja 2019r.——

Zapraszamy do zapoznanie się z tabelą pytań i odpowiedzi (1-1) (PDF)

——koniec wpisu nr 2——

——Wpis nr 3 z dnia 27 maja 2019r.——

Na prośbę oferentów – udostępniamy dotychczasowe projekty dot. przedmiotu zamówienia, w wersji:

 • projekt budowlany (link: PDF)
 • projekt zamienny (link: PDF)
 • projekt powykonawczy (link: PDF)

——koniec wpisu nr 3——

——Wpis nr 4 z dnia 31 maja 2019r.——

W związku z otrzymaniem pytań do umowy, Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert.

Dotychczasowy termin (03.06.2019r. do godz. 13:00) został zmieniony na:

07.06.2019 r. (piątek) do godz. 13:00

Odpowiednio termin otwarcia ofert zostaje zmieniony na 07.06.2019r. do godz. 13:30.

——koniec wpisu nr 4——

——Wpis nr 5 z dnia 31 maja 2019r.——

Zamawiający publikuje tabelę pytań i odpowiedzi (PDF) oraz:

 • aktualny wzór umowy (PDF)
 • plik prezentujący zmiany do wzoru umowy (PDF)

——koniec wpisu nr 5——

 

02/CO/2019/SEC – Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu obiektu administrowanego przez DCT Gdańsk S.A.

1 lutego 2019

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania ofert na usługę w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu obiektu administrowanego przez DCT Gdańsk S.A.

Szczegóły postępowania:

 1.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik)

 

Termin składania ofert: do 28/02/2019 godz. 10:00. Oferty proszę kierować na adres cezary.osipuk@dctgdansk.com

 

 

10/PL/2018/Stacja

16 listopada 2018

Szanowni Państwo,

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie:

 1. Stacji do mocowania kontenerów – 6 szt.
 2. Tablic informacyjnych – 2 szt.

zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna

Uprzejmie informujemy, że specyfikacja techniczna dostępna jest jedynie w j.angielskim.

Oferty proszę przesyłać najpóźniej do 30 listopada 2018 do godz. 11.00 na adres tenders@dctgdansk.com

Aktualizacja Nr 1

Uprzejmie informuję, że termin składania ofert zostaje przedłużony do piątku, 07/12/2018 do godz. 11.00.

 

P-18-6-PO.1 Wymiana oświetlenia/Lights replacement

28 września 2018

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany istniejącego oświetlenia metahalogenowego na oświetlenie typu LED na terenie DCT Gdańsk S.A.

DCT Gdansk S.A. invites to submit a price offer to replace existing metal-halide light with LED lighting in DCT Gdansk S.A.

Termin składania ofert/Deadline for offers submission: 22.10.2018

Zapytanie ofertowe

Request for proposal

07/EU/2018/CCTV Dostawa i montaż kamer CCTV

19 lipca 2018

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż kamer CCTV w kabinach operatorów suwnic nabrzeżowych typu STS oraz suwnic bramowych typu RTG.

 

Szczegóły postępowania:

1.Ogłoszenie o przetargu

2.Warunki przystąpienia do przetargu

3.Wzór umowy

Dokumentacja techniczna zostanie udostępniona wyłącznie na pisemne (w tym e-mail) zapytanie zainteresowanego.

Termin składania ofert: 03/08/2018 godz. 10:00

Aktualizacja Nr 1 (24/07/2018)

Zmianie ulega treść III Ogłoszenia o przetargu oraz sekcja I Warunków przystąpienia do przetargu.

1.Ogłoszenie o przetargu – Aktualizacja Nr 1

2.Warunki przystąpienia do przetargu – Aktualizacja Nr 1

Aktualizacja Nr 2 (31/07/2018)

Zmianie ulega termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert: 31/08/2018 godz. 10.00

1.Ogłoszenie o przetargu Aktualizacja Nr 2

2.Warunki przystąpienia do przetargu Aktualizacja nr 2

Aktualizacja Nr 3 (28/08/2018)

Zmianie ulega treść dokumentacji przetargowej. Poniżej do pobrania zaktualizowane dokumenty.

Ogłoszenie o przetargu v 3.0

Warunki przystąpienia do przetargu v 3.0

Wzór umowy świadczenia usług v 3.0

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

P-17-13-PO.6 Nadzór nad realizacją Projektu RailRMG – 1 Etap rozbudowy bocznicy kolejowej DCT

19 czerwca 2018

——Wpis nr 1 z dnia 19 czerwca 2018r.——

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania Ofert na nadzór nad realizacją projektu P-17-13-PO.5  Projekt Rail RMG  – 1 Etap  rozbudowy bocznicy kolejowej DCT (nr ref. zam. P-17-13-PO.6).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT GDAŃSK S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-15:30 do dnia: 25.07.2018r. do godz. 13:00.

——koniec wpisu nr 1——

——Wpis nr 2 z dnia 26 czerwca 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (1).

W celu ułatwienia przygotowywania Ofert umieszczamy edytowalną wersję Listy Sprawdzającej i Formularza Oferty (DOC).

——koniec wpisu nr 2——

——Wpis nr 3 z dnia 04 lipca 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (2).

——koniec wpisu nr 3——

——Wpis nr 4 z dnia 11 lipca 2018r.——

Zgodnie z p. IV Warunków Przetargu publikujemy ostateczne wersje Dokumentów Przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

——koniec wpisu nr 4——

——Wpis nr 5 z dnia 26 lipca 2018r.——

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do DCT Gdańsk SA do dnia 25.07.2018 r. wpłynęły Oferty następujących Oferentów:

 1. SGS Polska Sp. z o.o.
 2. Multiconsult Polska Sp. z o.o.
 3. TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
 4. EKOCENTRUM Sp. z o.o.

——koniec wpisu nr 5——

——Wpis nr 6 z dnia 09 października 2018r.——

Informujemy, że Komisja Przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu P-17-13-PO.6, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDAŃSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

——koniec wpisu nr 6——

P-17-13-PO.5 Projekt RailRMG – 1 Etap rozbudowy bocznicy kolejowej DCT

27 kwietnia 2018

——Wpis nr 1 z dnia 27 kwietnia 2018r.——

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania Ofert na wykonanie rozbudowy bocznicy kolejowej DCT (nr ref. zam. P-17-13-PO.5).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

 • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
 • Warunki Przetargu (PDF)
 • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)
 • Zestawienie Ceny Ofertowej i Cena Skorygowana (PDF)
 • Wzór Umowy (PDF) wraz z załącznikami (WZ, 1, 2, 3, 4, 5)

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT GDAŃSK S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-15:30 do dnia: 12.06.2018r. do godz. 13:00.

——koniec wpisu nr 1——

——Wpis nr 2 z dnia 21 maja 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (1-3).

——koniec wpisu nr 2——

——Wpis nr 3 z dnia 25 maja 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (4-37).

Dodatkowo umieszczamy orzeczenia dotyczące istniejącej belki podsuwnicowej (część 1, część 2).

——koniec wpisu nr 3——

——Wpis nr 4 z dnia 29 maja 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (38-62).

——koniec wpisu nr 4——

——Wpis nr 5 z dnia 30.05.2018r.——

Zgodnie z p. IV Warunków Przetargu publikujemy ostateczne wersje Dokumentów Przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

Dodatkowo przedkładamy wykaz udostępnionych i obowiązujących dokumentów (PDF).

Z uwagi na zmieniony harmonogram postępowania przetargowego informujemy, że termin złożenia Ofert został zmieniony na 19.06.2018r.

——koniec wpisu nr 5——

——Wpis nr 6 z dnia 20.06.2018r.——

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do DCT Gdańsk SA do dnia 19.06.2018 r. wpłynęły Oferty następujących Oferentów:

 1. Konsorcjum: RoverPol Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Rover Alcisa S.A. – Partner Konsorcjum
 2. Konsorcjum: NDI S.A. – Lider Konsorcjum, NDI Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

——koniec wpisu nr 6——

——Wpis nr 7 z dnia 01.10.2018r.——

Informujemy, że Komisja Przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu P-17-13-PO.5, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDAŃSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

——koniec wpisu nr 7——

03/PL/2018/Office – zakup 17 subskrypcji Office 365 Enterprise E

19 marca 2018

DCT ogłasza konkurs ofert na zakup 17 subskrypcji Office 365 Enterprise E

 Szczegóły:

Office 365 Enterprise E3

Ilość: 17 subsrypcji

Plan/Program produkut: CSP, Open lub MPSA (najtańszy z wariantów)

Ważność licencji: 06.04.2018 – 05.04.2019

 

Prosimy o przesłanie ofert na adres tenders-it@dctgdansk.com do dnia 27/03/2018 do godziny 11:00