Zakończone przetargi

09/10/2017/CISCO

19 października 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na w konkursie na zakup licencji Cisco oraz aktualizacji systemu.

Szczegóły zamówienia:

 1. Cisco Identity Services Engine 250 EndPoint Base License (L-ISE-BSE-250=) – jeden pakiet zawierający 250 licencji
 2. Cisco ISE Device Admin License (L-ISE-TACACS=) – jedna licencja
 3. 2 sztuki Cisco Identity Services Engine Migration VM (eDelivery – R-ISE-VM-M-K9=) + 12 miesięcy wsparcia

Termin składania ofert ustalony został na 31 październia 2017 r. do godziny 13.00 na adres e-mail: przemyslaw.lenk@dctgdansk.com

15/EU/2017/VNX – Zakup dysków do macierzy VNX

30 sierpnia 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert w przetargu na zakup systemu pamięci masowej DELL EMC VNX wraz ze wsparciem. Szczegóły znajduja się w specyfikacji.

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
 3. Specyfikacja zamówienia
 4. Wzór umowy
 5. Wzór oświadczenia

Oferty należy nadsyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com lub w formie papierowaj do siedziby Spółki do dnia 08/09/2017 do godziny 11:00

 

Aktualizacja nr 1 (27/09/2017)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 15/EU/2017/VNX, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

14/EU/2017/FUDO – dostawa urządzeń do nagrywania sesji zdalnego dostępu

24 lipca 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na dostawę urządzeń do nagrywania sesji zdalnego dostępu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3.  Wzór umowy

Specyfikacja techniczna zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie po otrzymaniu pisemnego wniosku o przesłanie specyfikacji. Wniosek może zostać przesłany za pośrednictwem poczty e-mail na adres tenders-it@dctgdansk.com.

Termin składania ofert: 4 sierpnia 2017 do godz. 11:00Aktualizacja nr 1 (16/08/2017)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 14/EU/2017/FUDO, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Ogłoszenie wyników przetargu

11/EU/2017/WIFI – zakup 12 puntów dostępowych do sieci bezprzewodowej (access point)

20 lipca 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na dostawę 12 puntów dostępowych do sieci bezprzewodowej (access point).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3. Oświadczenie dostawcy o spełnianiu warunków przetargu

4. Wzór umowy

Specyfikacja techniczna zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie po otrzymaniu pisemnego wniosku o przesłanie specyfikacji. Wniosek może zostać przesłany za pośrednictwem poczty e-mail na adres tenders-it@dctgdansk.com.

Termin składania ofert: 4 sierpnia 2017 do godz. 11:00

 

Aktualizacja nr 1 (16/08/2017)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 11/EU/2017/WIFI, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Ogłoszwenie wynikow przetargu

12/EU/2017/IT – zakup rozwiązania z dziedziny bezpieczenstwa IT

17 lipca 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na zakup rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa IT.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3. Oświadczenie dostawcy o spełnianiu warunków przetargu

Specyfikacja techniczna zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie po otrzymaniu pisemnego wniosku o przesłanie specyfikacji. Wniosek może zostać przesłany za pośrednictwem poczty e-mail na adres tenders-it@dctgdansk.com.

Termin składania ofert: 31 lipca 2017 do godz. 14:00

Aktualizacja nr 1 (17/08/2017)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 12/EU/2017/IT, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

07/EU/2017/GNS – Zakup stacji do prostowania tzw. „Gęsich Szyi”

23 czerwca 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert dostawę stacji do prostowania tzw. „Gęsich Szyi”.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3. Oświadczenie dostawcy o psełnianiu warunków przetargu

Specyfikacja techniczna zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie po otrzymaniu pisemnego wniosku o przesłanie specyfikacji. Wniosek może zostać przesłany za pośrednictwem poczty e-mail na adres tenders@dctgdansk.com

Termin składania ofert: 14 lipca 2017 do godz. 10:00

 

Aktualizacja nr 1 (11/07/2017)

Niniejszym informujemy, iż w odpowiedzi na otrzymany wniosek zmianie uległ termin składania ofert. Nowy termin składania ofert to 21 lipca 2017 do godz. 14:00

 

Aktualizacja nr 2 (21/07/2017)

Niniejszym informujemy, iż w odpowiedzi na otrzymany wniosek zmianie uległ termin składania ofert. Nowy termin składania ofert to 28 lipca 2017 do godz. 11:00

 

Aktualizacja nr 3 (16/08/2017)

Zamawiający informuje, z powodu braku uzyskania ważnych ofert w przetargu 07/EU/2017/GNS, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. Przetarg został unieważniony bez wyboru dostawcy.

 1. Ogłoszenie o unieważnieniu oferty

02/06/2017/PPOŻ – Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie DCT Gdańsk S.A.

14 czerwca 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na w konkursie na świadczenie usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie terminalu

Szczegółowe Warunki Zamówienia wraz z formularzem ofertowym znajda Państwo Tu

Termin składania ofert ustalony został na 28 czerwca 2017 r. do godziny 13.00 na adres e-mail: przemyslaw.lenk@dctgdansk.com

Aktualizacja nr 1 (12/07/2017)

Ogłoszenie o wynikach przetargu >

 

Konkurs ofert nr 01/05/2017/CO – Bariery betonowe

9 maja 2017

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza konkurs ofert na dostawę:

 1. Bariera betonowa typu Jersey (nowa lub używana) zgodna z załączoną specyfikacją techniczną – ilość 300 szt.

Specyfikacja techniczna

Oferty należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektornicznej na adres: cezary.osipuk@dctgdansk.com w terminie do 16 maja 2017 godz. 15.00

DCT GDAŃSK S.A. zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty  i podania przyczyny.

05/EU/2017/HAMIMV – Linia diagnostyczna hamulców

25 kwietnia 2017

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza przetarg Nr 05/EU/2017/HAMIMV na dostawę linii diagnostycznej do badania hamulców w ciągnikach terminalowych IMV

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3. Oświadczenie dostawcy

4. Wzór umowy

Aktualizacja nr 1 (12/05/2017)

Pytania/odpowiedzi dostawców do specyfikacji technicznej

Pytania/odpowiedzi dostawców do umowy

Aktualizacja nr 2 (07-06-2017)

Ogłoszenie o wynikach przetargu

 

 

06/EU/2017/OILRTG System automatycznego smarowania na RTG i STS

12 kwietnia 2017

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza przetarg Nr 06/EU/2017/OILRTG na dostawę systemu to automatycznego smarowania wybranych komponentów suwnic RTG i STS

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3. Oświadczenie dostawcy o psełnianiu warunków przetargu

Specyfikacja techniczna zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie po otrzymaniu pisemnego wniosku o przesłanie specyfikacji. Wniosek może zostać przesłany za pośrednictwem poczty e-mail na adres tenders@dctgdansk.com

Termin składania ofert: 25 kwietnia 2017 10:00

 

 

04/EU/2017/AER Podnośnik przegubowy

17 marca 2017

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza przetarg Nr 04/EU/2017/AER na dostawę podnośnika przegubowego

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3. Wzór umowy

4. Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie po otrzymaniu pisemnego wniosku o przesłanie specyfikacji. Wniosek może zostać przesłany za pośrednictwem poczty e-mail na adres tenders@dctgdansk.com

Termin składania ofert: 31 marzec 10:00

Aktualizacja Nr 1 (27/03/2017)

Informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do 10 kwietnia 2017 godz. 10:00.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie pytania dotyczące specyfikacji technicznej lub wzoru umowy powinny być przesłane na załączonym formularzu

Formularz pytań i odpowiedzi do specyfikacji technicznej

Formularz pytań i odpowiedzi do wzoru umowy

Aktualizacja Nr 2 (28/03/2017)

Zmianie ulega treść Ogłoszenia o przetargu. Dotyczy wartości zamówienia – powyżej 30.000 EUR

Aktualizacja Nr 3 (28/03/2017)

Pytania/Odpowiedzi do umowy

Aktualizacja Nr 4 (03/04/2017)

Pytania/Odpowiedzi do specyfikacji technicznej

Aktualizacja Nr 5 (07/04/2017)

Informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do 18 kwietnia 2017 godz. 10:00.

Aktualizacja Nr 6 (24/04/2017)

Ogłoszenie o wynikach przetargu

 

 

01/EU/2017/OIL Dostawa i montaż systemu automatycznej kontroli stanu oleju silnikowego

16 lutego 2017

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza przetarg Nr 01/EU/2017 na dostawę i montaż systemu automatycznej kontroli stanu oleju silnikowego w suwnicach RTG

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3. Oświadczenie o akceptacji warunków postepowania przetargowego

Specyfikacja techniczna zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie po otrzymaniu pisemnego wniosku o przesłanie specyfikacji. Wniosek może zostać przesłany za pośrednictwem poczty e-mail na adres tenders@dctgdansk.com

Termin składania ofert: 03 marzec 14:00

 

P-15-3 Demontaż wagi samochodowej

13 lutego 2017

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót polegających na demontażu wagi samochodowej na terenie DCT Gdańsk SA.

Szczegóły zapytania znajdują się w pliku PDF: ZAPYTANIE OFERTOWE

Dokumentacja techniczna dostępna jest pod LINKIEM, oraz w wersji PDF.

Termin składania ofert: 16/02/2017.

P-12-5-PO77 Naprawa ogrodzenia kompensacji przyrodniczej

13 lutego 2017

DCT Gdańsk S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej na prace polecające na naprawie uszkodzonego ogrodzenia terenu kompensacji ornitologicznej oraz na usunięciu wierzchniej warstwy wydmy z wybranych miejsc na terenie kompensacji ornitologicznej terminala kontenerowego DCT Gdańsk S.A.

Termin składania ofert: 20 lutego 2017 r.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w pliku ZAPYTANIE OFERTOWE

 

13/EU/2016/Wciągarka

30 listopada 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę wciagraki linowej do dla suwnic portowych.

Termin składania ofert: 09 grudnia 2016 godz. 12.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Wzór umowy
4.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders@dctgdansk.com

Aktualizacja nr 1 (03/01/2017)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 13/EU/2016/WCIĄGARKA, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

11/EU/2016/WIFI – (access points)

19 października 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę 12-tu punktów dostępowych sieci bezprzewodowej (access points).

Termin składania ofert: 28 października 2016 godz. 11.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com

 

Aktualizacja nr 1 (08/11/2016)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 11/EU/2016/WIFI, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Ogłoszenie o Wyborze najkorzystniejszej oferty

 

10/EU/2016/CCTV RTG&ECH

13 października 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę systemu kamer CCTV dla dźwigów RTG oraz ECH.

Termin składania ofert: 21 października 2016 godz. 13.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com

 

Aktualizacja nr 1 (18/10/2016)

Informujemy, iż w dniu 19/10/2016 o godzinie 9:00 Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej. W tym celu prosimy o wcześniejsze przesłanie zgłoszenia wraz z imieniem i nazwiskiem oraz numerem dowodu osobistego osoby, która pragnie uczestniczyć w wizji lokalnej na adres tenders-it@dctgdansk.com

 

Aktualizacja nr 2 (25/10/2016)

Zamawiający informuje, że w dniu 25/10/2016 Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 10/EU/2016/CCTV RTG&ECH, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

09/EU/2016/Wciągarka

13 października 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę wciagraki linowej do dla suwnic portowych.

Termin składania ofert: 26 października 2016 godz. 10.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Wzór umowy
4.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders@dctgdansk.com

08/EU/2016/R&S – zakup 2-ch routerów brzegowych

13 października 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę 2-ch routerów brzegowych.

Termin składania ofert: 21 października 2016 godz. 10.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Wzór umowy
4.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com

Aktualizacja nr 1 (25/10/2016)

Zamawiający informuje, że w dniu 25/10/2016 Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 08/EU/2016/R&S, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY