Ambasadorzy projektu

Michał Biernacki, Dyrektor ds. Projektów, DCT

22 marca 2016

Michał Biernacki pracuje w DCT Gdańsk od 2011r. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Projektów i jest odpowiedzialny za całościowy rezultat projektu budowy drugiego głębokowodnego nabrzeża - T2. Koordynuje pracę pięciu podzespołów (Infrastruktury, Sprzętu Przeładunkowego, HR, Handlowego oraz Finansowania) pracujących na sukces całego przedsięwzięcia. W DCT realizował również projekty np. rozbudowy bocznicy kolejowej oraz dodatkowych placów składowych na T1. Przed podjęciem pracy w terminalu, Michał realizował kompleksowe projekty dla wiodących producentów przemysłu tworzyw sztucznych np. budowa maszyn i linii technologicznych do produkcji butelek Actimel, czy wytwarzanie linii technologicznych do produkcji opakowań Heinz. Podejmował również wyzwania w branży motoryzacyjnej – realizował projekty budowy linii produkcyjnych dla koncernów takich jak: VW, Ford, Audi, TATA, Volvo. Absolwent wydziału Mechanicznego oraz Matematyczno-Fizycznego na Politechnice Gdańskiej, w ostatnim czasie ukończył studia MBA. Prywatnie mąż i ojciec dwóch córek, motocyklista oraz od niedawna pilot.

czytaj więcej

Wiktoria Matlak-Paszak, Kierownik Projektu, DCT

22 marca 2016

W projekcie T2 odpowiedzialna za zarządzanie zakresem dotyczącym infrastruktury, wartym ponad 90 mln EUR, w tym m.in.: kontraktami z Generalnym Wykonawcą, Inżynierem Kontraktu i Projektantami. Na etapie przygotowania projektu T2 współtworzyła Wymogi Zamawiającego dla fazy przetargowej i wykonawczej, brała udział w tworzeniu dokumentów przetargowych, jak również  współpracowała przy projektowaniu T2 oraz uzyskiwaniu wymaganych decyzji administracyjnych. W międzyczasie Wiktoria zrealizowała na terenie DCT projekty dotyczące m.in. rozbudowy istniejącego Terminalu T1 o dodatkowe 5ha pól składowych, projekty polegające na wykonaniu dodatkowego zasilania dla STS czy reeferów. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na projektach obiektów kubaturowych i liniowych. Z wykształcenia Inżynier budownictwa - absolwentka Politechniki Gdańskiej.

czytaj więcej

Łukasz Osiecki, Starszy Specjalista ds. Zarządzania Projektami, DCT

21 marca 2016

W projekcie T2 od samego początku. Autor nazwy projektu. Zajmował się tworzeniem procedur projektu, koordynacją przetargów na Projektanta, Inżyniera Kontraktu oraz Generalnego Wykonawcę. Brał udział w przygotowaniu raportu środowiskowego oraz uzyskiwaniu decyzji środowiskowej. Współtworzył raporty przygotowywane na potrzeby  finansowania projektu, a także kontrakt z Generalnym Wykonawcą. Obecnie jest odpowiedzialny za negocjowanie części umów na dostawy wyposażenia, raportowanie postępów projektu do akcjonariuszy i instytucji finansujących projekt, nadzór nad ryzykiem projektu, nadzór nad wartym 180 mln EUR budżetem projektu oraz za szeroko pojmowane wsparcie zarządzania projektem. Ukończył dwa kierunki - Zarządzanie oraz Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studia podyplomowe dot. kontraktów opartych o FIDIC na Politechnice Gdańskiej.

czytaj więcej

Daria Pyszniak, Młodszy Inżynier Projektu, DCT

21 marca 2016

Absolwentka Politechniki Gdańskiej na kierunku Budownictwo. W zespole DCT Gdańsk od 2015 r. Odpowiedzialna jest za zarządzanie dokumentacją kontraktu budowlanego, nadzór nad Zmianami (Variation Orders) oraz koordynację części zadań projektowych. Zajmuje się dystrybucją informacji i prowadzeniem uzgodnień wewnątrz firmy. Od 2016 r. uczestniczy  w procesach zarzadzania roszczeniami.

czytaj więcej

Paweł Gac, Technik ds. Infrastruktury, DCT

21 marca 2016

Członek zespołu projektu z najdłuższym stażem w DCT Gdańsk – w firmie pracuje bowiem od 2010 r. Dotychczas związany z Działem Utrzymania Ruchu, w którym zajmował się utrzymaniem infrastruktury Terminalu oraz doskonaleniem procesów technicznych. Dzięki dużej wiedzy nt. bieżącego funkcjonowania firmy od 2015 r. wspiera projekt T2 przez prowadzenie bieżących uzgodnień pomiędzy Generalnym Wykonawcą a działami DCT Gdańsk. Koordynuje także dostawy sprzętu do nowo rozbudowanego warsztatu. Dzięki ciężkiej pracy oraz odpowiedniemu podejściu realizuje cele firmy tym samym realizując się osobiście. Uczestnicząc w tak dużym i ważnym projekcie twierdzi, iż „Otwarcie drugiego głębokowodnego nabrzeża jest jednym z ważniejszych etapów rozwoju firmy DCT Gdańsk, dzięki któremu gospodarka morska Polski nabiera jeszcze większego znaczenia i dzięki temu zyskuje jeszcze lepszą pozycję ekonomiczną w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej ” .

czytaj więcej

Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska

8 czerwca 2015

„[…] Dziękuję Prezesowi oraz akcjonariuszom za to, że w niełatwych okolicznościach doprowadzili do zaprojektowania i rozpoczęcia budowy drugiego terminalu w DCT Gdańsk. Przez stulecia Gdańsk był bramą do Europy Środkowo-Wschodniej. Poprzez inwestycję T2 utrwalamy tę pozycję sprzed wieków i dajemy sobie oraz tej części Europy wielką szansę. Gdańsk, port, to tysiąc lat współistnienia. Załoga DCT wpisuje się złotą czcionką w kronikę naszego miasta. Gdańsk jest dumny z DCT”.  

czytaj więcej

Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki

8 czerwca 2015

„ […] Gdańsk powrócił na pozycję miasta odgrywającego znaczącą rolę w międzynarodowym transporcie morskim. DCT z dwoma głębokowodnymi nabrzeżami dającymi łączną zdolność przeładunkową na poziomie 3 milionów kontenerów 20-stopowych rocznie, jest dźwignią rozwoju międzynarodowej wymiany handlowej nie tylko w Polsce, ale także w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wynikiem tej sytuacji jest rosnące znaczenie polskich importerów i eksporterów, których konkurencyjność wzrosła wraz z możliwością korzystania z bezpośrednich zawinięć z Dalekiego Wschodu na Bałtyk”.

czytaj więcej