Dziennik budowy

UROCZYSTE OTWARCIE DRUGIEGO GŁĘBOKOWODNEGO NABRZEŻA T2

25 października 2016

DCT Gdańsk jest największym i najszybciej rozwijającym się polskim terminalem kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu. Dynamiczny rozwój terminalu DCT Gdańsk ukierunkowany jest na utworzenie w Gdańsku najnowocześniejszego, ogólnodostępnego terminalu kontenerowego w basenie Morza Bałtyckiego z perspektywą rozwoju znaczenia Gdańska, jako najważniejszego i najnowocześniejszego w Europie Środkowo-Wschodniej hubu przeładunkowego. W dniu 24 października 2016 r. nastąpiło oficjalne otwarcie drugiego głębokowodnego nabrzeża kontenerowego DCT Gdańsk. Ukończony przez DCT Gdańsk S.A. projekt stanowi największą prywatną inwestycję sektora portowego w Polsce i jedną z największych tego typu inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej skutkującą wygenerowaniem znaczących oszczędności dla konsumentów oraz ograniczeniem szkodliwych emisji do środowiska. Budowa nabrzeża T2 została zakończona zgodnie z harmonogramem i w ramach planowanego budżetu. Środki na sfinansowanie projektu pochodziły z zasobów własnych spółki, a także kredytów udzielonych przez konsorcjum banków polskich i zagranicznych przy aktywnym udziale Akcjonariuszy DCT Gdańsk S.A. - Zakończenie tej inwestycji cementuje pozycję DCT jako największego terminalu kontenerowego na Bałtyku i umacnia pozycję Portu Gdańsk jako kluczowego portu w tym rejonie Europy – mówi Maciek Kwiatkowski, Prezes Zarządu DCT Gdańsk S.A. Nowe głębokowodne nabrzeże T2 o długości 650 metrów jest wyposażone w pięć nowoczesnych, największych na Bałtyku suwnic nabrzeżowych STS umożliwiających obsługę statków o pojemności ponad 20,000 TEU. Wraz piętnastoma w pełni zelektryfikowanymi suwnicami placowych eRTG wspomaganymi w operacjach przez ponad trzydzieści nowych ciągników terminalowych przyczyni się do podwojenia potencjału przeładunkowego DCT Gdańsk do 3 milionów TEU rocznie. Spółka zatrudnia ponad 730 pracowników. - Projekt T2 przełoży się na wzrost wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT, ceł oraz akcyzy. Można założyć, że już w 2016 r. kwota ta przekroczy 6 miliardów złotych – wskazuje Adam Żołnowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych DCT Gdańsk S.A. Ukończenie inwestycji DCT Gdańsk S.A. w połączeniu z potencjałem Gdańska wynikającym z atrakcyjnej lokalizacji, w tym umieszczenia Portu Gdańsk na linii korytarza Bałtyk-Adriatyk sieci TEN-T w synergiczny sposób tworzy znaczne możliwości rozwoju, niosąc korzyści społeczno-gospodarcze i środowiskowego w wymiarze ogólnopolskim.  

czytaj więcej

Maj 2016 / Pierwsze suwnice na nowe nabrzeże dotarły do DCT

24 maja 2016

  W dwóch transportach drogą morską dotarły do DCT trzy suwnice STS dedykowane do obsługi jednostek na nowo budowanym nabrzeżu. Po krótce przedstawiamy galerię z rozładunku i montażu konstrukcji. Rozładunek komponentów suwnic.   Plac składowy.   Wzniesienie konstrukcji jednej z suwnic.  

czytaj więcej

Kwiecień 2016 / Intensywne prace nawierzchniowe

11 maja 2016

W kolejnym miesiącu możemy obserwować intensyfikację prac nawierzchniowych, a także montaż wyposażenia terminalu. Poniżej prezentujemy wybrane etapy robót: Prace nawierzchniowe, układanie wierzchnie warstwy nawierzchni. Oznakowanie nawierzchni. Montaż konstrukcji pomostów chłodniczych. Montaż słupów oświetleniowych.

czytaj więcej

Marzec 2016 / Prace podwodne

24 marca 2016

Budowa T2 to nie tylko prace lądowe, ale także prace podwodne. W ramach kompleksowych przygotowań do przyjęcia nowych armatorów, w zatoce wykonywane są aktualnie prace czerpalne. Głębokość pogłębienia to ok. 16,5m.  

czytaj więcej

Grudzień 2015 / Przekroje nawierzchni dla T2

17 lutego 2016

Wykonawca wyróżnił 3 typy nawierzchni dla terminala T2, tj. dla ciągów eRTG, dróg technologicznych czy placów składowych. Różnicę w ich konstrukcji stanowi grubość podbudowy zasadnicznej i podbudowy pomocniczej. Poniżej przedstawiamy etapy wykonywania nawierzchni dla placów składowych.

czytaj więcej

Wrzesień 2015 / Test statyczny pala

15 grudnia 2015

Test statyczny pala określa zdolność przenoszenia obciążeń. Podczas testu obciążenie przykładano stopniami o wartości 1/8-1/12 Nt ( - obliczeniowa nośność pala). Stałą wartość siły obciążającej zapewniały dwa siłowniki hydrauliczne.

czytaj więcej

Maj 2015 / Zaplecze budowy na T2

9 lipca 2015

Pierwszym etapem konstrukcji T2 było stworzenie nowego zaplecza budowy. W tym celu przygotowano dwa osobne budynki tymczasowe, w których mieszczą się siedziby Inżyniera Kontraktu (CH2M Hill) i Generalnego Wykonawcy (Besix).

czytaj więcej