Dziennik budowy

P-17-1-PO.3 Nadzór nad realizacją Projektu T2B – 1 Etap rozbudowy terminalu T2

15 lutego 2018

------Wpis nr 1 z dnia 15 lutego 2018 r.------ DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na pełnienie Nadzoru inwestorskiego nad pierwszym etapem rozbudowy terminalu T2 (zam. nr ref. P-17-1-PO.3). Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg: Ogłoszenie o Przetargu (PDF) Warunki Przetargu (PDF) Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF) Wzór Umowy (PDF) wraz z Załącznikami Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 do dnia: 09/03/2018 r. do godz. 13:00 ------koniec wpisu nr 1------ ------Wpis nr 2 z dnia 23 lutego 2018 r.------ Z uwagi na pojawiające się trudności przy pobieraniu Załączników do Umowy (wpis z 15.02.2018) poniżej podajemy adresy, z których można pobrać dane: PLIK ZIP Nr 1/2 PLIK ZIP Nr 2/2 ------koniec wpisu nr 2---- ------Wpis nr 3 z dnia 28 luty 2018 r.------ Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (1-7). ------koniec wpisu nr 3------ ------Wpis nr 4 z dnia 2 marca 2018 r.------ Zgodnie z p. IV Warunków Przetargu publikujemy ostateczne wersje Dokumentów Przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami: Ogłoszenie o Przetargu (PDF) Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF) ------koniec wpisu nr 4------ ------Wpis nr 5 z dnia 6 marca 2018 r.------ Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (8). W celu ułatwienia przygotowywania Ofert umieszczamy edytowalną wersję Listy Sprawdzającej i Formularza Oferty (DOC). ------koniec wpisu nr 5------ ------Wpis nr 6 z dnia 12 marca 2018r.------ Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do DCT Gdańsk SA do dnia 09.03.2018 r. wpłynęła Oferty następujących Oferentów: ECM Group Polska S.A. EKOCENTRUM Sp. z o.o. SAFEGE S.A.S. ------koniec wpisu nr 6------ ------Wpis nr 7 z dnia 11 kwietnia 2018r.------ Informujemy, że Komisja Przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu P-17-1-PO.3, ogłoszonego w Sumplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDAŃSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ------koniec wpisu nr 7------  

czytaj więcej

Maj 2016 / Pierwsze suwnice na nowe nabrzeże dotarły do DCT

24 maja 2016

  W dwóch transportach drogą morską dotarły do DCT trzy suwnice STS dedykowane do obsługi jednostek na nowo budowanym nabrzeżu. Po krótce przedstawiamy galerię z rozładunku i montażu konstrukcji. Rozładunek komponentów suwnic.   Plac składowy.   Wzniesienie konstrukcji jednej z suwnic.  

czytaj więcej

Kwiecień 2016 / Intensywne prace nawierzchniowe

11 maja 2016

W kolejnym miesiącu możemy obserwować intensyfikację prac nawierzchniowych, a także montaż wyposażenia terminalu. Poniżej prezentujemy wybrane etapy robót: Prace nawierzchniowe, układanie wierzchnie warstwy nawierzchni. Oznakowanie nawierzchni. Montaż konstrukcji pomostów chłodniczych. Montaż słupów oświetleniowych.

czytaj więcej

Marzec 2016 / Prace podwodne

24 marca 2016

Budowa T2 to nie tylko prace lądowe, ale także prace podwodne. W ramach kompleksowych przygotowań do przyjęcia nowych armatorów, w zatoce wykonywane są aktualnie prace czerpalne. Głębokość pogłębienia to ok. 16,5m.  

czytaj więcej

Grudzień 2015 / Przekroje nawierzchni dla T2

17 lutego 2016

Wykonawca wyróżnił 3 typy nawierzchni dla terminala T2, tj. dla ciągów eRTG, dróg technologicznych czy placów składowych. Różnicę w ich konstrukcji stanowi grubość podbudowy zasadnicznej i podbudowy pomocniczej. Poniżej przedstawiamy etapy wykonywania nawierzchni dla placów składowych.

czytaj więcej

Wrzesień 2015 / Test statyczny pala

15 grudnia 2015

Test statyczny pala określa zdolność przenoszenia obciążeń. Podczas testu obciążenie przykładano stopniami o wartości 1/8-1/12 Nt ( - obliczeniowa nośność pala). Stałą wartość siły obciążającej zapewniały dwa siłowniki hydrauliczne.

czytaj więcej

Maj 2015 / Zaplecze budowy na T2

9 lipca 2015

Pierwszym etapem konstrukcji T2 było stworzenie nowego zaplecza budowy. W tym celu przygotowano dwa osobne budynki tymczasowe, w których mieszczą się siedziby Inżyniera Kontraktu (CH2M Hill) i Generalnego Wykonawcy (Besix).

czytaj więcej

Luty 2014 / Prace na tratwie wiertniczej

9 lipca 2015

W lutym 2014 w rejonie przyszłego nabrzeża T2 wykonywano prace na tratwie wiertniczej, których celem było badanie rodzaju gruntu. Prowadzone badania posłużyły dobraniu odpowiednich rozwiązań technicznych do budowy nowego nabrzeża.

czytaj więcej