Aktualności

UROCZYSTE OTWARCIE DRUGIEGO GŁĘBOKOWODNEGO NABRZEŻA T2

25 października 2016

DCT Gdańsk jest największym i najszybciej rozwijającym się polskim terminalem kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu. Dynamiczny rozwój terminalu DCT Gdańsk ukierunkowany jest na utworzenie w Gdańsku najnowocześniejszego, ogólnodostępnego terminalu kontenerowego w basenie Morza Bałtyckiego z perspektywą rozwoju znaczenia Gdańska, jako najważniejszego i najnowocześniejszego w Europie Środkowo-Wschodniej hubu przeładunkowego. W dniu 24 października 2016 r. nastąpiło oficjalne otwarcie drugiego głębokowodnego nabrzeża kontenerowego DCT Gdańsk. Ukończony przez DCT Gdańsk S.A. projekt stanowi największą prywatną inwestycję sektora portowego w Polsce i jedną z największych tego typu inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej skutkującą wygenerowaniem znaczących oszczędności dla konsumentów oraz ograniczeniem szkodliwych emisji do środowiska. Budowa nabrzeża T2 została zakończona zgodnie z harmonogramem i w ramach planowanego budżetu. Środki na sfinansowanie projektu pochodziły z zasobów własnych spółki, a także kredytów udzielonych przez konsorcjum banków polskich i zagranicznych przy aktywnym udziale Akcjonariuszy DCT Gdańsk S.A. - Zakończenie tej inwestycji cementuje pozycję DCT jako największego terminalu kontenerowego na Bałtyku i umacnia pozycję Portu Gdańsk jako kluczowego portu w tym rejonie Europy – mówi Maciek Kwiatkowski, Prezes Zarządu DCT Gdańsk S.A. Nowe głębokowodne nabrzeże T2 o długości 650 metrów jest wyposażone w pięć nowoczesnych, największych na Bałtyku suwnic nabrzeżowych STS umożliwiających obsługę statków o pojemności ponad 20,000 TEU. Wraz piętnastoma w pełni zelektryfikowanymi suwnicami placowych eRTG wspomaganymi w operacjach przez ponad trzydzieści nowych ciągników terminalowych przyczyni się do podwojenia potencjału przeładunkowego DCT Gdańsk do 3 milionów TEU rocznie. Spółka zatrudnia ponad 730 pracowników. - Projekt T2 przełoży się na wzrost wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT, ceł oraz akcyzy. Można założyć, że już w 2016 r. kwota ta przekroczy 6 miliardów złotych – wskazuje Adam Żołnowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych DCT Gdańsk S.A. Ukończenie inwestycji DCT Gdańsk S.A. w połączeniu z potencjałem Gdańska wynikającym z atrakcyjnej lokalizacji, w tym umieszczenia Portu Gdańsk na linii korytarza Bałtyk-Adriatyk sieci TEN-T w synergiczny sposób tworzy znaczne możliwości rozwoju, niosąc korzyści społeczno-gospodarcze i środowiskowego w wymiarze ogólnopolskim.  

czytaj więcej

Najnowocześniejsze suwnice STS już na szynach

21 lipca 2016

Inwestycja T2 osiągnęła wymiar wertykalny. Trzy suwnice STS, które w maju 2016 przypłynęły do drugiego nabrzeża terminalu DCT Gdańsk zostały zmontowane, a proces transportowania ich na szyny rozpoczął się kilka dni temu. Teraz wszystkie trzy suwnice zainstalowane są już na szynach przy nabrzeżu. Drugie nabrzeże terminalu kontenerowego DCT Gdańsk wyposażone będzie w pięć największych i najnowocześniejszych suwnic STS w Europie. Elementy pozostałych dwóch suwnic będą dostarczone za miesiąc. Suwnice STS przeznaczone na terminal T2 z wysokością 130 m (bum podniesiony), a ok. 89 m (bum opuszczony), o wysięgu 25 rzędów kontenerów, będą w stanie obsłużyć największe statki kontenerowe na świecie. Finalizacja jednej z największych inwestycji w historii Pomorza zbliża się wielkimi krokami. Projekt T2 jest o czasie i w budżecie. Prace związane z infrastrukturą zakończą się w sierpniu, a drugie nabrzeże w pełni operacyjne będzie pod koniec 2016 roku.

czytaj więcej

PIERWSZE SUWNICE STS NA NOWE NABRZEŻE T2 JUŻ W DCT GDAŃSK

6 maja 2016

W dniu 2 maja 2016 r. do nowobudowanego nabrzeża terminalu drugiego (T2) dopłynął statek z pierwszymi suwnicami STS przeznaczonymi do obsługi terminalu T2. Fakt ten zwiastuje stopniowe finalizowanie jednej z największych inwestycji w historii Pomorza. Drugie nabrzeże głębokowodnego terminalu kontenerowego DCT Gdańsk wyposażone będzie w pięć najnowocześniejszych suwnic STS o wysięgu 25 rzędów kontenerów, zdolnych do obsługi największych statków kontenerowych na świecie. Suwnice dotarły w częściach drogą morską. Obecnie rozładowywane są ze statku elementy dwóch suwnic, trzecia spodziewana jest w dniu 12 maja 2016, a kolejne dwie w sierpniu br. - Obecny poziom zaawansowania prac wynosi ok. 65% całej inwestycji. Kolejnym etapem będzie montaż dostarczonych suwnic oraz posadowienie ich na szynach – mówi Michał Biernacki, kierownik projektu T2. Zakończenie prac budowalnych inwestycji T2 planowane jest na II połowę 2016 roku. – Oddanie drugiego nabrzeża do użytku podwoi nasze moce przeładunkowe do 3 mln TEU rocznie. Dalszy rozwój DCT Gdańsk będzie trwale zmieniał oblicze gospodarki polskiej w tej części świata – podsumowuje Maciek Kwiatkowski, Prezes DCT Gdańsk S.A. Zakończenie kolejnej fazy inwestycji T2 to świetna okazja, aby podkreślić wkład Australii w rozwój całego regionu pomorskiego. Mając na względzie fakt, iż głównym akcjonariuszem DCT Gdańsk S.A. są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Macquarie Infrastructure and Real Assets z siedzibą główną w Australii, wydarzeniu towarzyszył panel dyskusyjny pt. „Inwestycje australijskie a gospodarcza przyszłość trójmiasta jako hubu portowo-logistycznego” z udziałem Ambasadora Australii w Polsce. W dyskusji moderowanej przez Pana Piotra Świąca udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej, Samorządu Województwa Pomorskiego, Rady Nadzorczej ZMP Gdańsk, Agencji Rozwoju Pomorza, Urzędu Celnego, firmy Goodman oraz DCT Gdańsk S.A. Paneliści dyskutowali o znaczeniu inwestycji australijskich na Pomorzu oraz roli i funkcji DCT w rozbudowie funkcji portowych Trójmiasta, jako prężnie rozwijającego się centrum gospodarczego nad Bałtykiem.

czytaj więcej

Zakończenie palowania nabrzeża T2

4 grudnia 2015

W terminalu DCT Gdańsk zakończono wbijanie ściany szczelnej budowanego od stycznia 2015 r. nabrzeża T2. Oznacza to zamknięcie części morskiej prac i rozpoczęcie prac budowlanych na naziemnej części nabrzeża. W między czasie położono instalacje elektryczne, wodne i sanitarne, trwa także przygotowywanie podłoża pod szyny dźwigów nabrzeżowych. - Zgodnie z harmonogramem planujemy, że prace budowlane zakończą się w II połowie 2016 r., na koniec sierpnia – mówi Michał Biernacki, kierownik projektu budowy nowego nabrzeża. - Nowy terminal powinien zacząć działać do końca 2016 roku. Po zakończeniu budowy musimy jeszcze zmontować i zainstalować sprzęt. Dzięki drugiemu nabrzeżu, DCT podwoi swoje zdolności przeładunkowe do 3 mln kontenerów 20 stopowych rocznie, co pozwoli mu wejść do ścisłej czołówki największych terminali w Europie.

czytaj więcej

Pierwszy pal konstrukcyjny wbity

30 lipca 2015

Pierwszy z pali konstrukcyjnych drugiego głębokowodnego nabrzeża (T2) w DCT Gdańsk został wbity. We wtorek 28 lipca wykonawca prac budowlanych, firma N.V. BESIX rozpoczęła budowę konstrukcji nośnej nowego nabrzeża. Prace potrwają do jesieni tego roku. - Nowe nabrzeże DCT zostanie posadowione na konstrukcji złożonej między innymi z 211 stalowych pali, z których każdy ma średnicę 1,67 metra, długość 35 metrów i waży ponad 24 tony. Przez pierwszych 15 metrów pale są pogrążane przy pomocy młota wibracyjnego, następnie są dobijane kafarem hydraulicznym. Energia, z jaką uderza kafar, jest 100 tysięcy razy większa niż energia wysokiej klasy wiertarki udarowej. Wykonawca szacuje, że będzie w stanie wbijać 4 pale dziennie – mówi Michał Biernacki, kierownik projektu T2 w DCT Gdańsk. DCT Gdańsk, polski największy terminal kontenerowy, rozpoczął budowę drugiego głębokowodnego nabrzeża w Porcie Północnym na początku 2015 roku. Na tę inwestycję oraz spłatę istniejących zobowiązań DCT zabezpieczyło środki w wysokości 290 milionów euro. Generalnym wykonawcą i projektantem jest belgijska spółka N.V. BESIX. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na II połowę 2016 roku.

czytaj więcej

Inauguracja budowy terminalu T2

16 czerwca 2015

Budowa drugiego głębokowodnego nabrzeża w DCT Gdańsk (T2) stała się faktem. Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, oficjalnie zainaugurował rozpoczęcie budowy nowego terminalu. Ukończenie finansowanej w kwocie 200 milionów EUR inwestycji zaplanowane jest na trzeci kwartał 2016 roku. - Gdańsk powrócił na pozycję miasta odgrywającego znaczącą rolę w międzynarodowym transporcie morskim. DCT z dwoma głębokowodnymi nabrzeżami dającymi łączną zdolność przeładunkową na poziomie 3 milionów kontenerów 20-stopowych rocznie, jest dźwignią rozwoju międzynarodowej wymiany handlowej nie tylko w Polsce, ale także w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wynikiem tej sytuacji jest rosnące znaczenie polskich importerów i eksporterów, których konkurencyjność wzrosła wraz z możliwością korzystania z bezpośrednich zawinięć z Dalekiego Wschodu na Bałtyk – powiedział Janusz Piechociński. Budowa drugiego nabrzeża w Gdańsku jest także istotnym czynnikiem rozwoju polskiej infrastruktury. - Gdańsk nie stałby się tak istotnym centrum handlowym, gdyby nie jego dobre skomunikowanie z resztą kraju oraz z krajami sąsiadującymi z Polską. Polska infrastruktura drogowa i kolejowa w ciągu ostatnich 10 lat znacząco się poprawiła. Takie inwestycje, jak budowa drugiego głębokowodnego nabrzeża w DCT Gdańsk (T2) sprawiają, że nasze korytarze transportowe są wciąż unowocześniane i rozwijane – powiedział Maciek Kwiatkowski, Prezes Zarządu DCT Gdańsk. Inauguracja budowy drugiego nabrzeża w DCT Gdańsk odbyła się w piątek, 15 maja 2015 r. Uroczystość została poprzedzona dyskusją panelową poświęconą zagadnieniu wpływu inwestycji australijskich w rozwój Polski i szerzej całego regionu. Głównym zagadnieniem omawianym w czasie spotkania był wpływ innowacji jako czynnika przyspieszającego wzrost ekonomiczny w Polsce. Uczestnicy dyskusji starali się odpowiedzieć na pytanie czy inwestycje australijskie w zakresie logistyki i energii mogą sprzyjać rozwojowi Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Dyskusja została zorganizowana wspólnie z Ambasadą Australii oraz Austrade – Australijską Komisją Handlu. - DCT Gdańsk, jako polska inwestycja z udziałami australijskimi, scala doświadczenie obu krajów i dostarcza polskiej gospodarce zysk w postaci połączenia wiedzy z innowacyjnością. Jesteśmy dumni mogąc czerpać z pozytywnego wpływu najlepszych praktyk australijskich w zakresie prowadzenia biznesu – podsumował Maciek Kwiatkowski. W czasie obchodów zakopano specjalnie zaprojektowaną kapsułę czasu, zawierającą przesłanie na temat znaczenia inwestycji oraz wpływu, jaki DCT Gdańsk ma na rozwój Regionu. Kapsuła została zakopana na terenie budowy nowego nabrzeża. Jej lokalizacja zostanie upamiętniona tablicą umieszczoną na terenie terminalu.

czytaj więcej

Przygotowanie do budowy drugiego nabrzeża w DCT Gdańsk rozpoczęte

16 czerwca 2015

DCT Gdańsk, polski największy terminal kontenerowy, rozpoczął przygotowanie terenu pod budowę drugiego głębokowodnego nabrzeża w Porcie Północnym. Na tę inwestycję DCT zabezpieczyło środki w wysokości 290 milionów euro. W czwartek 22 stycznia br. inwestor przekazał plac budowy belgijskiej spółce N.V. BESIX– generalnemu wykonawcy i projektantowi nowego terminalu. Wizualizacja: DCT Gdańsk 2016 - Zespół DCT Gdańsk, nasi udziałowcy, klienci i ludzie, którzy wspierają projekt budowy T2 czekali na ten dzień od ponad dwóch lat. Dotarcie do tego etapu nie było łatwe, ale dziś możemy być dumni z tego, że zrobiliśmy znaczący dla polskiego sektora kontenerowego krok. Wraz z drugim głębokowodnym nabrzeżem w DCT, zdolnym do jednoczesnej obsługi kilku statków, w tym największych statków kontenerowych świata, Polska wraz z całym regionem Morza Bałtyckiego zyskała nową jakość w obsłudze połączeń oceanicznych – komentował Maciek Kwiatkowski, Prezes Zarządu DCT Gdańsk. Prace budowlane, w tym przygotowanie terenu, zajmą 19 miesięcy. Przygotowanie placu budowy potrwa około 6 tygodni. Po jego zakończeniu rozpocznie się budowa nabrzeża.

czytaj więcej

DCT Gdańsk ma pozwolenie na budowę drugiego nabrzeża

16 czerwca 2015

DCT Gdańsk, największy pod względem przeładunków terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim, dostał zielone światło od władz województwa pomorskiego na budowę drugiego nabrzeża. W poniedziałek, 08 grudnia wojewoda pomorski wydał pozwolenie na budowę. Dokument musi się uprawomocnić, kiedy to nastąpi inwestor wyda wezwanie do rozpoczęcia realizacji zamówienia, a to w praktyce oznacza rozpoczęcie prac budowlanych. Wizualizacja DCT Gdańsk 2016 DCT Gdańsk od momentu swojego powstania w 2007 r. rozwija się w tempie, jakiego nie przewidział żaden z inwestorów. Oferta terminalu odpowiada na zapotrzebowanie armatorów kontenerowych szukających bardziej ekonomicznych sposobów dotarcia do rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Gdańsk, przyjmując jedne z największych statków świata dostarczających towary importowane z Dalekiego Wschodu i zabierających polskie towary eksportowe do Chin, Korei czy Wietnamu, stał się istotnym portem na kontenerowej mapie świata. Po oddaniu drugiego nabrzeża, DCT Gdańsk podwoi swoje możliwości przeładunkowe osiągając tym samym zdolność na poziomie 3 mln TEU rocznie w I fazie inwestycji. To parametry, jakich do tej pory nie miał i nie ma żaden z polskich terminali. – Wraz z rozpoczęciem budowy drugiego głębokowodnego nabrzeża otwieramy nowy rozdział w historii polskiego sektora morskiego. Już w 2010 r., kiedy bezpośrednie połączenie oceaniczne pomiędzy Europą i Azją zostało przedłużone do Gdańska, Polska zyskała własny hub. Dziś poszerzamy spektrum możliwości. Wraz z inwestycją w drugie nabrzeże otwieramy się na współpracę z kolejnymi liniami żeglugowymi dostrzegającymi potencjał w możliwości wejścia na Morze Bałtyckie statków o dużym tonażu i zanurzeniu. Jesteśmy przekonani, że nasza oferta będzie atrakcyjna zarówno dla linii żeglugowych jak ich klientów – importerów i eksporterów współpracujących z krajami Dalekiego Wschodu, którzy do tej pory nie korzystali z DCT – mówi Maciek Kwiatkowski, Prezes Zarządu DCT Gdańsk. Planujemy, że nowe nabrzeże będzie gotowe do przyjęcia pierwszego statku kontenerowego do końca 2016 r. Inwestycja wraz z refinansowaniem istniejącego zadłużenia będzie miała wartość 290 milionów Euro. W listopadzie br. konsorcjum banków podpisało umowę kredytową. Pod koniec września poznaliśmy wyłonionego na drodze przetargu generalnego wykonawcę, którym został NV BESIX SA.

czytaj więcej

290 milionów Euro na rozwój DCT Gdańsk

16 czerwca 2015

Proces pozyskiwania finansowania na rozwój DCT Gdańsk, największego pod względem przeładunków terminalu głębokowodnego na Morzu Bałtyckim, zakończony. Grupa banków komercyjnych i wspierających rozwój zapewni 290 milionów Euro na rozbudowę terminalu – budowę drugiego głębokowodnego nabrzeża kontenerowego. Zamknięcie procesu finansowania wraz z ogłoszeniem NV Besix SA generalnym wykonawcą stanowi istotny krok w kierunku rozpoczęcia prac budowlanych. Wizualizacja DCT Gdańsk 2016 Budowa drugiego nabrzeża w DCT Gdańsk, które do końca 2016 r. będzie gotowe na przyjęcie pierwszego statku, jest odpowiedzią na rosnący popyt na obsługę głębokowodnych statków oceanicznych w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Nowe nabrzeże o długości 650 m zwiększy zdolność przęładunkową terminalu dwukrotnie, z 1,5 miliona TEU (kontenerów dwudziestostopowych) do 3 milionów TEU rocznie w pierwszej fazie rozbudowy. Nowe nabrzeże będzie wyposażone w 5 suwnic STS oraz dodatkowy sprzęt przeładunkowy zdolny do obsługi statków o pojemności przekraczającej 18000 TEU. - Zbliżamy się do ukończenia wstępnej fazy projektu, która bezpośrednio poprzedza rozpoczęcie prac budowlanych – mówi Maciek Kwiatkowski, Prezes Zarządu DCT Gdańsk. – Wzrost zapotrzebowania na bardziej wydajne i ekonomiczne rozwiązania transportowe w regionie Morza Bałtyckiego, zdolne skutecznie konkurować z usługami w portach Europy Północnej, stał się głównym powodem podjęcia decyzji o rozbudowie DCT Gdańsk i otwarciu drugiego głębokowodnego nabrzeża. Jesteśmy dumni, że DCT jest liderem wprowadzającym innowacyjne rozwiązania do modelu logistycznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – dodaje Maciek Kwiatkowski.

czytaj więcej

Besix zbuduje nowe głębokowodne nabrzeże w DCT

16 czerwca 2015

Przetarg na projektanta i generalnego wykonawcę nowego głębokowodnego nabrzeża w DCT Gdańsk został rozstrzygnięty. Najlepszą ofertę złożył N.V. BESIX. Grupa BESIX, której największą spółką zależną jest N.V. BESIX S.A., prowadzi duże projekty portowe, infrastrukturalne i drogowe. Wśród największych inwestycji Grupy można wymienić rozbudowę portu Las Raffan w Katarze, budowę nabrzeża i pogłębianie portu Sohar w Omanie, wybudowanie nowych ścian nabrzeża i pogłębienie Port Amazone Rotterdam w Holandii, czy rozbudowę Portu Zeebrugge w Belgii. Jako partner konsorcjum, N.V. BESIX był odpowiedzialny za modernizację terminalu South Hook LNG w Wielkiej Brytanii. Warty ponad 250 mln EUR projekt obejmował wyburzenie istniejących konstrukcji, remont i modernizację nabrzeża, a także budowę nowego, 200-metrowego przedłużenia pirsu z dwustronnymi stanowiskami cumowniczymi. Firma działa na terenie Europy, Północnej i Centralnej Afryki, Bliskiego Wschodu, Środkowej Azji i Australii.   Nowe nabrzeże w DCT Gdańsk, dzięki któremu w I fazie projektu terminal zwiększy swoją zdolność przeładunkową do 3 milionów TEU (kontenerów 20-stopowych), będzie miało długość 650 m. Zostanie wyposażone w 5 suwnic STS, na które przetarg wygrał Liebherr Container Cranes Ltd., a także 16 suwnic typu RTG i dodatkowy sprzęt do obsługi operacji na placu składowym. Zgodnie z harmonogramem prac budowlanych nabrzeże ma być gotowe do końca 2016 r.    

czytaj więcej