Zakoczenie budowy nowego posterunku Granicznej Kontroli Weterynaryjnej

4 grudnia 2009

Prace prowadzone przy budowie nowego posterunku Granicznej Kontroli Weterynaryjnej zlokalizowanego na terminalu DCT Gdańsk dobiegły końca. Budowa rozpoczęta w czerwcu, w chwili obecnej jest już zakończona. Obecnie trwają prace związane z odbiorami technicznymi budynku i jego wyposażenia, po czym na początku roku 2010 nastąpi okres certyfikacji i zatwierdzenia posterunku przez organy Komisji Europejskiej – tak, aby całość jak najszybciej mogła zostać oddana do użytku. Powstanie nowego GPKW z pewnością ułatwi i znacznie skróci czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli weterynaryjnych kontenerów przeładowywanych na termivet22nalu DCT Gdańsk.

vet2