DCT Gdańsk jako przykład udanej inwestycji na Pomorzu

27 września 2011

MKK_79781Przyciąganie zagranicznych inwestorów stało się głównym zadaniem dla polskich władz lokalnych i centralnych, dlatego przedstawiciele rządu oraz organizacje powiązane z władzami zorganizowały panel dyskusyjny zatytułowany „Inwestycje zagraniczne na Pomorzu” dotyczący barier hamujących rozwój regionu.

DCT Gdańsk, jako przykład jednej z najbardziej udanych inwestycji zagranicznych na Pomorzu w ciągu ostatnich kilku lat, zostało gospodarzem wspólnej konferencji prasowej Sławomira Nowaka, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta, Mieczysława Struk, Marszałka Województwa Pomorskiego, Moniki Słomka, Wicedyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ, Łukasza Żelewskiego, Prezesa Agencji Rozwoju Pomorza, Teresy Kamińskiej, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Alana Aleksandrowicza, Prezesa InvestGDA oraz Borisa Wenzel, Dyrektora Zarządzającego DCT Gdańsk. Koferencja poświęcona była wyzwaniom stojącym przed przyszłymi inwestorami na Pomorzu.

– Powinniśmy dbać nie tylko o nowych inwestorów, którzy chcą zainwestować swoje pieniądze w Polsce, ale także o tych, którzy już rozwijają swoje biznesy i rozważają możliwość reinwestycji, tak jak w przypadku DCT – powiedział Mieczysław Struk. – Środowisko biznesowe powinno być tak przyjazne dla potencjalnych inwestorów, jak to tylko możliwe tak, by chcieli oni pozostać na Pomorzu.

Mieczysław Struk podkreślił, że istnienie takich firm jak DCT Gdańsk jest idealnym przykładem na dobrą współpracę władz lokalnych i inwestora.

Prelegenci podkreślili, że najważniejszym zasobem Pomorza jest dobrze wyszkolona i wyedukowana kadra, potrafiąca dostosowywać się do zmieniających się warunków. Pomorze zostało przedstawione jako region, który osiągnął sukces mimo globalnego kryzysu i upadku stoczni.

– Uświadomiłam sobie potęgę naszego przemysłu portowego w czasie pobytu na konferencji branżowej w Hamburgu – powiedziała Teresa Kamińska. – Polskie porty zostały przedstawione tam jako rzeczywiste zagrożenie nawet dla takich potentatów jak Hamburg. Tereny postoczniowe są obecnie zagospodarowywane przez porty i firmy powiązane z przemysłem portowym, co sprawia, że stają się naszymi perełkami, dzięki którym Polska staje się partnerem największych koncernów.

– Polski rząd dąży do stworzenia z Pomorza najlepiej skomunikowanego regionu w kraju – powiedział Sławomir Nowak. – W ciągu najbliższych 4 do 6 lat powinniśmy ukończyć główne inwestycje, pozwalające połączyć pomorskie wraz z jego głównymi miastami Gdańskiem i Gdynią z południem i zachodem kraju. Projekt „Budowa Trasy Sucharskiego”, który jest obecnie w fazie realizacji, pozwoli połączyć gdański port z lotniskiem i resztą kraju.

Boris Wenzel podkreślił, że DCT Gdańsk jest przykładem nie tylko rozwijającej się  z powodzeniem organizacji, która wciąż zwiększa zatrudnienie (26 września DCT świętowało zatrudnienie 400-nego pracownika), ale także firmy przyciągającej coraz więcej zagranicznych inwestorów do Polski.

– Wierzymy, że Polska rzeczywiście stanie się bramą dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej – dodał Boris Wenzel. – Jako inwestor zagraniczny musieliśmy pokonać wiele przeszkód hamujących nasz rozwój. Ta sytuacja się zmienia, a lokalne i centralne władze pracują nad ujednoliceniem i uproszczeniem przepisów, dostosowując je do standardów unijnych. Dzisiejsza konferencja prasowa potwierdza, że wola przyciągania do Polski inwestorów zagranicznych jest silna.

MKK_77841od lewej: Sławomir Majman, Prezes PAIiIZ; Sławomir Nowak, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta; Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego; Monika Słomka, Wicedyrektor Departamentu Inwestycji Zagraniczncyh PAIiIZ;Teresa Kamińska, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Łukasz Żelewski, Prezes Agencji Rozwoju Pomorza; Alan Aleksandrowicz, Prezes InvestGDA; tłumacz; Boris Wenzel, Dyrektor Zarządzający DCT Gdańsk