DCT robi kolejny krok w kierunku szybszych i bardziej wydajnych procedur odprawy towarowej

21 lutego 2013

DCT ma przyjemność poinformować, że w wyniku ścisłej współpracy pomiędzy   kierownictwem  terminala oraz służbami zaangażowanymi w kontrole urzędowe został zrealizowany I etap projektu utworzenia wspólnej „platformy komunikacyjnej”. Wdrożenie tego etapu projektu planowane jest na dzień 1 marca 2013 roku i dotyczyć będzie zintegrowania, częściowo w oparciu o system terminalowy NAVIS, Oddziału Celnego Terminalu Kontenerowego z Granicznym Posterunkiem Kontroli Weterynaryjnej, funkcjonującym na terenie DCT Gdańsk. Nastąpi to poprzez wprowadzenie:

1)      stopki Granicznego Lekarza Weterynarii (VET-HOLD/VET-STOP), która będzie wykorzystywana w ramach jego kompetencji i odpowiedzialności,

2)      pola do wprowadzania nr dokumentu, stanowiącego decyzję Granicznego Lekarza Weterynarii podjętą w stosunku do przesyłki,

3)      pola do wprowadzania uwag tekstowych, zawierających przede wszystkim informacje o ostatecznej decyzji podjętej przez Granicznego Lekarza w stosunku do przesyłki, które będą wprowadzane w postaci ustalonych kodów.

Status „odprawy weterynaryjnej”, widoczny będzie zarówno dla służb, jak i klientów.

Głównym celem projektu „platformy komunikacyjnej” jest umożliwienie wzajemnej wymiany informacji,  m.in. w zakresie podejmowanych decyzji pokontrolnych, pomiędzy inspekcjami zaangażowanymi w kontrole urzędowe, które działają na terminalu DCT Gdańsk (Graniczny Inspektorat Weterynarii (GrIW), WIJHARS, WIORIN, SANEPID, Straż Graniczna) a Służbą Celną, w ramach systemu terminalowego.

Prace zmierzające do wprowadzenia w życie projektu „platformy komunikacyjnej” zostały zainicjowane w roku 2011. Przedsięwzięcie wzorowane jest na realizowanej obecnie, na poziomie krajowym oraz wspólnotowym, idei „Single Window” i wprowadzać będzie pewne jej założenia na  gruncie lokalnym.

„Cieszę się z pomyślnego zakończenia uzgodnień dotyczących projektu „platformy komunikacyjnej”  i dziękuję wszystkim zaangażowanym stronom za ich wsparcie. Jestem przekonany, że przedstawione w tym projekcie rozwiązania usprawnią proces odprawy. Jest to korzystne zarówno dla DCT, jak i jego klientów” komentuje Dominik Landa, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, DCT Gdańsk.

Wyżej wymienione rozwiązania usprawnią i skrócą proces obsługi  ładunków podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej oraz kontroli celnej na terminalu DCT. Umożliwią one klientom szerszy dostęp do informacji na temat statusu odprawy weterynaryjnej i celnej ich kontenerów.

376