(EN) DCT Gdansk wins “Employer-Organizer of Safe Work” award

14 grudnia 2012

18_edycja

Z przyjemnością  informujemy, że DCT Gdańsk zdobyło pierwszą nagrodę dziewiętnastej edycji konkursu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w kategorii zakładów pracy powyżej 250 zatrudnionych pracowników. Zwycięstwo jest tym większe, że w tej kategorii komisja nie zdecydowała się na przyznanie nagrody za drugie i trzecie miejsce. Gala rozdania nagród miała miejsce 29 listopada 2012 w Dworze Artusa w Gdańsku.  Nagrodę, statuetkę MECUM TUTISSIMUS IBIS, w imieniu DCT odebrała Dominika Ćwirko, Kierownik ds. Bezpieczeństwa DCT Gdańsk.

Celem konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, w tym inspirowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy. Warunkiem udziału jest uzyskanie pozytywnej oceny stanu warunków pracy w firmach. Pracodawca jest oceniany wg takich kategorii, jak: przestrzeganie prawa pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenie działalności systemowej na rzecz ochrony bezpieczeństwa pracy oraz postępowanie w razie wypadku przy pracy.

– DCT Gdańsk, będąc nowoczesną firmą, kładzie ogromny nacisk na kwestię bezpieczeństwa naszych pracowników – komentował nagrodę Boris Wenzel. – Jesteśmy dumni, że nasze wysiłki są zauważane także przez organy stojące na straży bezpieczeństwa i ochrony pracy. To dowód na to, że możliwe jest zachowanie odpowiedniego poziomu wydajności z jednoczesnym dbaniem o zdrowie i życie naszych pracowników.

Zwycięzcy konkursu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” zostali nominowani do ogólnopolskiego etapu.