Grudzień 2015 / Przekroje nawierzchni dla T2

17 lutego 2016

Wykonawca wyróżnił 3 typy nawierzchni dla terminala T2, tj. dla ciągów eRTG, dróg technologicznych czy placów składowych. Różnicę w ich konstrukcji stanowi grubość podbudowy zasadnicznej i podbudowy pomocniczej.

Poniżej przedstawiamy etapy wykonywania nawierzchni dla placów składowych.

10