Łukasz Osiecki, Starszy Specjalista ds. Zarządzania Projektami, DCT

21 marca 2016

Łukasz Osiecki_ambasador projektu T2

W projekcie T2 od samego początku. Autor nazwy projektu. Zajmował się tworzeniem procedur projektu, koordynacją przetargów na Projektanta, Inżyniera Kontraktu oraz Generalnego Wykonawcę. Brał udział w przygotowaniu raportu środowiskowego oraz uzyskiwaniu decyzji środowiskowej. Współtworzył raporty przygotowywane na potrzeby  finansowania projektu, a także kontrakt z Generalnym Wykonawcą.

Obecnie jest odpowiedzialny za negocjowanie części umów na dostawy wyposażenia, raportowanie postępów projektu do akcjonariuszy i instytucji finansujących projekt, nadzór nad ryzykiem projektu, nadzór nad wartym 180 mln EUR budżetem projektu oraz za szeroko pojmowane wsparcie zarządzania projektem.

Ukończył dwa kierunki – Zarządzanie oraz Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studia podyplomowe dot. kontraktów opartych o FIDIC na Politechnice Gdańskiej.