Aktualności

P-17-1-PO.3 Nadzór nad realizacją Projektu T2B – 1 Etap rozbudowy terminalu T2

15 luty 2018

------Wpis nr 1 z dnia 15 lutego 2018 r.------ DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na pełnienie Nadzoru inwestorskiego nad pierwszym etapem rozbudowy terminalu T2 (zam. nr ref. P-17-1-PO.3). Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

 • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
 • Warunki Przetargu (PDF)
 • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)
 • Wzór Umowy (PDF) wraz z Załącznikami
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 do dnia: 09/03/2018 r. do godz. 13:00 ------koniec wpisu nr 1------

czytaj więcej

PLANY ROZWOJOWE DCT W 2018 ROKU

13 luty 2018

W 2017 terminal kontenerowy DCT Gdańsk odnotował wzrost na poziomie 24% przeładowując prawie 1,6 miliona TEU (kontenerów 20-stopowych). W ubiegłym roku terminal T2, który podwoił możliwości przeładunkowe DCT, stał się w pełni operacyjny. „To umożliwiło rozwój naszych relacji z aliansem 2M, a także pojawienie się w maju nowego aliansu OCEAN. Współpraca z dwoma największymi sojuszami linii kontenerowych na świecie, które zapewniają bezpośrednie połączenia oceaniczne wysyłając swoje największe statki z Dalekiego Wschodu, to dowód uznania dla wizji budowy DCT Gdańsk” – mówi Cameron Thorpe, Prezes Zarządu DCT Gdańsk. W 2018 DCT Gdańsk kontynuuje plan ciągłego rozwoju. Terminal zainicjował program T2B, który ma potrwać 3 lata. Do najważniejszych etapów projektu T2B należą:

 • Zakup dwóch dodatkowych suwnic nabrzeżowych STS, które zostaną dostarczone w trzecim kwartale 2018, co oznacza, że już pod koniec tego roku nabrzeże T2 będzie wyposażone w 7 nowoczesnych suwnic STS (wszystkie z wysięgiem 25 rzędów kontenerów). Odpowiednio zwiększona zostanie także powierzchnia placów składowych, a także zakupiony sprzęt – 5 suwnic placowych eRTG.
 • Całkowicie zautomatyzowane bramy, które będą używać kamer OCR (optyczne rozpoznawanie znaków) do rejestrowania samochodów ciężarowych i kontenerów, które przyjeżdżają zgodnie z wcześniejszą rezerwacją w systemie awizacji e-Brama.
 • Znaczne zwiększenie zdolności przeładunkowych na kolei. Najpierw istniejące tory kolejowe zostaną wydłużone do 750 m, a następnie bocznica kolejowa zostanie poszerzona z 4 do 6 torów. Modernizacja bocznicy przewiduje również zakup całkowicie zelektryfikowanych suwnic kolejowych RMG, a także uruchomienie systemu kamer OCR do rejestracji pociągów i kontenerów.
  „Nowe inwestycje mają na celu ciągłe zwiększanie jakości obsługi klientów w każdej dziedzinie działalności terminalu. Jednak, to nie wszystko, w ciągu dwóch lat powstanie drugi tor podejściowy do Portu Gdańsk, do którego DCT również będzie miało dostęp. Oznacza to skrócenie czasu wpłynięcia ze stacji pilotów do nabrzeża, a co za tym idzie polepszenie czasu obsługi statków oceanicznych przypływających do DCT. W dłuższej perspektywie, DCT ma możliwość dalszej rozbudowy zarówno nabrzeża jak i poszerzania placów składowych, po to aby rozwijać się zgodnie z rosnącymi potrzebami rynku.”– komentuje Cameron Thorpe, Prezes Zarządu DCT Gdańsk. Terminal kontenerowy DCT Gdańsk będzie na bieżąco informować o kolejnych etapach programu inwestycyjnego T2B.   O DCT: Rozwój DCT Gdańsk od 2007 roku zapewnił bezpośredni dostęp do najszybciej rozwijającego się regionu w Europie. Wcześniej, polskie towary musiały przebyć długą drogę samochodem ciężarowym, pociągiem lub statkiem z portu na Morzu Północnym, generując dodatkowy czas i koszt; DCT Gdańsk umożliwia Polsce połączenie z największym szlakiem handlowym transportu morskiego między Europą a Azją oraz zapewnia sprawną wymianę handlową produktów naszego regionu z Chinami, przy jednoczesnej redukcji kosztów, bardziej konkurencyjnych terminach dostaw oraz niższej emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na jeden kontener w stosunku do innych portów. W 2017 r. terminal DCT Gdańsk przeładował prawie 1,6 mln TEU, regularnie obsługując zawinięcia największych kontenerowych statków na świecie. DCT Gdańsk jest jedynym terminalem na Morzu Bałtyckim zdolnym do obsługi statków o tej wielkości. Działalność terminalu umożliwia generowanie rocznie ponad 6 miliardów złotych wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku VAT, akcyzy i ceł. DCT Gdańsk obsługuje nie tylko Polskę, ale jest również jednym z najbardziej atrakcyjnych modeli biznesowych obsługujących rynki Morza Bałtyckiego. Stanowi on także najbardziej opłacalny sposób dotarcia do wewnątrzlądowych rynków zagranicznych Czech, Słowacji i innych krajów. Te trzy filary handlu; silny rynek krajowy, rozwijające się rynki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej  i rosnąca skala tranzytu morskiego (tzw. transshipment) w basenie Morza Bałtyckiego napędzają rozwój DCT. Terminal DCT pod koniec 2016 roku uruchomił terminal T2, podwajając możliwości przeładunkowe do 3 mln TEU rocznie, a teraz podejmuje dalsze działania związane z rozbudową – program T2B.  

czytaj więcej

Sytuacja Operacyjna

8 luty 2018

Szanowni Klienci, Informujemy, że w ostatnich dniach wypełnienie placów składowych terminalu kontenerowego DCT Gdańsk osiągnęło poziom 80% ich pojemności. Jest to bezpośrednio spowodowane następującymi czynnikami:

 1. Bardzo duża liczba pustych kontenerów jest kierowana przez armatorów do DCT Gdańsk, zamiast do depotów lub terminali lądowych, w celu oczekiwania na ewakuację do portów na Dalekim Wschodzie. W ostatnich 5 tygodniach liczba pustych kontenerów w DCT potroiła się i sięgnęła niespotykanej wcześniej liczby 15 tysięcy TEU.
 2. Trwa szczyt przewozowy związany z przypadającym na połowę lutego chińskim Nowym Rokiem.
 3. Niektóre statki oceaniczne notują opóźnienia.
 Te trzy czynniki, w połączeniu z pogarszającymi się warunkami pogodowymi, powodują opóźnienia, obserwowane głównie na bocznicy kolejowej. Dział Operacyjny DCT stara się zminimalizować utrudnienia w obsłudze poprzez angażowanie dodatkowych zasobów sprzętowych i pracowników.  Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z liniami żeglugowymi, tak by doprowadzić do zmniejszenia liczby pustych kontenerów, co powinno przełożyć się na poprawę efektywności pracy terminalu. Do tego czasu sytuacja operacyjna na placu i kolei będzie się utrzymywać.  Zapewniamy, że staramy się minimalizować efekty opisanej sytuacji. Ponadto, od początku tygodnia 7 na stronie internetowej terminalu będą publikowane raporty operacyjne, aby Państwo byli w pełni poinformowani.   DCT Gdansk SA

czytaj więcej

01/2018/subskrypcja poczty Exchange

7 luty 2018

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na w konkursie na zakup subskrypcji rocznej na pocztę Exchange Liczba subskrypcji do odnowienia:350 Szczegóły: 350x ExchngOnlnPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVLOLP NL Annual Lub 350x Exchange Online (Plan 2) w programie CSP Lub 350x Exchange Online (Plan 2) w programie MPSA   Oferty proszę przesyłać na adres mailowy : przemyslaw.lenk@dctgdansk.com do dnia 16/02/2018 do godziny 11:00

czytaj więcej

Terminal kontenerowy DCT Gdańsk nagrodzony Złotą Statuetką Lidera Polskiego Biznesu 2018

29 styczeń 2018

27 stycznia br. podczas gali Liderów Polskiego Biznesu w Teatrze Wielkim w Warszawie, Business Centre Club nagrodził najlepszych polskich przedsiębiorców. Jury konkursu Lider Polskiego Biznesu uhonorowało na scenie 10 firm, w tym terminal kontenerowy DCT Gdańsk, doceniając świetne wyniki spółki, stałe zwiększanie liczby miejsc pracy oraz godną naśladowania działalność charytatywną. Z rąk Ministra Inwestycji i Rozwoju Pana Jerzego Kwiecińskiego statuetkę w imieniu DCT Gdańsk przyjął Adam Żołnowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych „Jest mi niezmiernie miło odebrać nagrodę w imieniu całego zespołu DCT. To dla nas szczególne wyróżnienie, gdyż dołączamy do prestiżowego grona zwycięzców i posiadaczy Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu w rocznicę dziesięciolecia działalności firmy. Otrzymanie statuetki pokazuje aspiracje naszej firmy by być liderem biznesu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej”. DCT Gdańsk jest największym i najszybciej rozwijającym się polskim terminalem kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu. Regularnie – 2 razy w tygodniu- obsługuje zawinięcia największych statków kontenerowych na świecie. Terminal kontenerowy DCT Gdańsk zakończył rok 2017 z wynikiem operacyjnym na poziomie blisko 1,6 mln TEU. Działalność terminalu generuje pośrednio rocznie ponad 6 miliardów złotych wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku VAT, akcyzy i ceł, współtworząc jeden z najbardziej atrakcyjnych modeli biznesowych obsługujących rynki Morza Bałtyckiego. Business Centre Club, najprężniejsza organizacja przedsiębiorców w kraju, co roku przyznaje statuetki najlepszym firmom, które w swojej działalności kierują się nie tylko zyskiem, ale i etyką prowadzenia przedsiębiorstwa. Nagroda BCC ma niezależny, ekspercki charakter i cieszy się szerokim uznaniem w kręgach biznesu i jest dobitnym potwierdzeniem silnej pozycji firmy na rynku.

czytaj więcej

Przedłużone godziny zamknięcia bram przez dwa weekendy

24 styczeń 2018

Szanowni Państwo, W związku z rozpoczęciem przygotowań do przebudowy kompleksu bramowego terminalu DCT Gdańsk, informujemy, że w najbliższym czasie planowane są dwa przedłużone weekendowe zamknięcia bram:

 • 27-28.01.2018 (od soboty godz. 6:00 do niedzieli do godz. 18:00)
 • 03-04.02.2018 (od soboty godz. 6:00 do niedzieli do godz. 18:00)

czytaj więcej

P-17-1-PO2 Projekt T2B – 1 Etap rozbudowy terminalu T2

16 styczeń 2018

------Wpis nr 1 z dnia 16 stycznia 2018 r.------ DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na wykonanie Pierwszego Etapu rozbudowy terminalu T2 (zam. nr ref. P-17-1-PO2). Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

 • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
 • Warunki Przetargu (PDF)
 • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)
 • Wzór Umowy (PDF)
 • Zestawienie Ceny Ofertowej i Cena Skorygowana (XLSX)
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 do dnia: 16/02/2018 r. do godz. 13:00 ------koniec wpisu nr 1------ ------Wpis nr 2 z dnia 17 stycznia 2018 r.------ Uzupełniamy Dokumentację Przetargową o Załączniki do dokumentów umieszczonych w wpisie nr 1. PLIK ZIP Nr 1 PLIK ZIP Nr 2 ------koniec wpisu nr 2------ ------Wpis nr 3 z dnia 18 stycznia 2018 r.------ Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (1).20180118 ------koniec wpisu nr 3------ ------Wpis nr 4 z dnia 23 stycznia 2018 r.------ Z uwagi na pojawiające się trudności przy pobieraniu Załącznika nr 1 (PLIK ZIP Nr 1 wpis z 17.01.2018) podajemy dodatkowy adres, z którego można pobrać dane Załącznik nr 1 ------koniec wpisu nr 4------ ------Wpis nr 5 z dnia 23 stycznia 2018 r.------ Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (2).20180119 ------koniec wpisu nr 5------ ------Wpis nr 6 z dnia 26 stycznia 2018 r.------ Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (3).20180126 Równocześnie publikujemy korektę Listy Sprawdzającej i Formularza Oferty (PDF). ------koniec wpisu nr 6------ ------Wpis nr 7 z dnia 2 lutego 2018 r.------ Informujemy, że udostępniamy kompletną rewizję dokumentacji. W szczególności zmianie uległy Rysunki przetargowe (część Załącznika nr 6 do Wymogów Zamawiającego) oraz Projekt budowlany sporządzony przez firmę Tebodin (Załącznik nr 1 do Wymogów Zamawiającego). Rewizja Dokumentacji wykonawczej (Załącznik nr 5 do Wymogów Zamawiającego) zostanie opublikowana w ciągu paru dni. ------koniec wpisu nr 7------ ------Wpis nr 8 z dnia 6 lutego 2018 r.------ Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (4-19). Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 ponownie udostępniamy Projekt budowlany sporządzony przez firmę Tebodin (Załącznik nr 1 do Wymogów Zamawiającego). Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 udostępniamy Decyzje dotyczące zezwolenia na usunięcie drzew. ------koniec wpisu nr 8------ ------Wpis nr 9 z dnia 8 lutego 2018 r.------ Z uwagi na zmianę terminu złożenia Ofert, umieszczamy rewizje dokumentów opisujących Przetarg:
 • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
 • Warunki Przetargu (PDF)
Dokumentację wykonawczą (Załącznik nr 5 do Wymogów Zamawiającego) uzupełniamy o projekt organizacji ruchu. ------koniec wpisu nr 9------ ------Wpis nr 10 z dnia 14 lutego 2018 r.------ Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (20-21). Informujemy, że uzupełniamy teczkę I.B projektu budowlanego o kolejne uzgodnienia. Dodatkowo, uzupełniamy Dokumentację wykonawczą (Załącznik nr 5 do Wymogów Zamawiającego) o kompletną rewizję projektu organizacji ruchu. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 udostępniamy edytowalne wersje następujacych dokumentów:
 • Projekt budowlany sporządzony przez firmę Tebodin (Załącznik nr 1 do Wymogów Zamawiającego)
PLIK ZIP Nr 1 PLIK ZIP Nr 2 ------koniec wpisu nr 10------ ------Wpis nr 11 z dnia 14 lutego 2018 r.------ Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 i poprzednim wpisem udostępniamy kompletną rewizję edytowalnej wersji Projektu organizacji ruchu (część Załącznika nr 5 do Wymogów Zamawiającego). ------koniec wpisu nr 11------ ------Wpis nr 12 z dnia 16 lutego 2018 r.------ Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (22-24). ------koniec wpisu nr 12------

czytaj więcej

Godziny pracy kompleksu bramowego w okresie świąteczno-noworocznym

7 grudzień 2017

Szanowni Państwo, Informujemy, że kompleks bramowy w okresie świąteczno – noworocznym będzie zamknięty jn.: od 23.12.2017 od godziny 14:00 do 26.12.2017 do godziny 18:00 od 30.12.2017 od godziny 14:00 do 01.01.2018 do godziny 18:00 Obsługa bramowa w w/w okresie będzie możliwa po uprzedniej awizacji zlecenia, dokonanej przez danego armatora, do godziny 15:00 odpowiednio do dnia 22.12.2017 i 29.12.2017 na adres pregate@dctgdansk.com

czytaj więcej

22/EU/2017/BACKUP HARDWARE

30 listopad 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert w przetargu na zakup urządzeń do backupu wraz z oprogramowaniem. Szczegóły znajdują się w specyfikacji.

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
 3. Specyfikacja zamówienia
 4. Wzór umowy
Oferty należy nadsyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com lub w formie papierowaj do siedziby Spółki do dnia 08/12/2017 do godziny 11:00 Aktualizacja nr 1 (12/12/2017) Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 22/EU/2017/BACKUP HARDWARE, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie wyników przetargu

czytaj więcej

21/EU/2017/BACKUP

30 listopad 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert w przetargu na zakup oprogramowania do backupu. Szczegóły znajduja się w specyfikacji.

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
 3. Specyfikacja zamówienia
 4. Wzór umowy
Oferty należy nadsyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com lub w formie papierowaj do siedziby Spółki do dnia 08/12/2017 do godziny 11:00 Aktualizacja nr 1 (13/12/2017) Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 21/EU/2017/BACKUP, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie wyników przetargu

czytaj więcej

Pracownicy Pracownikom

28 listopad 2017

W DCT Gdańsk nie tylko inwestujemy w rozwój naszych pracowników, ale również zachęcamy pracowników do angażowania się w pomoc innym i wspieramy ich inicjatywy.

czytaj więcej

Komunikat – aktualizacja systemów DCT

10 listopad 2017

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 11 listopada 2017 w godzinach 05:00 – 07:00 będziemy przeprowadzali prace serwisowe systemów informatycznych. Oznacza to, że w sobotę rano nastąpi przerwa w działaniu systemów: Navis, poczty, telefonów stacjonarnych oraz awizacji w e-BRAMA. Dodatkowo informujemy, że w tym czasie brama kolejowa będzie zamknięta. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że brama drogowa będzie zamknięta o 05:00 rano w sobotę i ponownie otwarta w niedzielę o godz. 14:00. Przepraszamy za niedogodności i prosimy o zaplanowanie podjęć oraz złożeń kontenerów w innym dogodnym dla Państwa terminie. Z poważaniem, DCT Gdansk SA

czytaj więcej

08/10/2017/Gondole – Usługa w zakresie przeglądów i napraw klatek bezpieczeństwa i gondol

19 październik 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na w konkursie na świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw klatek bezpieczeństwa i gondol

 1. Szczegółowe Warunki Zamówienia
 2. Instrukcja eksploatacji Klatki Gondola 40′ v3
 3. Instrukcja eksploatacji Klatki Gondola 45′ v3
 4. klatka 1 – 3
 5. klatka 4 – 5
 6. platforma robocza
 7. pomost roboczy do wózków jezdniowych
Termin składania ofert ustalony został na 3 listopada 2017 r. do godziny 13.00 na adres e-mail: przemyslaw.lenk@dctgdansk.com

czytaj więcej

09/10/2017/CISCO

19 październik 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na w konkursie na zakup licencji Cisco oraz aktualizacji systemu. Szczegóły zamówienia:

 1. Cisco Identity Services Engine 250 EndPoint Base License (L-ISE-BSE-250=) - jeden pakiet zawierający 250 licencji
 2. Cisco ISE Device Admin License (L-ISE-TACACS=) - jedna licencja
 3. 2 sztuki Cisco Identity Services Engine Migration VM (eDelivery - R-ISE-VM-M-K9=) + 12 miesięcy wsparcia
Termin składania ofert ustalony został na 31 październia 2017 r. do godziny 13.00 na adres e-mail: przemyslaw.lenk@dctgdansk.com

czytaj więcej

DCT GDAŃSK, BRAMA DO EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ,GOŚCI PANA PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO, I OGŁASZA NOWY PROGRAM INWESTYCYJNY O WARTOŚCI 280 MLN ZŁ

7 październik 2017

W październiku 2017 r. przypada dziesięciolecie działalności operacyjnej DCT Gdańsk – największego i jedynego głębokowodnego terminalu kontenerowego w Polsce. Z tej okazji Zarząd DCT Gdańsk S.A. ma zaszczyt gościć Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów Pana Mateusza Morawieckiego. Po uruchomieniu w 2007 r. terminal kontenerowy DCT Gdańsk posiadał jedno głębokowodne nabrzeże przeładunkowe i wyposażony był w trzy suwnice nabrzeżowe STS, osiągając roczną zdolność przeładunkową na poziomie 500 000 TEU (kontenerów dwudziestostopowych). W ciągu dziesięciu lat działalności terminal sześciokrotnie zwiększył swe możliwości operacyjne i wraz z oddanym do eksploatacji pod koniec 2016 r. głębokowodnym nabrzeżem T2, obecnie posiada roczną zdolność przeładunkową na poziomie 3 milionów TEU, co czyni go największym terminalem kontenerowym na Morzu Bałtyckim. Aktualnie DCT Gdańsk dysponuje głębokowodną linią nabrzeżową o długości 1,3 km, posiada 11 suwnic nabrzeżowych STS i rocznie obsługuje ponad 460 statków, w tym 100 największych na świecie kontenerowych statków oceanicznych. - Jedna czwarta z przyjmowanych w gdańskim terminalu statków to największe kontenerowce oceaniczne. W przypadku DCT Gdańsk dwa słowa wydają się kluczowe: "tempo" i "rozwój". Inwestycja w terminal to reakcja na to, ile dla importu i eksportu znaczy obecnie czas transportu. Z kolei decyzja o rozbudowie terminala idzie w parze z odbudową stoczni czy wspieraniem badań, dzięki którym polskie jachty są uważane za najlepiej wykonane w Europie - powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki, minister rozwoju i finansów. Z okazji jubileuszu dziesięciolecia oraz wizyty Pana Wicepremiera Mateusza Morawieckiego, DCT Gdańsk ma przyjemność ogłosić nowy inwestycyjny program rozwojowy o wartości 280 mln zł. Jestem niezwykle dumny z tego, co zespół DCT osiągnął na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Nowa inwestycja potwierdza wiarę inwestorów i akcjonariuszy DCT w przyszłość gospodarczą Polski oraz potencjał DCT w świadczeniu najwyższej jakości usług z korzyścią dla wszystkich klientów – powiedział Cameron Thorpe, Prezes Zarządu DCT Gdańsk. DCT Gdańsk jest jednym z najbardziej efektywnych łączników z rynkami zlokalizowanymi        w obrębie Morza Bałtyckiego, jak również stanowi konkurencyjną ofertę obsługi rynków wewnątrzlądowych takich jak Czechy, Słowacja czy inne sąsiadujące z Polską kraje. DCT Gdańsk jest prawdziwą bramą do Europy Środkowo-Wschodniej – dodał. Nowa inwestycja zakłada doposażenie istniejącego głębokowodnego nabrzeża przeładunkowego T2 w dwie dodatkowe suwnice STS, których parametry sytuują je wśród największych tego typu urządzeń na świecie. Wspierane będą one przez pięć nowych elektrycznych suwnic placowych RTG. Odpowiednio zwiększona zostanie także powierzchnia placów składowych. Ponadto, obecnie istniejący kompleks bramowy dla samochodów ciężarowych zostanie całkowicie zautomatyzowany i zoptymalizowany, aby kierowcy nie musieli wysiadać z pojazdów podczas przekraczania granicy terminalu, co nie tylko podniesie poziom bezpieczeństwa ich obsługi, ale uczyni cały proces wydajniejszym. Jednym z kluczowych elementów nowej inwestycji będzie znaczące podniesienie intermodalnej zdolności operacyjnej. Rozbudowa bocznicy kolejowej o dwa dodatkowe tory oraz wydłużenie do maksymalnej dopuszczalnej obecnie długości w Europie wszystkich torów do 750 metrów stworzy klientom prowadzącym działalność w niemających dostępu do morza krajach, takich jak Czechy czy Słowacja, atrakcyjną kosztowo oraz niezawodną i wydajną alternatywę dostępową do zlokalizowanych w tych państwach centrów logistycznych i przeładunkowych. Cieszę się, ze mogę być częścią strategicznego projektu, jakim jest DCT. Zmienił i zmienia on znacząco rzeczywistość polskiego sektora morskiego i przynosi wymierne korzyści polskiej gospodarce, wzmacniając też pozycję geopolityczną naszego kraju. Wierzę, że tempo rozwoju terminalu zostanie zachowane w przyszłości, dzięki czemu nasi klienci, konsumenci i polscy przedsiębiorcy w pełni wykorzystają możliwości płynące z wymiany handlowej z całym światem – powiedział Adam Żołnowski, wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w DCT Gdańsk S.A. Przygotowany program inwestycyjny zostanie ukończony w ciągu najbliższych trzech lat, wzmacniając pozycję DCT Gdańsk jako unikalnej platformy logistyczno-transportowej umożliwiającej obsługę handlu międzynarodowego w sercu Morza Bałtyckiego oraz najbardziej optymalnej i konkurencyjnej kontenerowej bramy do Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. DCT Gdańsk, Brama do Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.   Informacje o DCT: DCT Gdańsk umożliwia Polsce połączenie z największym szlakiem handlowym transportu morskiego między Europą a Azją. Jest to doskonały przykład bezpośredniej inwestycji zagranicznej, zapewniającej efektywniejszą wymianę handlową polskich produktów z Chinami, przy jednoczesnej redukcji kosztów, bardziej konkurencyjnych terminach dostaw oraz niższej emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na jeden kontener w stosunku do innych portów. W 2017 r. DCT Gdańsk przeładuje ponad 1,5 mln TEU, regularnie obsługując zawinięcia największych kontenerowych statków na świecie. DCT Gdańsk jest jedynym terminalem na Morzu Bałtyckim zdolnym do obsługi statków o tej wielkości. Działalność terminalu umożliwia generowanie rocznie ponad 6 miliardów złotych wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku VAT, akcyzy i ceł. Pod koniec 2016 r. DCT Gdańsk uruchomił nowe głębokowodne nabrzeże przeładunkowe wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt przeładunkowy (terminal T2), podwajając swą roczną zdolność przeładunkową do 3 milionów TEU i obecnie przygotowuje się do dalszej rozbudowy. DCT Gdańsk obsługuje nie tylko Polskę, ale jest również jednym z najbardziej atrakcyjnych modeli biznesowych obsługujących rynki Morza Bałtyckiego. Stanowi on także najbardziej opłacalny sposób dotarcia do wewnątrzlądowych rynków zagranicznych Czech, Słowacji i innych krajów.   O międzynarodowym handlu kontenerowym: Mówi się, że kontener to pudełko, które zmieniło świat. Dzisiejsze statki, które regularnie zawijają do DCT Gdańsk z Azji są największymi kontenerowymi jednostkami pływającymi na świecie. Gdyby z jednego takiego w pełni załadowanego statku zdjąć wszystkie kontenery i postawić jeden na drugim, powstałaby kontenerowa wieża o wysokości ponad 50 kilometrów, sześć razy wyższa niż Mount Everest. A to wszystko na jednym tylko statku. Oczywiście nie wszystkie te kontenery przeładowywane są w DCT Gdańsk, jednak wiele z nich jest, ponieważ rynek obsługiwany przez DCT Gdańsk należy do najszybciej rozwijających się w Europie. Sama wielkość statków zawijających do DCT Gdańsk świadczy o ogromnej skali światowego handlu, a także o tym, jak ważne jest, aby Polska była jego aktywnym uczestnikiem.

czytaj więcej