Aktualności

P-17-13-PO.6 Nadzór nad realizacją Projektu RailRMG – 1 Etap rozbudowy bocznicy kolejowej DCT

19 czerwiec 2018

------Wpis nr 1 z dnia 19 czerwca 2018r.------ DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania Ofert na nadzór nad realizacją projektu P-17-13-PO.5  Projekt Rail RMG  - 1 Etap  rozbudowy bocznicy kolejowej DCT (nr ref. zam. P-17-13-PO.6). Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT GDAŃSK S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-15:30 do dnia: 25.07.2018r. do godz. 13:00. ------koniec wpisu nr 1------

czytaj więcej

PRZEŁADUNEK 9 MILIONOWEGO KONTENERA W DCT GDAŃSK

28 maj 2018

Największy terminal kontenerowy w Polsce i na Bałtyku – DCT Gdańsk przeładował 9 milionów TEU (kontenerów o długości 20 stóp) od początku swego istnienia. Osiągniecie takiego wyniku w ciągu dziesięciu lat działalności operacyjnej jest świadectwem bezustannego, dynamicznego rozwoju terminalu. Z tej okazji Zarząd DCT Gdańsk S.A., mając zaszczyt gościć Ministra Inwestycji i Rozwoju Pana Jerzego Kwiecińskiego, składa podziękowania wszystkim pracownikom, klientom, partnerom i kontrahentom oraz służbom państwowym, bez których ten sukces nie byłby możliwy. Dalszy rozwój terminalu kontenerowego DCT Gdańsk jest kluczowy nie tylko dla regionu, ale również dla całej gospodarki Polski oraz polskich przedsiębiorców coraz wydatniej zwiększających potencjał międzynarodowej wymiany gospodarczej. "Terminal DCT, który dziś widzimy, jest produktem ciągłych inwestycji rok po roku, po to, aby stworzyć prawdziwą bramę na świat dla Polski. Inwestycje zagraniczne, takie jak te, wymagają stabilnych i przejrzystych ram prawnych w perspektywie długofalowej. Chciałbym podziękować pracownikom DCT Gdańsk za ich ciężką pracę, a także naszym klientom za wsparcie w rozwijaniu DCT jako hub’u światowego handlu” - mówi Cameron Thorpe, Prezes Zarządu DCT Gdańsk S.A. „Dzięki budowie DCT Gdańsk dziesięć lat temu i inwestycji w ciągły rozwój terminalu, Polska może już skutecznie konkurować z największymi portami w Europie, z korzyścią dla budżetu państwa. Przeładowując 1,6M TEU w roku 2017, DCT wypracowało sobie pozycję nr 16 wśród terminali kontenerowych w Europie. Obecna dynamika wzrostu, która kwartał do kwartału przekracza 40% pozwala wierzyć, że ta pozycja zostanie, co najmniej utrzymana.  Będzie to miało wpływ na wzrost wpływów z ceł, VAT oraz akcyzy do budżetu państwa. Dodam, że w pierwszym kwartale 2018 roku było to już 2,1 miliarda złotych” – komentuje Adam Żołnowski, Wiceprezes Zarządu DCT Gdańska S.A. Aktualnie DCT Gdańsk dysponuje głębokowodną linią nabrzeżową o długości 1,3 km, posiada 11 suwnic nabrzeżowych STS i rocznie obsługuje ponad 460 statków, w tym 100 największych na świecie kontenerowych statków oceanicznych. Obecnie terminal DCT jest w trakcie realizacji kolejnej inwestycji o nazwie T2b, która zakłada doposażenie istniejącego głębokowodnego nabrzeża przeładunkowego T2 w dodatkowy sprzęt, zwiększenie placów składowych, automatyzację kompleksu bramowego dla samochodów ciężarowych oraz znaczące podniesienie intermodalnej zdolności operacyjnej na kolei.   DCT Gdańsk, Brama do Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Informacje o DCT:   DCT Gdańsk umożliwia Polsce połączenie z największym szlakiem handlowym transportu morskiego między Europą a Azją. Jest to doskonały przykład bezpośredniej inwestycji zagranicznej, zapewniającej efektywniejszą wymianę handlową polskich produktów z Chinami, przy jednoczesnej redukcji kosztów, bardziej konkurencyjnych terminach dostaw oraz niższej emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na jeden kontener w stosunku do innych portów. W 2017 r. DCT Gdańsk przeładowało prawie 1,6 mln TEU, regularnie obsługując zawinięcia największych kontenerowych statków na świecie. DCT Gdańsk jest jedynym terminalem na Morzu Bałtyckim zdolnym do obsługi statków o tej wielkości. DCT Gdańsk obsługuje nie tylko Polskę, ale jest również jednym z najbardziej atrakcyjnych modeli biznesowych obsługujących rynki Morza Bałtyckiego. Stanowi on także najbardziej opłacalny sposób dotarcia do wewnątrzlądowych rynków zagranicznych Czech, Słowacji i innych krajów. Przy nieustannym rozwoju oraz nakładach na rozbudowę infrastruktury portowej oraz nowoczesnego wyposażenia przeładunkowego, DCT Gdańsk aktywnie włącza się w działania na rzecz ochrony środowiska i społeczności lokalnej, dostrzegając w nich fundament zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

czytaj więcej

P-17-13-PO.5 Projekt RailRMG – 1 Etap rozbudowy bocznicy kolejowej DCT

27 kwiecień 2018

------Wpis nr 1 z dnia 27 kwietnia 2018r.------ DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania Ofert na wykonanie rozbudowy bocznicy kolejowej DCT (nr ref. zam. P-17-13-PO.5). Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

  • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
  • Warunki Przetargu (PDF)
  • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)
  • Zestawienie Ceny Ofertowej i Cena Skorygowana (PDF)
  • Wzór Umowy (PDF) wraz z załącznikami (WZ, 1, 2, 3, 4, 5)
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT GDAŃSK S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-15:30 do dnia: 12.06.2018r. do godz. 13:00. ------koniec wpisu nr 1------ ------Wpis nr 2 z dnia 21 maja 2018r.------ Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (1-3). ------koniec wpisu nr 2------ ------Wpis nr 3 z dnia 25 maja 2018r.------ Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (4-37). Dodatkowo umieszczamy orzeczenia dotyczące istniejącej belki podsuwnicowej (część 1, część 2). ------koniec wpisu nr 3------ ------Wpis nr 4 z dnia 29 maja 2018r.------ Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (38-62). ------koniec wpisu nr 4------ ------Wpis nr 5 z dnia 30.05.2018r.------ Zgodnie z p. IV Warunków Przetargu publikujemy ostateczne wersje Dokumentów Przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami: Dodatkowo przedkładamy wykaz udostępnionych i obowiązujących dokumentów (PDF). Z uwagi na zmieniony harmonogram postępowania przetargowego informujemy, że termin złożenia Ofert został zmieniony na 19.06.2018r. ------koniec wpisu nr 5------ ------Wpis nr 6 z dnia 20.06.2018r.------ Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do DCT Gdańsk SA do dnia 19.06.2018 r. wpłynęły Oferty następujących Oferentów:
  1. Konsorcjum: RoverPol Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, Rover Alcisa S.A. - Partner Konsorcjum
  2. Konsorcjum: NDI S.A. - Lider Konsorcjum, NDI Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum
------koniec wpisu nr 6------

czytaj więcej

Pola Nadziei – będziemy przeładowywać kontenery dla małych pacjentów hospicjów z całej Polski

16 kwiecień 2018

16 kwietnia 2018 DCT Gdańsk dołącza do akcji charytatywnej "Pola Nadziei" dedykowanej małym pacjentom hospicjów. Ogólnopolski finał odbędzie się w najbliższą niedzielę 22 kwietnia 2018. Symbolem akcji są żonkile wręczane darczyńcom. Akcje towarzyszące w trójmieście to przejazd motocyklistów, żonkilowa sztafeta i koncerty. My też wesprzemy akcję tym co robimy najlepiej - będziemy oczywiście przeładowywać kontenery - i to w bardzo szczytnym celu - dla najmłodszych podopiecznych hospicjów w Polsce. W najbliższy weekend DCT Gdańsk przekaże 1 zł za każdy przeładowany kontener podczas dwóch zmian na rzecz hospicjum "Pomorze Dzieciom".    

czytaj więcej

Seminarium „Zgaś Ryzyko” oraz koncert z okazji 25lecia „Buffo”

15 kwiecień 2018

15 kwietnia 2018 Bezpieczeństwo jest bardzo ważnym aspektem codziennej pracy na terminalu, a ochrona przeciwpożarowa istotnym elementem bezpieczeństwa, nie tylko w miejscu pracy, ale także w domu. Chcemy budować świadomość wśród pracowników, dlatego już od kilku lat współpracujemy ze Strażą Pożarną przy projekcie "Zgaś ryzyko" - jest to seminarium, które porusza problematykę pożarów mieszkań w Polsce. Po seminarium jak co roku odbył się koncert - tym razem było to 25-lecie Studio Buffo. W ramach naszej współpracy ze Strażą Pożarną, pracownicy DCT mieli okazję połączyć przyjemne z pożytecznym. Po przeszkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej, mogli wysłuchać hitów teatru "Buffo" w Ergo Arenie 14 kwietnia 2018 roku.    

czytaj więcej

Plaża Stogi a DCT Gdańsk

12 kwiecień 2018

Z niepokojem obserwujemy toczącą się w ostatnim czasie dyskusję, w której w złym świetle przedstawia się DCT Gdańsk. Podkreślamy, iż w swej działalności zawsze stosujemy się do przepisów prawa i zawartych umów, dbamy o środowisko naturalne, a współdziałanie ze społecznością lokalną, w tym z mieszkańcami Stogów, jest dla nas bardzo ważne. Dlatego oświadczamy, że plany rozwojowe DCT Gdańsk są zawsze uzgadniane z odpowiednimi władzami, zaś kolejna faza rozwoju polegająca na wyjściu w morze i rozbudowie DCT w kierunku wschodnim wynika z umów zawieranych od roku 2003. Podsumowując, planowana rozbudowa DCT nie będzie sięgała na lądzie dalej niż do linii płotu. Oznacza to, że nie planujemy „zabetonowania” 10 hektarów plaży, czego obawiają się mieszkańcy Stogów.

czytaj więcej

30 marca dniem wolnym od pracy

28 marzec 2018

  Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dzień 30.03.2018r. (piątek) dla pracowników administracyjnych (w tym sprzedaż i obsługa klienta) DCT Gdańsk będzie dniem wolnym od pracy. Jednocześnie informujemy, że praca Działu Operacyjnego odbywać się będzie bez zmian. Z poważaniem, DCT Gdańsk SA  

czytaj więcej

DCT GDAŃSK PO RAZ KOLEJNY WSPIERA 24-H MARATON CHARYTATYWNY „SZTAFETA NADZIEI”

26 marzec 2018

19 marca 2018 16 marca 2018 roku w centrum handlowym Galeria Bałtycka rozpoczęła się wielka akcja charytatywna Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci „Sztafeta Nadziei 2018”. DCT Gdańsk co roku wspiera 24-godzinny maraton charytatywny. Nie tylko sportowcy, ale również wolontariusze, w tym pracownicy DCT Gdańsk non stop przez 24 godziny aktywnie wspierali hospicjum na zmianę jeżdżąc na rowerach stacjonarnych i biegając na bieżni. Sztafeta rozpoczęła się 16 marca (piątek) o 17:00 i zakończyła się 17 marca (sobota) o godz. 17:00. Podczas 24-h sztafety odbyło się również wiele pokazów, atrakcji i konkursów. Wszystkim uczestnikom udało się przebiec na bieżniach i wykręcić na rowerach 5130 km. W tym dużą rolę odegrali nasi pracownicy – jeszcze raz dziękujemy Wam za chęć niesienia pomocy innym! DCT Gdańsk zapłaci złotówkę za każdy kilometr.

czytaj więcej

03/PL/2018/Office – zakup 17 subskrypcji Office 365 Enterprise E

19 marzec 2018

DCT ogłasza konkurs ofert na zakup 17 subskrypcji Office 365 Enterprise E  Szczegóły: Office 365 Enterprise E3 Ilość: 17 subsrypcji Plan/Program produkut: CSP, Open lub MPSA (najtańszy z wariantów) Ważność licencji: 06.04.2018 – 05.04.2019   Prosimy o przesłanie ofert na adres tenders-it@dctgdansk.com do dnia 27/03/2018 do godziny 11:00    

czytaj więcej

Dokumenty DGD od 1 kwietnia przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej

8 marzec 2018

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2018 dokumenty DGD dla kontenerów z ładunkiem niebezpiecznym w eksporcie będziemy przyjmować na adresy:

  1. pregate@dctgdansk.com dla kontenerów składanych drogą
  2. rail@dctgdansk.com dla kontenerów składanych koleją
Od 1 kwietnia 2018 dokumenty te będziemy przyjmować wyłącznie w wersji elektronicznej. W przypadku braku dostarczenia dokumentów na wskazane adresy mailowe, w awizacji eksportowej kontenera z ładunkiem IMO będzie widniała stopka DGD Hold uniemożliwiająca złożenie kontenera transportem drogowym i kolejowym.

czytaj więcej

Aktualizacja systemu Navis 07/03/2018

6 marzec 2018

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym, tj. 07/03/2018 w godzinach 8:00 – 10:00 będziemy przeprowadzali aktualizację systemu Navis. W tym czasie system operacyjny będzie dla Państwa niedostępny. Jednocześnie informujemy, że brama drogowa i kolejowa w tych godzinach będą zamknięte. Przepraszamy za niedogodności. Z poważaniem, DCT Gdańsk SA

czytaj więcej

Prace administracyjne w nocy z 06 na 07 marca

6 marzec 2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym w nocy z 06/03 na 07/03 w godzinach 00:00 – 3:00 będą przeprowadzane prace administracyjne na stronie internetowej DCT Gdańsk. W tym czasie strona internetowa będzie dla Państwa niedostępna. Przepraszamy za niedogodności. DCT Gdańsk SA

czytaj więcej

Oświetlenie sygnalizacyjne na przejeździe kolejowym wyłączone

2 marzec 2018

Szanowni Państwo, Informujemy, że w związku z powtarzającymi się problemami z oświetleniem sygnalizacyjnym na przejeździe kolejowym na ul. Kontenerowej, ZMPG podjęło decyzję o czasowym wyłączeniu systemu do czasu poprawienia się warunków atmosferycznych. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu przez tory.

czytaj więcej