Michał Biernacki, Dyrektor ds. Projektów, DCT

22 marca 2016

Ambasadorzy Projektu_Michał Biernacki

Michał Biernacki pracuje w DCT Gdańsk od 2011r. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Projektów i jest odpowiedzialny za całościowy rezultat projektu budowy drugiego głębokowodnego nabrzeża – T2. Koordynuje pracę pięciu podzespołów (Infrastruktury, Sprzętu Przeładunkowego, HR, Handlowego oraz Finansowania) pracujących na sukces całego przedsięwzięcia. W DCT realizował również projekty np. rozbudowy bocznicy kolejowej oraz dodatkowych placów składowych na T1.

Przed podjęciem pracy w terminalu, Michał realizował kompleksowe projekty dla wiodących producentów przemysłu tworzyw sztucznych np. budowa maszyn i linii technologicznych do produkcji butelek Actimel, czy wytwarzanie linii technologicznych do produkcji opakowań Heinz.

Podejmował również wyzwania w branży motoryzacyjnej – realizował projekty budowy linii produkcyjnych dla koncernów takich jak: VW, Ford, Audi, TATA, Volvo.

Absolwent wydziału Mechanicznego oraz Matematyczno-Fizycznego na Politechnice Gdańskiej, w ostatnim czasie ukończył studia MBA.

Prywatnie mąż i ojciec dwóch córek, motocyklista oraz od niedawna pilot.