• moviemovie
 • moviemovie
 • moviemovie
 • moviemovie
 • moviemovie
 • moviemovie
 • movie

Wizja i cele CSR

Odpowiedzialność społeczna (Corporate Social Responsibility) jest dla DCT Gdańsk niezwykle ważną, integralną częścią strategii biznesowej.

To jedna z wartości, które wyrażają się w naszej codziennej pracy.

Wizja i cele CSR naszej firmy są odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed nami zasady zrównoważonego rozwoju biznesu i opierają się na trzech głównych filarach:

 • Środowisko i Bezpieczeństwo
 • Ludzie
 • Etyka Biznesu

Wizja:

Bezkompromisowe podejście do bezpieczeństwa i szacunek dla społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego

Cele:

 • dbanie o zasoby naturalne, bezpieczeństwo pracy na terminalu oraz minimalizowanie potencjalnych zagrożeń, które możemy kreować dla otoczenia.
 • wspieranie pracowników oraz społeczności lokalnych w zachowaniu zdrowia, aktywności fizycznej oraz umysłowej
 • odpowiedzialne i etyczne zachowanie wobec pracowników oraz partnerów biznesowych