P-12-5-PO20 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i sprawowanie nadzoru inwestorskiego w projekcie nowego nabrzeża wraz z przyległymi placami składowymi na terenie Portu Gdańsk (Polska)

2 października 2013

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17/12/2013 r. DCT GDANSK S.A. (Zamawiający) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w Przetargu:

P-12-5-PO20 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i sprawowanie nadzoru inwestorskiego w projekcie nowego nabrzeża wraz z przyległymi placami składowymi na terenie Portu Gdańsk (Polska)

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym pliku:

Informacja o wyborze oferty