P-17-1-PO.3 Nadzór nad realizacją Projektu T2B – 1 Etap rozbudowy terminalu T2

15 lutego 2018

——Wpis nr 1 z dnia 15 lutego 2018 r.——

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na pełnienie Nadzoru inwestorskiego nad pierwszym etapem rozbudowy terminalu T2 (zam. nr ref. P-17-1-PO.3).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

  • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
  • Warunki Przetargu (PDF)
  • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)
  • Wzór Umowy (PDF) wraz z Załącznikami

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 do dnia: 09/03/2018 r. do godz. 13:00

——koniec wpisu nr 1——