P-17-1-PO2 Projekt T2B – 1 Etap rozbudowy terminalu T2

16 stycznia 2018

——Wpis nr 1 z dnia 16 stycznia 2018 r.——

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na wykonanie Pierwszego Etapu rozbudowy terminalu T2 (zam. nr ref. P-17-1-PO2).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

  • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
  • Warunki Przetargu (PDF)
  • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)
  • Wzór Umowy (PDF)
  • Zestawienie Ceny Ofertowej i Cena Skorygowana (XLSX)

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 do dnia: 16/02/2018 r. do godz. 13:00

——koniec wpisu nr 1——

——Wpis nr 2 z dnia 17 stycznia 2018 r.——

Uzupełniamy Dokumentację Przetargową o Załączniki do dokumentów umieszczonych w wpisie nr 1.

PLIK ZIP Nr 1

PLIK ZIP Nr 2

——koniec wpisu nr 2——

——Wpis nr 3 z dnia 18 stycznia 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (1).20180118

——koniec wpisu nr 3——

——Wpis nr 4 z dnia 23 stycznia 2018 r.——

Z uwagi na pojawiające się trudności przy pobieraniu Załącznika nr 1 (PLIK ZIP Nr 1 wpis z 17.01.2018) podajemy dodatkowy adres, z którego można pobrać dane Załącznik nr 1

——koniec wpisu nr 4——

——Wpis nr 5 z dnia 23 stycznia 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (2).20180119

——koniec wpisu nr 5——

——Wpis nr 6 z dnia 26 stycznia 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (3).20180126

Równocześnie publikujemy korektę Listy Sprawdzającej i Formularza Oferty (PDF).

——koniec wpisu nr 6——

——Wpis nr 7 z dnia 2 lutego 2018 r.——

Informujemy, że udostępniamy kompletną rewizję dokumentacji. W szczególności zmianie uległy Rysunki przetargowe (część Załącznika nr 6 do Wymogów Zamawiającego) oraz Projekt budowlany sporządzony przez firmę Tebodin (Załącznik nr 1 do Wymogów Zamawiającego).

Rewizja Dokumentacji wykonawczej (Załącznik nr 5 do Wymogów Zamawiającego) zostanie opublikowana w ciągu paru dni.

——koniec wpisu nr 7——

——Wpis nr 8 z dnia 6 lutego 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (4-19).

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 ponownie udostępniamy Projekt budowlany sporządzony przez firmę Tebodin (Załącznik nr 1 do Wymogów Zamawiającego).

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 udostępniamy Decyzje dotyczące zezwolenia na usunięcie drzew.

——koniec wpisu nr 8——

——Wpis nr 9 z dnia 8 lutego 2018 r.——

Z uwagi na zmianę terminu złożenia Ofert, umieszczamy rewizje dokumentów opisujących Przetarg:

  • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
  • Warunki Przetargu (PDF)

Dokumentację wykonawczą (Załącznik nr 5 do Wymogów Zamawiającego) uzupełniamy o projekt organizacji ruchu.

——koniec wpisu nr 9——

——Wpis nr 10 z dnia 14 lutego 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (20-21).

Informujemy, że uzupełniamy teczkę I.B projektu budowlanego o kolejne uzgodnienia. Dodatkowo, uzupełniamy Dokumentację wykonawczą (Załącznik nr 5 do Wymogów Zamawiającego) o kompletną rewizję projektu organizacji ruchu.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 udostępniamy edytowalne wersje następujacych dokumentów:

  • Projekt budowlany sporządzony przez firmę Tebodin (Załącznik nr 1 do Wymogów Zamawiającego)

PLIK ZIP Nr 1

PLIK ZIP Nr 2

——koniec wpisu nr 10——

——Wpis nr 11 z dnia 14 lutego 2018 r.——

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 i poprzednim wpisem udostępniamy kompletną rewizję edytowalnej wersji Projektu organizacji ruchu (część Załącznika nr 5 do Wymogów Zamawiającego).

——koniec wpisu nr 11——

——Wpis nr 12 z dnia 16 lutego 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (22-24).

——koniec wpisu nr 12——