Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska

8 czerwca 2015

„[…] Dziękuję Prezesowi oraz akcjonariuszom za to, że w niełatwych okolicznościach doprowadzili do zaprojektowania i rozpoczęcia budowy drugiego terminalu w DCT Gdańsk. Przez stulecia Gdańsk był bramą do Europy Środkowo-Wschodniej. Poprzez inwestycję T2 utrwalamy tę pozycję sprzed wieków i dajemy sobie oraz tej części Europy wielką szansę. Gdańsk, port, to tysiąc lat współistnienia. Załoga DCT wpisuje się złotą czcionką w kronikę naszego miasta. Gdańsk jest dumny z DCT”.