Paweł Gac, Technik ds. Infrastruktury, DCT

21 marca 2016

Paweł Gac_ambasador projektu T2

Członek zespołu projektu z najdłuższym stażem w DCT Gdańsk – w firmie pracuje bowiem od 2010 r. Dotychczas związany z Działem Utrzymania Ruchu, w którym zajmował się utrzymaniem infrastruktury Terminalu oraz doskonaleniem procesów technicznych.

Dzięki dużej wiedzy nt. bieżącego funkcjonowania firmy od 2015 r. wspiera projekt T2 przez prowadzenie bieżących uzgodnień pomiędzy Generalnym Wykonawcą a działami DCT Gdańsk. Koordynuje także dostawy sprzętu do nowo rozbudowanego warsztatu. Dzięki ciężkiej pracy oraz odpowiedniemu podejściu realizuje cele firmy tym samym realizując się osobiście.

Uczestnicząc w tak dużym i ważnym projekcie twierdzi, iż „Otwarcie drugiego głębokowodnego nabrzeża jest jednym z ważniejszych etapów rozwoju firmy DCT Gdańsk, dzięki któremu gospodarka morska Polski nabiera jeszcze większego znaczenia i dzięki temu zyskuje jeszcze lepszą pozycję ekonomiczną w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej ” .