Status Prac – T2B (marzec 2019)

6 marca 2019

Przygotowanie terenu pod nowe pola składowe

Nowy przebiegu ulicy Kontenerowej

Rozbudowa bocznicy kolejowej

Budowa portali OCR