Polityka Prywatności

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez DCT Gdańsk S.A. siedzibą w Gdańsk, ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk – pełniącego w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”, „DCT”) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.

Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

DCT przetwarza dane osobowe, w tym dane z monitoringu, przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej Państwa z DCT, świadczenia na rzecz Państwa usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowo DCT może również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nim jako Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Niekiedy DCT dokonuje przetwarzania Państwa danych w celach opartych na prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. w zakresie udzielania odpowiedzi na żądanie organów władzy publicznej. W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Cele, w których DCT może przetwarzać dane z uwagi na prawnie uzasadnione interesy to:

 • prawidłowe wykonanie umów z kontrahentami, w tym świadczenie usług w celu ich realizacji.
 • rozliczenie umów z kontrahentami,
 • w celach marketingu własnych produktów i usług,
 • gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych przez DCT oraz postępowań przed organami władzy publicznej;

Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg umowny, niezbędny do jej poprawnego wykonania, zawarcia, a także świadczenia dla Państwa usług. W zakresie celów wynikających z obowiązków prawnych, zebranie danych przez DCT S.A. jest wymogiem ustawowym. DCT przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów. W przypadku gdy Państwa dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, źródłem tych danych tj. w szczególności imienia, nazwiska, danych kontaktowych jak e-mail czy nr telefonu i innych wyłącznie niezbędnych do wykonania umowy, jest Kontrahent lub inne, publicznie dostępne źródła (KRS, CEIDG, Internet).

Odbiorcy danych osobowych:

W toku normalnego prowadzenia działalności DCT może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na DCT obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorie odbiorców danych:

 • kontrahenci, klienci, dostawcy DCT,
 • organy władzy publicznej,
 • podmioty wspierające DCT w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Postanowienia końcowe:

 • Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez DCT. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności.
 • W przypadku pytań dotyczących Państwa danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail iodo@dctgdansk.com, lub listownie na adres siedziby.

Cookies:

Cookies są to krótkie informacje, które Serwis zapisuje na dysku komputera użytkownika w postaci plików tekstowych, dzięki czemu można obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się Serwis. Serwis rozpoznaje użytkownika, aby ustalić jakiej informacji potrzebuje, czego szuka, które kategorie odwiedza częściej niż pozostałe – dzięki temu oferta Serwisu staje się atrakcyjniejsza i bardziej dostosowana do potrzeb użytkownika.Ponadto pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki cookies służą również zbieraniu danych o ruchu na witrynie za pośrednictwem pliku cookie DoubleClick dla usługi Google Analytics oraz w celach remarketingu – stosowania reklam graficznych dla użytkowników strony. Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam wyświetlanych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam.

Cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu końcowym użytkownika, zapisanych tam plików, ani też celowo nie wpływa niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, tj. sesyjne oraz stałe. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

Wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

Funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

Reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w urządzeniu końcowym również przez współpracujących z DCT reklamodawców oraz partnerów;

Akceptowanie plików cookies nie jest konieczne do korzystania z Serwisu, a DCT informuje użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach Serwisu, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz o możliwości określenia przez użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu użytkownika. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Serwisu w pełnym zakresie.

Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji j.w., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez DCT cookies w sposób opisany powyżej.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

 1. MS Internet Explorer 9
 2. Mozilla Firefox
 3. Google Chrome
 4. Opera 8.0

Przykładowo, posiadając starsze wersje przeglądarki MS Internet Explorer, w tym celu należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj pliki Cookies”. Posługując się przeglądarką internetową użytkownik może również kasować cookies zapisane już na swoim urządzeniu. Korzystając ze wspomnianej przeglądarki internetowej należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki Cookies”.

DCT nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisu.

Zmiany Polityki Prywatności:

Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisu wraz ze stosownym komunikatem na stronie głównej i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia użytkowników o zmianie poprzez jej umieszczenie w Serwisie. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie danych zmian Polityki Prywatności oznacza ich akceptację.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.