Polityka Prywatności

DCT Gdańsk S. A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kontenerowej 7, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000031077 (dalej jako DCT), właściciel serwisu znajdującego się w Internecie pod adresem https://dctgdansk.pl (dalej jako Serwis) przykłada wielką wagę do prawa użytkowników do ochrony prywatności.

DCT zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie, w zależności od rodzaju danych, odbywa się z inicjatywy oraz / albo za zgodą użytkownika lub automatycznie.

Dane zbierane za pośrednictwem formularza reklamacyjnego:
Dane osobowe podane w formularzu reklamacyjnym przetwarzane będą przez DCT działający jako administrator danych osobowych w celu kontaktowania się przez DCT za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie i realizowania procedury reklamacyjnej, a także w celach dozwolonych przez ustawę. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia. W w/w sprawach użytkownik powinien ze względów bezpieczeństwa zwrócić się do DCT na piśmie.

Dane zbierane automatycznie:
Podczas wizyty w Serwisie automatycznie zbierane są niektóre dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Wykorzystywanie danych:
Dane osobowe, które podałeś i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu opisanych powyżej.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy/z DCT będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie.

W sytuacjach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa DCT może być zmuszony udostępnić dane, w tym osobowe, upoważnionym organom administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości etc.

Cookies:
Cookies są to krótkie informacje, które Serwis zapisuje na dysku komputera użytkownika w postaci plików tekstowych, dzięki czemu można obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się Serwis. Serwis rozpoznaje użytkownika, aby ustalić jakiej informacji potrzebuje, czego szuka, które kategorie odwiedza częściej niż pozostałe – dzięki temu oferta Serwisu staje się atrakcyjniejsza i bardziej dostosowana do potrzeb użytkownika.Ponadto pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki cookies służą również zbieraniu danych o ruchu na witrynie za pośrednictwem pliku cookie DoubleClick dla usługi Google Analytics oraz w celach remarketingu – stosowania reklam graficznych dla użytkowników strony. Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam wyświetlanych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam.

Cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu końcowym użytkownika, zapisanych tam plików, ani też celowo nie wpływa niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, tj. sesyjne oraz stałe. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. Niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  3. Wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  4. Funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. Reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w urządzeniu końcowym również przez współpracujących z DCT reklamodawców oraz partnerów;

Akceptowanie plików cookies nie jest konieczne do korzystania z Serwisu, a DCT informuje użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach Serwisu, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz o możliwości określenia przez użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu użytkownika. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Serwisu w pełnym zakresie.

Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji j.w., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez DCT cookies w sposób opisany powyżej.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

1. MS Internet Explorer 9
2. Mozilla Firefox
3. Google Chrome
4. Opera 8.0

Przykładowo, posiadając starsze wersje przeglądarki MS Internet Explorer, w tym celu należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj pliki Cookies”. Posługując się przeglądarką internetową użytkownik może również kasować cookies zapisane już na swoim urządzeniu. Korzystając ze wspomnianej przeglądarki internetowej należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki Cookies”.

DCT nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisu.

Zmiany Polityki Prywatności:
Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisu wraz ze stosownym komunikatem na stronie głównej i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia użytkowników o zmianie poprzez jej umieszczenie w Serwisie. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie danych zmian Polityki Prywatności oznacza ich akceptację.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.