Reklamacje

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy szczegółowy opis oraz zasady jakimi będziemy się kierować w przypadku otrzymania zgłoszenia/reklamacji/roszczenia. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z treścią procedury, która znajduje się pod linkiem: pliki do pobrania

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Komórką roszczeń, tel.: (58) 737 77 35 / 737 90 25; e-mail: reklamacje@dctgdansk.com

Poniżej link pod którym znajdą Państwo zestawienie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem powyższego dokumentu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez DCT Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. Kontenerowa 7 – pełniącego w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”, „DCT”) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

Formularz zgłoszenia reklamacji

1. Dane składającego reklamację

2. Wybierz typ reklamacji

UWAGA: DCT Gdańsk S.A. ma prawo domagać się dodatkowych dokumentów. Brakujące załączniki należy przesłać w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Bez dosłania ww. dokumentów DCT Gdańsk S.A. ma prawo odmówić rozpatrzenia reklamacji.

Dane zawarte w formularzu przetwarzane są wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.