Graniczny Posterunek Kontroli Weterynaryjnej przy DCT Gdańsk rozpoczyna działalność operacyjną

16 kwietnia 2010

Szanowni Klienci,
Uprzejmie informujemy, że Graniczny Posterunek Kontroli Weterynaryjnej rozpoczyna działalność operacyjną
i odprawy ładunków na terminalu kontenerowym DCT Gdańsk od najbliższego wtorku tj. dnia 20 kwietnia 2010 roku.
Będzie to główny posterunek kontroli weterynaryjnej przeprowadzający kontrole weterynaryjne ładunków w porcie gdańskim.
Zapraszamy do kierowania jak największych ilości kontenerów chłodzonych do obsługi w naszym terminalu.

Pismo Granicznego Lekarza Weterynarii (Adobe PDF)