Usuwanie naklejek IMO z kontenerów dostarczanych na terminal DCT Gdańsk

22 września 2009

W celu uporządkowania kwestii związanych z usuwaniem naklejek IMO z kontenerów dostarczanych na terminal DCT Gdańsk informujemy, że:
– w przypadku dostarczenia kontenera transportem samochodowym:
każdy kontener nie zawierający ładunku niebezpiecznego, na którym stwierdzona będzie obecność naklejek IMO – zostanie wpuszczony na terminal pod warunkiem usunięcia zbędnych naklejek przed wjazdem, lub po otrzymaniu przez DCT Gdańsk zlecenia na usunięcie naklejek z kontenera. Za usunięcie naklejek, od zlecajacego złożenie kontenera na terminal pobierana będzie opłata taryfowa wyszczególniona w załączniku do obowiązującej umowy (zgodnie z punktem „Inne Opłaty”).
– w przypadku dostarczenia kontenera transportem kolejowym:
każdy kontener nie zawierający ładunku niebezpiecznego, na którym stwierdzona będzie obecność naklejek IMO – zostanie wpuszczony na terminal, a naklejki zostaną każdorazowo usunięte przez pracowników DCT Gdańsk – nawet w przypadku braku wyraźnego zlecenia od składającego kontener na terminal. Za usunięcie naklejek, od zlecajacego złożenie kontenera na terminal pobrana będzie opłata taryfowa wyszczególniona w załączniku do obowiązującej umowy (zgodnie z punktem „Inne Opłaty”) wraz z kosztami dwóch dodatkowych ruchów kontenera na terminalu w relacji plac – plac (zgodnie z punktem „Dodatkowe ruchy kontenerami”).