PRZETARGI

01/12/DUR – Mobilne Urządzenie Filtrujące Olej Hydrauliczny

08/12/2016

[:en]Tender is conducted in Polish. All necesarry information You can find here.[:pl]DCT ogłasza konkurs ofert 01/12/DUR na zakup Mobilnego urządzenia filtrującego olej hydrauliczny

Specyfikacją techniczna

Realizacja: do 30 lutego 2017

Płatność: 100% po dostawie na podstawie wystawionej faktury z terminem płatności 14 dni.

Zapraszamy do składania ofert cenowych na adres tenders@dctgdansk.com do dnia 16/12/2016 do godziny 14:00

 [:]