PRZETARGI

01/EU/2016/SERVERS

26/02/2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę, montaż i uruchomienie serwerów, wirtualizatorów, macierzy i oprogramowania oraz wykup starego sprzętu Zamawiajacego.

Termin składania ofert: 14 Marca 2016 godz. 12.00

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
 3. Wzór umowy
 4. Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych
 5. Zalacznik nr 1 do oferty
 6. Zalacznik nr 2 do oferty
 7. Zalacznik nr 3 do oferty
 8. Zalacznik nr 4 do oferty

Jednocześnie informujemy, iz zgodnie z zapisami ogłoszenia Dokładna specyfikacja techniczna stanowi integralną część dokumentacji przetargowej i jest dostępna w siedzibie DCT oraz na pisemne żądanie Zainteresowanego zostanie przesłana pocztą lub drogą elektroniczną

Aktualizacja nr 1 (08/03/2016)

DCT Gdańsk S.A. niniejszym publikuje odpowiedzi na otrzymane w toku konkursu pytania:

 1. Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji technicznej
 2. Pytania i odpowiedzi dotyczące wzoru umowy
 3. Specyfikacja techniczna
 4. Specyfikacja techniczna – tryb śledź zmiany
 5. Wzór umowy
 6. Wzór umowy – śledź zmiany

 

Aktualizacja nr 2 (09/03/2016)

DCT Gdańsk S.A. niniejszym publikuje odpowiedzi na otrzymane w toku konkursu pytania:

 1. Pytania i odpowiedzui dotyczące specyfikacji technicznej

Aktualizacja nr 3 (10/03/2016)

DCT Gdańsk S.A. niniejszym informuje, iż otwarcie ofert odbędzie się dnia 14 marca 2016r. o godzinie 13:00. Otwarcie ofert nie będzie jawne i przeprowadzone zostanie jedynie w obecności komisji przetargowej Zamawiającego.

Aktualizacja nr 4 (11/03/2016)

DCT Gdańsk S.A. niniejszym informuje, iż w związku z otrzymanymi przez Zamawiającego  zapytaniami od znacznej liczby dostawców o możliwość przedłużenia terminu składania  postanowiliśmy przychylić się do otrzymanych wniosków. Nowy termin składania ofert wyznaczony został na 16 marca 2016 r. na godzinę 12.00.

Jednocześnie informujemy, iż otwarcie ofert nastąpi dnia 16 marca 2016 r. o godzinie 13.00. Otwarcie ofert nie będzie jawne i przeprowadzone zostanie jedynie w obecności komisji przetargowej Zamawiającego.

Aktualizacja nr 5 (21/03/2016)

Zamawiający informuje, że w dniu 21/03/2016 Komisja przetargowa DCT GDANSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu 01/EU/2016/SERVERS, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty