PRZETARGI

02/06/2017/PPOŻ – Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie DCT Gdańsk S.A.

14/06/2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na w konkursie na świadczenie usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie terminalu

Szczegółowe Warunki Zamówienia wraz z formularzem ofertowym znajda Państwo Tu

Termin składania ofert ustalony został na 28 czerwca 2017 r. do godziny 13.00 na adres e-mail: przemyslaw.lenk@dctgdansk.com

Aktualizacja nr 1 (12/07/2017)

Ogłoszenie o wynikach przetargu >