PRZETARGI

02/ES/2020 Otwarty konkurs ofert na zakup i dostawę radiów Sepura i Motorola

31/01/2020

Szanowni Państwo,

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza otwarty konkurs ofert na zakup i dostawę radiów Sepura i Motorola.

Szczegóły postępowania:

  • Termin składania ofert: 07.02.2020 do końca dnia
  • Kryterium oceny ofert: cena 100%
  • Oferta powinna zostać złożona w formie uzupełnionej tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do postępowania
  • Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą
  • Oferta powinna zawierać warunki gwarancji
  • Oczekiwany termin realizacji dostawy: 28.02.2020
  • Obowiązują warunki dostawy (OWZ) stanowiące załącznik nr 2 do postępowania
  • Oferty proszę przesyłać na adresy mailowe edyta.schodowska@dctgdansk.com; cezary.osipuk@dctgdansk.com
  • Osoba kontaktowa: p. Edyta Schodowska tel. 058 737 90 24

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru dowolnej oferty oraz odwołania konkursu na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 – OWZ PL