PRZETARGI

03/PM/2019/FLK8T OTWARTY KONKURS OFERT NA ZAKUP I DOSTAWĘ WOZU WIDŁOWEGO O UDŹWIGU DO 8 TON.

11/10/2019

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza otwarty konkurs ofert na zakup i dostawę wozu widłowego o udźwigu do 8 ton.

Szczegóły postępowania:

  • Termin składania ofert: 25.10.2019, do godziny 15:00.
  • Kryterium oceny ofert: cena 100%.
  • Oferta powinna zostać złożona w formie uzupełnionej tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do postępowania oraz powinna zawierać specyfikację techniczną oferowanego wozu.
  • Oferty proszę przesyłać na adres mailowy pawel.mazur@dctgdansk.com.
  • Oczekiwany termin realizacji dostawy: do 20 tygodni od momentu podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru dowolnej oferty oraz odwołania konkursu na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.