PRZETARGI

04/EU/2016/RDT – Dostarczenie terminali pojazdowych RDT

14/06/2016

[:en]Tender is conducted in Polish. All necesarry information You can find here.[:pl]Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę terminali pojazdowych RDT.

Termin składania ofert: 27 Czerwca 2016 godz. 14.00
1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Wzór umowy
4.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com

Aktualizacja Nr 1 (21/06/2016)

Pytania/odpowiedzi od dostawców

Aktualizacja Nr 2 (22/06/2016)

W wyniku pytań zadanych przez dostawców zmianie ulega treść specyfikacji technicznej.

Poniżej zaktualizowana lista pytań i odpowiedzi od dostawców.

Pytania/odpowiedzi od dostawców

Aktualizacja Nr 3 (24/06/2016)

Zmianie ulegają warunki złożenia oferty ( sekcja II i V Warunków przystąpienia do przetargu) .

Poniżej aktualna lista dokumentów po zmianach.

Warunki udziału w postępowaniu przetargowym

Wzór umowy

 

Aktualizacja nr 4 (06/07/2016)

Zamawiający informuje, że w dniu 06/07/2016 Komisja przetargowa DCT GDANSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu 04/EU/2016/RDT, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 [:]