PRZETARGI

04/EU/2017/AER Podnośnik przegubowy

17/03/2017

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza przetarg Nr 04/EU/2017/AER na dostawę podnośnika przegubowego

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3. Wzór umowy

4. Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie po otrzymaniu pisemnego wniosku o przesłanie specyfikacji. Wniosek może zostać przesłany za pośrednictwem poczty e-mail na adres tenders@dctgdansk.com

Termin składania ofert: 31 marzec 10:00

Aktualizacja Nr 1 (27/03/2017)

Informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do 10 kwietnia 2017 godz. 10:00.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie pytania dotyczące specyfikacji technicznej lub wzoru umowy powinny być przesłane na załączonym formularzu

Formularz pytań i odpowiedzi do specyfikacji technicznej

Formularz pytań i odpowiedzi do wzoru umowy

Aktualizacja Nr 2 (28/03/2017)

Zmianie ulega treść Ogłoszenia o przetargu. Dotyczy wartości zamówienia – powyżej 30.000 EUR

Aktualizacja Nr 3 (28/03/2017)

Pytania/Odpowiedzi do umowy

Aktualizacja Nr 4 (03/04/2017)

Pytania/Odpowiedzi do specyfikacji technicznej

Aktualizacja Nr 5 (07/04/2017)

Informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do 18 kwietnia 2017 godz. 10:00.

Aktualizacja Nr 6 (24/04/2017)

Ogłoszenie o wynikach przetargu