PRZETARGI

07/EU/2016/TETRA – dostarczenie systemu łączności TETRA

23/09/2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę urządzeń stacji bazowej w standardzie ETSI TETRA.

Termin składania ofert: 7 października 2016 godz. 14.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Wzór umowy
4.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders@dctgdansk.com

 

Aktualizacja Nr 1 (03/10/2016)

Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania przetargowego.

  1. Odpowiedzi  na pytania dotyczące specyfikacji technicznej
  2. Odpowiedzi  na pytania dotyczące umowy

Dodatkowo publikujemy zmienioną dokumentacja przetargową:

  1. Ogłoszenie o przetargu  (wydłużenie terminu dostawy do 20 grudnia 2016 oraz złagodzenie wymogu referencji)
  2. Wzór umowy

 

Aktualizacja Nr 2 (04/10/2016)

Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania przetargowego.

  1. Odpowiedzi  na pytania dotyczące specyfikacji technicznej

 

Aktualizacja Nr 3 (06/10/2016)

W odpowiedzi na prośby napływające ze strony oferentów przedłużamy termin składania ofert do wtorku tj. 11/10/2016 do godziny 10.00

 

Aktualizacja Nr 4 (20/10/2016)

Zamawiający informuje, że w dniu 20/10/2016 Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 07/EU/2016/TETRA, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

  1. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

[:]