PRZETARGI

07/EU/2017/GNS – Zakup stacji do prostowania tzw. "Gęsich Szyi"

23/06/2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert dostawę stacji do prostowania tzw. „Gęsich Szyi”.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3. Oświadczenie dostawcy o psełnianiu warunków przetargu

Specyfikacja techniczna zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie po otrzymaniu pisemnego wniosku o przesłanie specyfikacji. Wniosek może zostać przesłany za pośrednictwem poczty e-mail na adres tenders@dctgdansk.com

Termin składania ofert: 14 lipca 2017 do godz. 10:00

 

Aktualizacja nr 1 (11/07/2017)

Niniejszym informujemy, iż w odpowiedzi na otrzymany wniosek zmianie uległ termin składania ofert. Nowy termin składania ofert to 21 lipca 2017 do godz. 14:00

 

Aktualizacja nr 2 (21/07/2017)

Niniejszym informujemy, iż w odpowiedzi na otrzymany wniosek zmianie uległ termin składania ofert. Nowy termin składania ofert to 28 lipca 2017 do godz. 11:00

 

Aktualizacja nr 3 (16/08/2017)

Zamawiający informuje, z powodu braku uzyskania ważnych ofert w przetargu 07/EU/2017/GNS, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. Przetarg został unieważniony bez wyboru dostawcy.

  1. Ogłoszenie o unieważnieniu oferty