PRZETARGI

435/2014/2 Modernizacja istniejącego systemu podtorza, Etap I – Modernizacja torowiska suwnic nabrzeżowych STS

23/05/2014

DCT Gdańsk S.A. ogłasza przetarg na wykonanie pierwszego etapu modernizacji istniejącego systemu podtorza na terminalu kontenerowym DCT Gdańsk S.A.

1. Ogłoszenie o przetargu

2.Warunki przystąpienia do przetargu

3.Projekt umowy

4.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w przetargu

5.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przetargu

6.Lista kontrolna

7.Specyfikacja przetargowa

8.Zestawienie cen jednostkowych

 

—Update No. 1 (27/05/2014)—

DCT Gdańsk S.A. niniejszym pragnie poinformować, iż zmianie uległ załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu, tj. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu

Poniżej zamieszczamy ww. oświadczenie w obecnie obowiązującej formie

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  

—Update No. 2 (29/05/2014)—

Pytania wykonawców oraz odpowiedzi

 

—Update No. 3 (03/06/2014)—

Załącznik nr 7 do umowy – Karta gwarancyjna

Załącznik nr 8 do umowy – Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

 

—Update No. 4 (04/06/2014)—

DCT Gdańsk S.A. informuje, że zmianie ulega Ogłoszenie o Przetargu poprzez:

– modyfikację wymogu doświadczenia w zakresie spełniania przez Oferenta warunków technicznych (pkt. III lit. C Ogłoszenia)

– wydłużenie terminu składania ofert do dnia 11 czerwca 2014 r., godz. 15.00 (pkt. IV Ogłoszenia)

– doprecyzowaniu, iż otwarcie ofert będzie miało charakter publiczny i zostało zaplanowane na 11 czerwca 2014 r., godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego (pkt. IV Ogłoszenia)

Zmodyfikowane Ogłoszenie o Przetargu

DCT Gdańsk S.A. niniejszym publikuje także tabelę pytań i odpowiedzi do Przetargu wraz z wyjaśnieniami. Konsekwencją udzielonych odpowiedzi jest modyfikacja projektu umowy.

Pytania i odpowiedzi

Zmodyfikowany projekt umowy

Załącznik nr 3 do projektu umowy

Załącznik nr 4 do projektu umowy

Załącznik nr 5 do projektu umowy

Załącznik nr 6 do projektu umowy

—Update No. 5 (17/06/2014)—

W nawiązaniu do pkt. IX.7. „Warunków przystąpienia do przetargu w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego” obowiązujących dla niniejszego zamówienia DCT Gdańsk S.A. unieważnia postępowanie przetargowe bez wyboru najkorzystniejszej oferty.