PRZETARGI

435/2015/3 MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU PODTORZA, ETAP I – MODERNIZACJA TOROWISKA SUWNIC NABRZEŻOWYCH STS, ETAP II – BUDOWA ODWODNIENIA NIECKI PRZYSZYNOWEJ

09/02/2015

DCT Gdańsk S.A. ogłasza przetarg na wykonanie pierwszego i drugiego etapu modernizacji istniejącego systemu podtorza na terminalu kontenerowym DCT Gdańsk S.A.

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3. Projekt umowy

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w przetargu

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przetargu

6. Lista kontrolna

7. Zestawienie cen jednostkowych

8. Dopuszczalne odchyłki dotyczące ułożenia szyn – wymagania producenta suwnic nabrzeżowych

Specyfikacja dostępna na żądanie – wniosek o udostępnienie specyfikacji prosimy składać na adres podtorza.sts@dctgdansk.com

Aktualizacja nr 1 (12.02.2015)

DCT Gdańsk S.A. niniejszym publikuje tabelę pytań i odpowiedzi do Przetargu wraz z wyjaśnieniami. Konsekwencją udzielonych odpowiedzi jest modyfikacja niżej wymienionych dokumentów.

Tabela pytań i odpowiedzi

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 2  – Projekt umowy §11 ust. 9.e oraz ust. 10

Załącznik nr 3  – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie kwalifikacji personelu wymaganego do realizacji robót

UWAGA! Termin składania ofert został zmieniony. Nowy
termin składania ofert to 18.02.2015  godz. 12.30.

Aktualizacja nr 2 (16.02.2015)

DCT Gdańsk S.A. niniejszym publikuje tabelę pytań i odpowiedzi do Przetargu wraz z wyjaśnieniami. Konsekwencją udzielonych odpowiedzi jest modyfikacja niżej wymienionych dokumentów.

Tabela pytań i odpowiedzi

Załącznik nr 2 – Projekt umowy z naniesionymi zmianami

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przetargu

Załącznik nr 5 – Lista kontrolna

Aktualizacja nr 3 (26.02.2015)

Informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu nr 435/2015/03 Modernizacja istniejącego systemu podtorza.

Szczegółowe informacje zamieszczono poniżej:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty