PRZETARGI

Konkurs ofert Nr 07/KO/2014 na Usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu obiektu

08/12/2014

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę

Termin składania ofert: 16/01/2014

Aktualizacja Nr 1 (12/01/2015)

Zmianie ulegają następujące punkty SIWZ:

  1. 2.I.7 Zmianie ulegają wymagania dot. polisy OC
  2. II. Zmianie ulegają wymagania dot. warunków zatrudnienia.
  3. 6.1 Termin składania ofert został przedłużony do 30/01/2015 godz. 10.00
  4. Zmianie ulega treść formularza cenowego.

SIWZ w trybie śledzenia zmian  oraz w wersji zaakceptowanej.

— Aktualizacja Nr 2 (27/01/2015) —

Zmianie ulegają następujące punkty SIWZ:

  1. Pkt II – Wymagania inne
  2. Pkt 7 – Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
  3. Załącznik 1 – Formularz cenowy

SIWZ w trybie śledzenia zmian oraz w wersji zaakceptowanej

Pytania od dostawców

— Aktualizacja Nr 3 (06/03/2015) —

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego